Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Pastoraal Meldpunt bereikbaar op 06 - 2138 2081 Pastoraal Meldpunt bereikbaar op 06 - 2138 2081
Of via pastoraat@pgdaw.nl 

Het Pastoraal Meldpunt is bereikbaar op mobiel 06 – 2138 2081 en via e-mail: pastoraat@pgdaw.nl Vier medewerkers zijn bij toerbeurt bereikbaar en beschikbaar voor al uw (pastorale) vragen en voor het leggen van contacten één van de pastores. Schroom niet, ook niet in vakantietijd, om te bellen of te mailen. De medewerkers helpen u graag verder.

Team van pastores
 

Onderin bij Sectie-indeling is een bijlage gevoegd, zodat u kunt zien wie in welke sectie werkt.


Mail-/bel- en apppastoraat (vervolg 6)
Nog altijd dient er gewaakt te worden en behoedzaam gewerkt. Toch zoeken wij elkaar weer op. Naast een bezoek zijn er ook andere mogelijkheden om elkaar bij te staan, te overleggen en contact te onderhouden: via de app, de mail, de telefoon. Deze tijd maakt ons en de kerk creatief. Schroom niet om op de één of andere manier contact te zoeken en mij, een pastor, of de kerk, te benaderen met uw vraag. 
Herman F. de Vries
 


Mail-/bel- en apppastoraat (vervolg 5)
Het bezoekwerk normaliseert zich momenteel, terwijl natuurlijk onduidelijk is wat de toekomst zal brengen. Toch zijn er de afgelopen maanden vele manieren gevonden om elkaar wel bij te kunnen staan. Het apppastoraat vindt zijn weg door een dagelijkse app naar enkele honderden gemeenteleden, meestal bestaande uit een kort filmpje met Bijbeltekst, muziek en beeld. Ieder die de dagelijkse app ontvangen wil kan zich aanmelden via 06-12238840. Het blijkt een manier te zijn om met nogal wat gemeenteleden ook dagelijks of regelmatig (pastoraal) contact te onderhouden. Dan is er nog de telefoon, de mail, en gelukkig momenteel dus de mogelijkheid om elkaar weer te bezoeken. Schroom niet om contact te zoeken met de kerk, evt. via het pastoraal meldpunt.
Ds. Herman F. de Vries
 
Mail-/bel- en apppastoraat (vervolg 4)
Min of meer komt het pastoraat weer op gang zoals wij dat gewend waren, terwijl de toekomst natuurlijk nog onzeker blijft. Steeds meer gemeenteleden weten mij via de app te vinden en dat verheugt mij. Mocht u bezoek op prijs stellen, neem dan op de gebruikelijke manier contact met mij op, of met uw ouderling, pastoraal bezoeker of contactpersoon, waarna wij op uw vraag kunnen reageren. 
Ds. Herman F. de Vries
 


Mail-/bel- en apppastoraat (vervolg 3)
Na maanden van coronacrisis, waardoor heel ons leven - en dus ook het pastoraat – nieuw gevormd moest worden, weten wij inmiddels wel de wegen waarlangs wij elkaar kunnen vinden. De website wordt hoogst actueel bijgehouden, ook wat pastorale situaties betreft. Het pastoraal meldpunt werkt en natuurlijk is elke pastor via mail en telefoon bereikbaar. Schroom niet om mij te bellen, mailen of appen indien u/jij dat wenst. In overleg worden ook weer bezoeken gebracht. Er is gelukkig heel veel mogelijk om elkaar nabij of op afstand te ontmoeten. We hopen en bidden dat de komende weken en maanden wij elkaar zullen kunnen blijven vinden in de nieuwe of oude vertrouwde vormen van gebed, ontmoeting en pastorale zorg. Hier past ook een woord van dank aan ouderlingen, pastorale bezoekers, contactpersonen en anderen in de gemeente voor hun arbeid in de zo veranderde en vaak ook moeilijke omstandigheden waarin de gemeente en wereld verkeert. 

Ds. Herman F. de Vries


Mail-/bel- en app-pastoraat (vervolg 2)

