Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020
Wijkgemeente Grote of St. Martinuskerk

 
Voor mensen die naamloos,                         Voor mensen die roepend,
kwetsbaar en weerloos                                 tastend en zoekend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,                           verschijnt hier een teken,
wordt kracht gegeven:                                  brood om te breken:
wij krijgen een naam.                                    wij kunnen bestaan.
 
Voor mensen die vragend,                            Voor mensen die hopend,
wachtend en wakend                                    wankel gelovend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,                           herstelt God uit duister
God wil ons horen:                                        Adam in luister:
wij worden verstaan.                                     wij dragen zijn naam. 
Lied 647
 
1. Onze roeping
De wijkgemeente rond de Grote of St. Martinuskerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen door het evangelie in beweging worden gezet.
Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn:
ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. In het leven van de gemeente proberen we aan elk van deze drie even veel gewicht te geven.
 

lees meer »
 
“De kerk over tien jaar” “De kerk over tien jaar”
In februari hielden we in onze wijkgemeente acht ontmoetingsbijeenkomsten, met als thema: “De kerk over tien jaar”. Zo’n 150 mensen gaven zich op; de bijeenkomsten waren dus goed gevuld, en de gesprekken geanimeerd.
Het thema “De kerk over tien jaar” was ons ingegeven door de beleidsnota van de landelijke kerk: “Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg”, die onlangs in de synode werd aangenomen en nu bij alle kerkeraden op tafel ligt. In deze nota wordt de koers uitgezet die de PKN de komende jaren wil varen. Twee uitgangspunten zijn daarbij belangrijk: we moeten de krimp serieus nemen, en we moeten terug naar de basis en overtollige ballast wegdoen.
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.