Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Trouw, rouw en doop Trouw, rouw en doop
Huwelijk 
Voor een afspraak over een huwelijksinzegening kunt u contact opnemen met de predikant. Voor het reserveren van de Grote Kerk kunt u de koster bellen op nr. 06-12412053. In de regel heeft de predikant met het a.s. bruidspaar twee of drie gesprekken waarin de zin en betekenis van een kerkelijke huwelijksviering worden besproken en de dienst wordt voorbereid.


Geboorte en doop
Als u uw kind wilt laten dopen in de Grote Kerk, kunt u daarover contact opnemen met één van de predikanten. Op gezette tijden worden doopdiensten gehouden, vaak in overleg met de doopouders. Data voor doopdiensten worden vooraf vermeld in het kerkblad Geandewei. Aan de doopdienst gaan één of meer doopgesprekken vooraf.
Bericht van geboorte kan worden gedaan aan het kerkelijk bureau. Daarnaast is het ook goed om de predikant en/of de ouderling van de sectie een geboortebericht te sturen, opdat er tijdig mededeling van kan worden gedaan in kerkblad en zondagskrant, en er een afspraak kan worden gemaakt voor een kraambezoekje.

Uitvaart
Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om met de predikant te overleggen over tijd en plaats van een uitvaartdienst, alvorens daar met de uitvaartverzorger afspraken over vast te leggen. In de dagen voorafgaande aan de uitvaart zal de predikant een of meerdere bezoeken brengen aan de nabestaanden om met hen de uitvaartdienst voor te bereiden.
Op de zondag na de uitvaart wordt de overledene herdacht in de kerkdienst. Een steentje met de naam wordt in de gedachtenis-nis gelegd, en we zingen een lied dat door de familie is uitgekozen.
Uitvaart Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om met de predikant te overleggen over tijd en plaats van een uitvaartdienst, alvorens daar met de uitvaartverzorger afspraken over vast te leggen. In de dagen voorafgaande aan de uitvaart zal de predikant een of meerdere bezoeken brengen aan de nabestaanden om met hen de uitvaartdienst voor te bereiden. Op de zondag na de uitvaart wordt de overledene herdacht in de kerkdienst. Een steentje met de naam wordt in de gedachtenis-nis gelegd, en we zingen een lied dat door de familie is uitgekozen.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.