Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Fryske Wike Roosevelthuis Doorn Fryske Wike Roosevelthuis Doorn

Aan de diaconieën en predikanten van de 
Protestantse gemeenten in Friesland.

Oudemirdum,     maart 2015

Onderwerp
Friese vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking
van 17 – 24 oktober 2015 in het F.D.Roosevelthuis in Doorn.

Geachte heer, mevrouw,

Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in het F.D.Roosevelthuis in Doorn georganiseerd voor mensen uit Friesland met een lichamelijke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben. 

Dit jaar is het de week van 17 - 24 oktober. Wij vragen de diaconieën en predikanten van de Protestantse gemeenten in Friesland deelnemers voor deze vakantieweek aan te melden.

Op de achterzijde van deze brief staat de informatie over het Roosevelthuis,  de manier van aanmelden, (voor 1 juni 2015) de kosten, het vervoer en de namen van de leden van de werkgroep, enzovoort.

Wij hopen dat deze brief voor u, wellicht in overleg met uw pastorale raad/ouderlingen, aanleiding mag zijn om mensen met een lichamelijke beperking in uw gemeente, die vaak het hele jaar in een beperkte omgeving moeten leven, de mogelijkheid te bieden om een week met vakantie te gaan in een ‘Friese’ sfeer. Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de man/vrouw met een beperking.

Als bijlage treft u een korte beschrijving van de vakantieweek aan. Dit stukje zou u in uw kerkblad kunnen plaatsen. Mocht u het digitaal willen ontvangen, dan vernemen wij dit graag via de mail of per telefoon.

Over de vakantieweek hebben wij een folder gemaakt. Indien u of kandidaat-gasten daar belangstelling voor hebben dan kan zo’n folder bij ons worden opgevraagd.

Mocht u een kandidaat gast benaderen, wilt u dan nog geen toezeggingen doen, omdat elke nieuwe gast door een lid van de werkgroep wordt bezocht (zie de punten 6 en 7 op de achterzijde).

Overige vragen over deze vakantieweek kunt u stellen aan één van de leden van de werkgroep. Ook zijn wij graag bereid om in een vergadering van uw diaconie en pastorale raad een korte toelichting te geven over de vakantieweek.

Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groeten,

E. Atsma
Secretaris Wurkgroep Fryske Fakânsjewike Roosevelthûs.
 
 

N.B. Zou u onze Friese vakantieweek met een bijdrage willen steunen.  Wij kunnen dan iets extra’s voor de gasten doen. Een bijdrage kan  worden overgemaakt op rekening: NL74INGB0000185219 t.n.v. PKN  Werkgroep Friese vakantieweek Roosevelthuis.1.    De Friese week  is van zaterdag 17 oktober – zaterdag 24 oktober 2015.

2.    Er kunnen plm 40 gasten mee, die tijdens de week door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee. Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden.

3.    Het Roosevelthuis staat in Doorn en is eigendom van de Protestantse Stichting Diaconaal   Vakantiewerk, welke een nauwe band heeft met de PKN. Het gebouw is aangepast aan mensen met een lichamelijke beperking.

4.    De kosten voor een week verblijf zijn € 625,-- per persoon. Voor een echtpaar zijn de kosten € 1.100,--. Deze kosten moeten voor 15 september 2015 zijn betaald. U of de gast ontvangt daarvoor tijdig een nota.  Hierbij komen nog de kosten van halen en brengen.

5.    Als u als diaconie initiatiefnemer bent, is u eindverantwoordelijk voor bovengenoemde kosten en het vervoer. Met de gasten kan worden overlegd wat zij naar draagkracht zelf kunnen bijdragen.

6.    Iedere nieuw aangemelde gast wordt bezocht door een lid van de werkgroep om iets te vertellen over de week, maar ook om te kijken of het voor het team van help(st)ers mogelijk is om de gast in die week goed te kunnen begeleiden.

7.    De aanmelding van een gast is in eerste instantie voorlopig, in verband met het gestelde in punt 6 en de overschrijding van het maximale aantal van plm 45 gasten.

8.    Een aanmeldingsformulier is aan te vragen bij de onder punt 9 genoemde werkgroepleden. De formulieren moeten voor 1 juni 2015 ingevuld worden teruggestuurd naar: mevr. R. Breimer, Jintewarren 33, 9254 GA HURDEGARYP. 

9.    Mocht u vragen hebben, of wilt u nadere informatie, dan kunt u die krijgen via één van de onderstaande leden van de werkgroep:

* de heer E. Atsma               Oudemirdum     tel. 0514-571939
* mevrouw Tj.de Boer           IJlst                   tel. 0515-532252 
* mevrouw R. Breimer          Hurdegaryp       tel. 0511-473072
* mevrouw R. Holtrop           Ychtenbrêge      tel. 0514-541291
* mevrouw N.Hoogland        Oppenhuzen      tel. 0515-559587
* mevrouw M. Joustra           IJlst                   tel. 0515-531438
* mevrouw Tj.Tillema            Eastermar         tel. 0512-471545

 
terug
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.