Werkgroep pastoraat

Voorzitter:      Eppie Buwalda,               buwalda.eppie@gmail.com
Secretaris:     Grietje Jelsma-de Jong,  pastor.gmjelsma@pgdaw.nl
Diaken:          Vacant
Leden:           Hilde Karssies, Afke Veldman, Bertha Bloem, Siebregta Hoekstra,
                     Tiny Rottiné
 

Wie zijn wij.

De werkgroep pastoraat bestaat uit twee pastores, een ouderling, een diaken (vacant) en een aantal gemeenteleden van de PGDAW. Als werkgroep zijn we ondersteunend naar pastores, ouderlingen en pastoraal bezoekers. We initiëren activiteiten die het ‘omzien naar elkaar’ bevorderen. We komen 8 tot 10 keer per jaar bij elkaar.
Wij hebben aandacht voor heel de gemeente, ondersteunen het huidige pastoraat en proberen nieuwe activiteiten te ontwikkelen en beleid te maken. De rapporten “Pastoraat” en “We beginnen opnieuw” worden gebruikt als uitgangspunt.


Wat hebben we gedaan.

De werkgroep heeft een Pastoraal Meldpunt ingesteld waar gemeenteleden laagdrempelig met hun (pastorale) vragen terecht kunnen, voor zichzelf, voor familie of een ander gemeentelid.
We hebben richtlijnen ontwikkeld voor ouderlingen, pastorale bezoekers en contactpersonen vanuit de visie en de intentie van de PGDAW, namelijk zorg dragen en aandacht voor het levensverhaal van mensen in relatie tot God en medemensen. Binnen de richtlijnen is er ruimte voor eigen invulling en initiatieven.
Tevens ontwikkelen wij kaartjes voor een bloemengroet, verjaardagen en jubilea en daarnaast informatiekaartjes met namen en contactgegevens van het sectieteam.
Ook het samenstellen van de welkomstmap met actuele informatie voor nieuw ingekomen gemeenteleden heeft voortdurend onze aandacht.


Waar gaan we ons verder mee bezighouden.

Het begeleiden, ondersteunen en evalueren met de medewerkers van het Pastoraal Meldpunt. Het onderling afstemmen en ondersteunen van het huidige pastoraat binnen de secties. Jaarlijks wordt twee of drie maal een ontmoetings- en toerustingsbijeenkomst voor de sectiemedewerkers georganiseerd evenals voor ouderlingen en pastoraal bezoekers een pastoraal beraad. Het verzorgen van een kerst- en/of paasgroet voor alle gemeenteleden met bijzondere aandacht voor de elders verpleegden.
We organiseren van 25 december tot en met 1 januari een ‘open huis’ voor gemeenteleden die behoefte hebben aan contact.
In overleg met onze jeugdwerker kijken we waar en hoe pastorale aandacht nodig is voor jeugd en jongeren en daarnaast gaat onze aandacht uit naar gemeenteleden tussen de 25 en 50 jaar.


Wat zijn onze contacten.

De werkgroep pastoraat heeft veel contact met het moderamen, de pastores en de jeugdwerker in onze gemeente. Indien nodig is er voor initiatieven en activiteiten overleg en afstemming met de overige werkgroepen en commissies. Ons motto is: “in overleg is veel bespreekbaar”


Tot slot.

Vanaf begin 2020 is de werkgroep bezig het pastoraat binnen de gemeente vorm te geven door activiteiten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge contacten, ontmoeting en verbondenheid.
Heb je belangstelling, ben je enthousiast geworden of heb je ideeën voor activiteiten en zou je willen meehelpen bouwen aan het pastoraat binnen de gemeente, neem dan gerust contact op met een van de werkgroep leden.
 
terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei