Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Zondagskrant, een terugblik Zondagskrant, een terugblik
Onder meer wordt nu de zondagskrant ook geboren. Ds. Luns­hof verwoordt het in het tweede nummer van de zondagskrant zo:
’Waar voor een geloofsbeleving het instituut kerk als ouderwets, star en onpersoonlijk wordt gezien, zit in spiri­tualiteit iets van persoonlijke en individuele beleving.”
En persoonlijk gaat het worden! Jan Schaapman inspireerde met zijn zondagskrant voor de Hervormde kerk da. Wielstra, die in navolging daarvan haar eigen info verzorgde voor de Oosterkerk. Ze deed nu ook weer van harte mee aan een continue uitgave van de zondagskrant in alle vijf wijken(toen wel!) van onze kerk. Gerard Spriensma werd gevraagd, die had ervaring met het verzorgen van een kerkblaadje in Schoorl, bovendien werkte hij met computers. Elias van der Sloot werd er bijgeroe­pen want volgens da. Rol kon hij lezen en schrijven met de computer en hij kon zelf plaatjes maken, “we vragen Haaye Minnema om te drukken, die man weet hoe een stencilmachine werkt” en ik mocht meedoen omdat ik toen in de kerkenraad van “De Fontein” zat. Alle predikanten zeiden hun medewer­king toe voor de aanlevering van berichten waarbij ds. De Pee wel de kanttekening plaatste dat hij perse niet wilde dat zijn bij­drage ten koste ging van het welzijn van Geandewei. De KAZ gaf zijn toestemming voor uitsluitend één A4 , en op 16 april 2000 werd de eerste zondagskrant aan de kerkgangers over­handigd.
Gelukkig voor ons was de gemeente niet al te kritisch. Iedereen wist uit eigen ervaring wel dat elk begin zijn eigen moeilijkheden kent. Er werd vergoelijkend op gereageerd en men ging voor­zichtig bijdragen leveren. We waren daar blij mee en voelden ons daardoor gesteund. Op 20 april werd Maurik Sijtsma gebo­ren, onze eerste baby, hoe zou het nu met hem zijn? Heit wordt deze week geholpen, kan dat erin? Een gedichtje, bloemen voor de zieken en een ledenwerfactie voor een koor. Ook be­richtjes uit andere gemeenten werden wel geplaatst zoals een kooruitvoering en een evangelisatiedienst of een beleggingsob­
ject voor verantwoord beleggen. Het droeg bij aan het beeld van een kerk die zich bewust is van zijn plaats in de wereld.
Heel veel mensen hebben met hart en ziel, omdat we dat “ge­woon’ vinden, hun tijd en aandacht gegeven aan de totstand­koming van de wekelijkse zondagskrant. Een vorm van spiritua­liteit, een manier om deel uit te maken van die leefwijze waar­van we overtuigd zijn dat we daar goed aan gedaan hebben. Dank je wel allemaal!
Waarom stopt de zondagskrant? Eenvoudig omdat het niet meer in onze tijd past. Elke tijd kent zo zijn eigen uitdagingen. Website en sociale media worden nu omarmd. De Algemene Kerkenraad heeft zijn steun aan de zondagskrant opgezegd. Dat is jammer voor die leden die meer geïnteresseerd zijn in berichtgeving binnen onze eigen wijk en minder in de grotere kerkelijke verbanden. De zondagskrant kan nu niet langer als nieuwsdrager daarvoor gebruikt worden.

Met groet, Jan van Zalk


Op 18 augustus j.l. kwam via de een mail binnen,van AK, waarin de samenstellers van de Zon­dagskrant werd gevraagd om de uitgave niet te beëindigen per 4 sept. maar te continueren tot 18 sept. Merkwaardig omdat de samenstellers door AK nooit op de hoogte gesteld zijn dat de uitgave van de Zondagskrant zou worden beëindigd.
We hopen dat u altijd met veel plezier de Zondagskrant heeft gelezen.
Veel gemeenteleden hebben zich jaren op de één of andere manier ingezet voor de Zondagskrant. Hieronder de namen van de medewerkers van het laatste uur. De lijst is wellicht niet vol- ledig/juist, maar ook dank voor een ieder die hier in het verle­den aan hebben meegewerkt.

Met dank aan:
Dhr. A.Torensma, 16 jaar Zondagskrantbezorger (100! ex.)
Dhr. H. Minnema, 16 jaar kopieerder van de Zondagskrant,
Dhr. H. Holwerda, back-up kopieerder van de Zondagskrant, Dhr. G. Wijnsma, Zondagskrantbezorger,
Mw. B. van der Ploeg, Zondagskrantbezorgster,
Dhr. R. Krol, Zondagskrantbezorger,
Dhr. A. Vriesema, Zondagskrantbezorger,
Dhr. J. Meinsma, Zondagskrantbezorger En verder de samenstellers van de Zondagskrant:
Dhr. H. Stellingwerf, voor wijk 2 Dhr. J. Kroontje, voor wijk 2 Dhr. H. Poortman, voor wijk 2 Dhr. J.W. Visser, voor wijk 1 en 3 Mw. G. Wijnsma, voor wijk 1 en 3 Dhr. D. Meinsma, voor wijk 1 en 3 Dhr. W.A. Slagter, voor wijk 1 en 3

We bevelen van harte het prachtige blad Geandewei bij u aan. En natuurlijk de website: pgdaw.nl.

Met een vriendelijke groet, W.A. Slagter
 
terug
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 18-09-2019 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Start-zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 02-10-2019 om 17.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 06-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 13-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.