Onze pastores

Hans Oosterhoff. Predikant


Sinds 2009 werkzaam in Dokkum, eerst als predikant van de wijkgemeente rondom de Grote Kerk, sinds 2020 verbonden aan de hele Protestantse Gemeente . 
Dokkum is mijn vierde gemeente; eerder werkte ik in Niekerk/Oldekerk, Kloetinge (bij Goes) en Koudum.  
Als predikant moet je op allerlei terreinen je bijdrage leveren aan het gemeenteleven, maar het liefst ben ik bezig met het voorbereiden van de wekelijkse kerkdienst. Er is nog zoveel te vertellen over die prachtige, oude maar altijd weer nieuwe Bijbelverhalen, en als ik daarvan iets aan u kwijt kan, in de preek, een gesprekskring of pastorale ontmoeting, dan ben ik een gelukkige dominee. 


 

Herman F. de Vries. Predikant 


Na jaren geleden te zijn verbonden aan de St. Catharinakerk en De Herberg, nu verbonden aan de gehele gemeente. Breed inzetbaar wat de eredienst, catechese en pastoraat betreft, toerustingswerk, oecumenische activiteiten, en gemeente-overstijgende werkzaamheden. Kortom: wat een predikant behoort uit te voeren, maar ook wat een gemeente van hem of haar vraagt. Wisselwerking tussen voorganger en gemeente vind ik belangrijk, wat ook zichtbaar wordt in inhoud en uitvoering van mijn arbeid. U mag mij aanspreken op mijn werkzaamheden. Een kleur heb ik wel. U bent welkom in de kerk of bij een andere activiteit van de kerk zodat wij elkaar kunnen versterken.
 

Grietje Jelsma-de Jong. Kerkelijk werker.


Ik ben sinds november 2011 verbonden aan de PGDAW als parttime kerkelijk werker. In 2006 ben ik begonnen met de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, een meer praktijkgerichte opleiding aan de voormalige NHL Hogeschool te Leeuwarden, en ben in juli 2010 afgestudeerd. In Oudega (Sm.), mijn huidige woonplaats, begon ik met mijn pastorale arbeid. Binnen de PGDAW ben ik voornamelijk werkzaam in het ouderenpastoraat. Het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte, zorg en rouw, en daarnaast het verzorgen van uitvaarten heeft daarbij prioriteit. Samen met een collega ben ik actief binnen de Werkgroep Pastoraat en aanspreekpunt voor de medewerkers van het Pastoraal Meldpunt.
 

Hilde Karssies-Kaptein. Kerkelijk werker


Sinds april 2012 ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de PGDAW, eerst alleen voor de Grote Kerk. Maar nu we één gemeente zijn voor de hele PGDAW. Mijn belangrijkst aandachtspunt is het pastoraat. Zo zit ik, samen met een of twee collega’s en een aantal gemeenteleden in de werkgroep pastoraat waar we ons bezig houden met beleid en het initiëren van allerlei activiteiten die het onderlinge pastoraat bevorderen . In de praktijk komt mijn werk erop neer dat ik veel ouderen bezoek waar ziekte en rouw is. Daarnaast ga ik voor in uitvaarten en leid ik een gespreksgroep voor ouderen in Nieuw Dockaheem. In de zomer organiseer ik, soms samen met anderen, zomerkoffieochtenden in Nieuw Dockaheem.

 

Renetta Jansma-Hiemstra. Jeugdwerker


Sinds 2017 werkzaam als jeugdwerker in de PGDAW. Ik heb een contract voor 12 uur en ben ook nog werkzaam in de psycho-geriatrie. Binnen de gemeente ben ik vooral actief in het coördineren van de jeugd en jongerenactiviteiten. Ook probeer ik het contact te houden met de jongeren in de gemeente.  Ik vind het belangrijk om een verbinding te leggen tussen de gemeente en de jongeren. Verder leid ik de tienernevendiensten, catecheses en uitslaapdiensten. 
 

Contact opnemen met 1 van onze pastores 


 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei