Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Viering Heilig Avondmaal zondag 14 juni 2020 in De Herberg Viering Heilig Avondmaal zondag 14 juni 2020 in De Herberg
Liturgie zondag 14 juni 2020 in De Herberg te Dokkum
Viering Heilig Avondmaal

Voorgangers: Ds. Hans Oosterhoff en Ds. Herman de Vries
Ambtsdragers: Ytje Dijkman, Rita Mollema, Foppo Feenstra, Jan de Boer, Meindert Lawerman
Organist: Joop de Jong
Lector: Noa Groenevelt
Koster: Klaske van Dellen
Zang: Frans en Marian Bos, Janny van der Land, Gerrit en Anna Veenstra
Geluid en beeld: Machiel Keekstra
 
 

Voorbereiding (Hans Oosterhoff)
 • Zingen vóór de dienst: Amazing Grace
 • Binnenkomst kerkenraad
 • Woord van welkom en Mededelingen
 • Intochtspsalm: Psalm 8: 1 en 6
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 703
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: 413

Het Woord, gelezen en gezongen (Herman de Vries)
 • Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezing (lector): Matteüs 9: 35 – 10: 15
 • Zingen: Lied 835
 • Preek
 • Zingen: Lied 385

Gaven en gebeden, vieren van de maaltijd van de Heer (Hans Oosterhoff)
 • Collecteaankondiging
 • Orgelspel
 • (Nodiging)
 • Voorbeden en stil gebed , overgaand in - 
 • Tafelgebed ‘Kom tot ons, hier in ons midden’ uit het Dienstboek van de Protestantse Kerk
(V) = voorganger; (G) = gemeente

(V) De harten omhoog naar God!
(G) Als bloemen naar de zon!
(V) Dank de Heer, onze God!
(G) Wij willen God danken!
(V) U danken wij, God onze Heer,
      God van overal en altijd,
      van mensen, dieren en planten,
      van water, lucht en aarde,
      die alles goed maakt
      en alles vasthoudt:
      heilig is uw Naam!
(G) Kom tot ons, hier in ons midden!

(Zingen: melodie Ps. 136)
Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.

Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!

            (V) In Jezus zien wij wie U bent:
                  mens onder de mensen,
                  bewogen om hun lot.
                  Zo nam Jezus brood en beker,
                  dankte U en deelde uit.
                  Telkens als wij samenkomen rond de tafel
                  deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
            (G) Kom tot ons, hier in ons midden.
            (Zingen:)
            Loof de Heer, want God is goed;
            zie wat Jezus voor ons doet:
            brood is Hij voor mij, en wijn;
            ik mag gast aan tafel zijn.

            (V) Uw Geest is gekomen,
                  kracht om alles nieuw te maken:
                  brood en beker die naar U wijzen,
                  mensen die op U lijken.
                  Geroepen om met U mee te gaan,
                  zijn we een kring van klein en groot,
                  één wereldwijde gemeente.
            (G) Kom tot ons, hier in ons midden.
            (Zingen:)
            Loof de Heer, want God is goed,
            die ons weer herleven doet.
            Toekomst heeft ons aangeraakt,
            vrede voor wie vrede maakt.

            Dank de Heer, kom in de kring,
            leef van de verwondering,
            dat ook jij er bij mag zijn,
            bij het brood en bij de wijn.
 
 • Uitdelingswoorden en gemeenschap van brood en wijn, de gemeenteleden vieren thuis mee
 • Zingen: Eat this bread, Taizé
 • Tot besluit van de tafelviering bidden wij het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: 418
 • Zegen
 • Zang: Vrede van God (orgelbegeleiding)
  
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.