Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.
lees meer »
 
Winterwerk

Wat de bezoekers van onze avonden vinden.....
Winterwerk
Nee, dat is geen sneeuwruimen of autoruit krabben. Het heeft niets te
maken met koude klussen in een bevroren achtertuin. Winterwerk is een
verwarmende activiteit van de PKN in Dokkum.
lees meer »
 
Werkgroepen aan de slag! Werkgroepen aan de slag!
Op 28 januari zijn, na een gesprek tussen de regiegroep en de contactpersonen,  de werkgroepen
nu allemaal aan de slag. Vanuit alle wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigers actief.  Op 4 februari zijn de opdrachten voor het diaconaat en financiën door de Algemene Kerkenraad definitief vastgesteld.   Over het instellen van een tiende werkgroep die zich bezig moeten houden met de PR en communicatie (zoals de website PGDAW) wordt nog nagedacht.
lees meer »
 
Toekomst PGDAW Toekomst PGDAW
In samenspraak met de Algemene Kerkenraad is afgesproken dat door de regiegroep regelmatig kopij zal worden aangeleverd aan Geandewei en het algemene gedeelte van de website: www.PGDAW.nl.  Tijdens de gemeenteavond in december bleek dat veel kerkgangers die niet in een werkgroep zitten het idee hadden dat er niets was gebeurd.  Dit stukje is het eerste in een reeks om dat gevoel weg te nemen. 
lees meer »
 
Tienerevent

Tienerevent
Op zondag 11 november organiseerde de YMCA ism Topaz Jeugdclub en clubs uit de regio een tienerevent waar ruim 50 jongeren op af kwamen. Het thema was: “een goed gesprek” en dit kwam naar voren in de verschillende workshops die werden gehouden. Bij “een goed gesprek” gaat het niet alleen over praten, maar ook over luisteren en samenwerken. Met de workshops TBS, Veteranen(leger), Sport, Creatief en Drummen hebben de jongeren zich prima vermaakt! Een gezellige middag die werd afgesloten met soep en broodjes.
 
Bonifatiusdagen 2018 Bonifatiusdagen 2018
Hierbij het videoverslag van de bonifatiusdagen 2018.
LINK
 
 
Gemeentevergadering op 19 april 2018 Gemeentevergadering op 19 april 2018
Op de gemeentevergadering van 16 januari j.l. werd het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGDAW’ toegelicht. Deze werkgroep had als opdracht een verkenning van de toekomst van de PGDAW te maken. Met in ieder geval de volgende aspecten : - Hoe ziet de inbreng van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde  krachten er in de toekomst uit ?– Wat is de beste organisatievorm/structuur voor de toekomst ?- Welke gebouwensituatie geeft perspectief op de lange termijn? en last but not least - Hoe kan gezorgd worden voor een stabiele financiële situatie?

Het door de werkgroep uitgebrachte rapport getiteld ‘We beginnen opnieuw …’ kunt u vinden door op de volgende LINK te klikken.
In de afgelopen maanden is dit rapport ook binnen de wijkgemeenten besproken. Intussen heeft AK de reacties van de wijkkerkenraden ontvangen met daarnaast nog een aantal reacties van gemeenteleden. Waarvoor onze hartelijke dank.
Op de komende gemeentevergadering zal centraal staan: 
Wat heeft het voorgaande opgeleverd? Hoever zijn we? Wat is de status quo?

De voorzitter van de AK, dhr. J. Appelhof, zal deze avond leiden, terwijl de gesprekleider dhr. L. Bakker, de voorzitter van werkgroep, is. Dhr. Bakker zal het rapport toelichten. Tevens is er de mogelijk om met uw vragen en opmerkingen te komen.
Om bovengenoemde reacties van de drie wijkkerkenraden op het rapport vinden, klik dan hieronder op de link "lees meer »".
 
Van harte welkom op donderdag 19 april a.s. in de Herberg.
Tijd: Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
 
lees meer »
 
We beginnen opnieuw… We beginnen opnieuw…
"We beginnen opnieuw…" Deze uitspraak aan het slot van een gesprek met de jeugdraad trof de werkgroep “Toekomst” van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) zo, dat zij het rapport deze titel heeft gegeven. De werkgroep heeft “Geloven” als het belangrijkste uitgangspunt van het rapport gekozen om van daaruit de vele vragen te beantwoorden: Wat is van belang voor geloven en kerk zijn in de PGDAW en wat is hiervoor nodig aan “infrastructuur” (organisatie; beroepskrachten en gebouwen). Dit passend in een stabiele financiële situatie.

