Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 6 september 2020

Doopdienst live via Youtube (en kerkomroep) vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie doopdienst zondag 6 september vanuit de Fontein
Ouderling van dienst    : Grytsje Woudstra
Diaken                          : Meindert Lawerman
Voorganger                  : ds. Greetje Rol
Kosters                         : Anton Leffring en Alie Soepboer
Technici                        : Machiel Keekstra, Harke Doede Douma en Livius Noordhuis       

In deze dienst zullen worden gedoopt:
Jens Koert Geertsma
Noud  v.d. Hoek
Marte  Lise de Jager

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Dank U voor deze mooie morgen
You tube, Nederland zingt, opname 17 november 2017

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied: lied 885, you tube Nederland zingt, opname 10 jan. 2013

Inleiding op de doop

Doopgebed

De dopelingen en het doopwater wordt binnengedragen

De kinderen komen naar voren.

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Jezus is de Goede Herder you tube opname 8 december 2017, Beth Shalom, zang Elly en Rikkert, met filmpje over de schapen en de herder

De doopvragen:
Geloven jullie in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
In Jezus Christus, zijn Zoon onze gekruisigde en opgestane Heer?
En in de heilige Geest, die ons met God verbindt en ons troost en kracht geeft?

Beloven jullie je kind  op te voeden in de geest van het evangelie?
Beloven jullie elkaar en je kind aan God op te dragen?


De doop

Lied: De Here zegent jou: https://m.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow

Felicitatie

Gedicht

De kinderen gaan naar de oppas en wij luisteren naar het lied: Laat de kinderen tot mij komen, you tube, https://youtu.be/3HoKD7UF8ks  

Gebed om Gods Geest

Schriftlezing: Marcus 10: 13-16

Lied: Kom tot de Vader, you tube https://m.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc

Overdenking

Lied: Zoekt eerst het Koninkrijk van God, you tube https://youtu.be/9eEa_aaSxvU

( afkondiging bloemen)
Gebeden

Collecte

Slotlied: Zegen mij,  you tube Nederland zingt, opname 28 oktober 2014

Zegen
 

terug
 


 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.