Langzaam en voorzichtig komt een ander leven weer op gang en dat houdt in dat ik ook iets vaker weer op bezoek ga, indien gewenst en ook wel na overleg. Mocht u een bezoek wensen, geef dat gerust net als eerder aan. Als we de bekende richtlijnen in acht nemen, dan is veel mogelijk. Ondertussen wordt ook het mail-, bel- en app-pastoraat vervolgd. De afgelopen maanden hebben tot vervreemding en soms isolement geleid, maar er zijn ook contacten die sterker zijn geworden en verdiept zijn. U zult het allemaal herkennen. Een tijd van nieuwe orde en herschikking dus. De komende weken lijken opnieuw tot veranderingen te leiden. Fijn dat meer mogelijk is, en tegelijk blijkt de reis door deze woestijn aan te houden en ook vermoeiend te zijn. De nieuwe organisatie van onze kerkelijke gemeente werd in deze maanden ook beproefd en heeft die proef goed doorstaan. Wij leren snel, vinden elkaar, en hele mooie activiteiten en plannen konden in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Toch is de gemeente veel groter dan in de afgelopen maanden kon worden overzien. Wisselwerking was belangrijk en zal dat ook in de toekomst zijn. Ieder mag veel van de ander verwachten, maar mag ook zelf actief deel zijn van die gemeente en initiatief tonen, door de telefoon te pakken, een kaartje te schrijven, of de kerkenraad of een pastor een vraag door te geven. Samen zijn wij nog altijd gemeente. Wacht niet op de ander. Misschien wacht hij of zij juist op u. Laten we wel samen blijven wachten op God. Hij zal er zijn. Amen.
Herman F. de Vries
 
 

Mail-/bel- en ap-ppastoraat (vervolg 1)

Het blijft zoeken naar het vorm geven van pastoraat. Ik reageer sowieso op uw telefoon, mail of app. Daarnaast stuur ik dagelijks berichten via de app naar vele tientallen contacten die dat toestaan of waarderen. U kunt aan deze berichten toegevoegd worden door mij een bericht te sturen. Schroom niet om contact op te nemen met mij, een pastor, het pastoraal meldpunt, een ambtsdrager, pastoraal bezoeker of contactpersoon. De kerk is nog steeds open wat dit betreft. Teken daarvan zijn ook de wekelijkse woensdagse en zondagse diensten, om ons allen te bemoedigen, maar ook om te tonen: de kerk is er en u kunt met uw vragen bij die kerk terecht. Ik probeer elke dag een aantal gemeenteleden te bellen, maar besef dat ik nooit volledig kan zijn en doe daarom ook een beroep op uw medewerking. De lijnen met elkaar en met Boven zijn open. Laten we hier gebruik van blijven maken, opdat de Geest in ons en over ons blijft. 
Herman F. de Vries

 

Het Pastoraal Meldpunt is sinds kort zowel telefonisch als digitaal bereikbaar. Het Pastoraal Meldpunt fungeert vooral als een ‘vangnet’, waar iedereen terecht kan met zijn of haar pastorale vragen. Daarnaast helpt het mee het pastoraat binnen de PGDAW efficiënt te organiseren, zodat het voor de pastores werkbaar en overzichtelijk blijft. De medewerkers, mw. Siebregta Hoekstra, mw. Henny Rietberg, mw. Doet Sijtsma en mw. Jantje Zijlstra, gaan het Pastoraal Meldpunt bij toerbeurt bemensen en helpen u graag verder. In deze coronatijd kunnen wij niet zomaar bij u op bezoek komen, wél zijn wij, evenals uw ouderling, pastoraal bezoek(st)er en contactpersoon, via telefoon en/of e-mail bereikbaar. Mocht onduidelijk zijn wie dat is of zijn, ook hiervoor kunt u het Pastoraal Meldpunt benaderen.
Namens het team van pastores, 
Pastor Grietje Jelsma-de Jong


 


Na een periode van praktische en technische voorbereidingen is op maandag 23 maart het Pastoraal Meldpunt in gebruik genomen. Vooreerst alleen nog telefonisch bereikbaar, binnenkort eveneens via e-mail. Het Pastoraal Meldpunt fungeert vooral als een ‘vangnet’, waar iedereen terecht kan met zijn of haar pastorale vragen. Daarnaast helpt het mee het pastoraat binnen de PGDAW efficiënt te organiseren, zodat het voor de pastores werkbaar en overzichtelijk blijft. De medewerkers, mw. Siebregta Hoekstra, mw. Henny Rietberg en mw. Jantje Zijlstra, gaan het Pastoraal Meldpunt bij toerbeurt bemensen en helpen u graag verder. In deze coronatijd kunnen wij niet zomaar bij u op bezoek komen, wèl zijn wij, evenals uw ouderling, pastoraal bezoek(st)er en contactpersoon, via telefoon en/of e-mail bereikbaar. Mocht onduidelijk zijn wie dat is of zijn, ook hiervoor kunt u het Pastoraal Meldpunt benaderen.
Namens het team van pastores,
Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 
Sectie-indeling Protestante Gemeente Dokkum Sectie-indeling Protestante Gemeente Dokkum
lees meer »
 
advertentie Scipio advertentie Scipio


Via de app kan je ook interessante artikelen lezen, nu op de app o.a.
Dagelijks meldingen van de landelijke PKN, kijk elke dag wat het nieuws is
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.