De nummering van de onderdelen in de Powerpoint-presentatie komt overeen met de hoofdstukindeling in het rapport. De presentatie bevat enkele klankborduitspraken die niet op de gemeenteavond zijn getoond. Ze vormen een mooie illustratie van de conclusies die de werkgroep heeft getrokken uit het klankborden. De werkgroep vond ze te waardevol om het u te onthouden. Belangrijk: Voor een goed begrip van de Powerpoint-presentatie, is het van belang om eerst het rapport te lezen. 

De werkgroep spreekt de hoop uit dat dit rapport uitgangspunt mag zijn voor het voeren van indringende gesprekken. 

Klik op onderstaande links voor het downloaden van het:
Rapport pdf
en/of
Presentatie pdf
 
Bouwstenen voor de toekomst Bouwstenen voor de toekomst

Op de Algemene Gemeentevergadering van de PGDAW van 20 april 2016 werd aan de ca. 150  aanwezigen de volgende belangrijke vraag gesteld: In hoeverre wilt u zich (ook in de toekomst) verbonden voelen met het geheel van de PGDAW? 

Deze verbondenheid kon zichtbaar worden gemaakt in de bekende drie domeinen: 
lees meer »
 
Zondagskrant, een terugblik Zondagskrant, een terugblik
Maandagavond kerkenraad van wijk 3 in de herfst van 1999. Op de agenda staat de uitwerking van de enquête n.a.v. de gemeenteavond. Een duidelijk beeld van wat er leeft binnen de wijkgemeente 3, De Fontein. De kerk is aan het verstoffen. Het moet maar eens stoppen met alleen maar naar ons zelf te kij­ken en ons druk te maken over onze eigen sores. De hele we­reld is in spanning van wat het nieuwe millennium zal brengen. Zullen de computers er mee stoppen of blijven ze het doen? Hoe voorkomen we de problemen die dat met zich meebrengt? Wat moeten we doen om al die onzekerheid het hoofd te bie­den en wat is de rol van de kerk daarin? Het is tijd voor nieuwe dingen, de luiken moeten open en er moet maar eens een fris­se wind waaien. De kerk gaat die uitdaging niet uit de weg. De hele kerkenraad zal komende tijd nadenken op welke manier er handen en voeten aan deze denkwijze gegeven kan worden.
lees meer »
 
Laage - Dokkum Laage - Dokkum
Na lange en zorgvuldige voorbereidingen was het vrijdagmiddag. Onze gasten hadden zó'n voorspoedige reis gehad, dat ze al aan de koffie zaten in De Fontein toen de gastgezinnen kwamen. Kennismaking en/ of weerzien waren hartelijk. Na een woord van welkom werd er gelijk al een groot pakket aangeboden, een schilderij.  Dit zou de rode draad in ons weekeinde gaan worden, maar dat wisten we toen nog niet.
In verband met de festiviteiten in de stad werd het aan ons overgelaten de avond in te vullen. Sommigen gingen de stad in, anderen hadden thuis een heel gezellige avond.

Voor foto's klik HIER
lees meer »
 
BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde Algemene Gemeentevergadering, woensdag 20 april jl. in de Grote Kerk.
Voorzitter Jacob Appelhof mocht ca. 150 gemeenteleden welkom heten en opende de avond met een gebed van Franciscus van Assisi, waarna we onder begeleiding van Pieter Lanting  lied 971 zongen:  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.
 
Sipco Soorsma, scriba AK, informeerde de aanwezigen over een aantal lopende zaken:
  • de wijkkerkenraad van de Fontein is bezig met de werving van een kerkelijk werker voor 0,5 fte, waarmee gedeeltelijk in de vacature van ds. Jakop de Jong wordt voorzien.
  • de St. Vituskerk Wetsens is op 8 april jl. overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tjerken.
Dhr. Theo Dirksen, lid van het College van Kerkrentmeesters, werd met applaus bedankt voor
zijn belangrijke bijdrage aan de realisatie hiervan.
  • De Zondagskrant in zijn huidige vorm zal per september verdwijnen. Het gebruik van ons prachtige kerkblad “Geandewei” en de PGDAW-website willen we verder stimuleren.
 
lees meer »
 
Landelijke diaconale dag Landelijke diaconale dag
“Geloof in kracht van eerlijk delen”

De Protestantse kerken in Nederland vormen nog altijd de grootste vrijwilligersorganisatie. De diaconie in die kerken zijn in stad en dorp daarvoor niet enkel oog en oor maar vooral de uitvoerende hand. Op de 120e landelijke diaconale dag kwamen in de zestien workshops dit ‘werk in uitvoering’’ sterk naar voren in het thema “geloof in de kracht van eerlijk delen.’’
 
lees meer »
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 18-09-2019 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Start-zondag
datum en tijdstip 22-09-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 02-10-2019 om 17.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 06-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 13-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30
meer details

Kerkdiensten wijk 1
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.