Einde postbus 36

Update: 21-06-2024

Vanaf woensdag 21 juni 2024 is de postbus van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens opgeheven, dit besluit is genomen i.o. met de secretaris van het CvK, nadat Post NL besloten heeft om de postbussen voor onze regio te herhuisvesten in Kollum. Wij verzoeken u daarom de post te versturen naar Kerkelijk bureau, Harddraversdijk 1 B, 9101 XA Dokkum.

Communicatie commissie

Start zomerconcerten Dokkum 2024

Update: 20-06-2024

Op vrijdag 21 juni is de start van de 25ste editie van de beiaardconcerten op het stadhuis in Dokkum en tevens de 30ste van de orgelconcerten in de Grote- of Sint Martinuskerk.
Lees meer 

30 juni in de Sint Catharinakerk

Update: 31-05-2024

De eredienstcommissie organiseert een Johannes de Heer zomerzangavond in Aalsum. Warm welkom! Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met: Hilda Geertsma 0519-292712 of Afke Feenstra 0519-293951. Warm Welkom!
 

Bazaar!

Update: 30-05-2024

De werkgroep Gemeenteopbouw is voortdurend bezig met het zoeken naar verbindende activiteiten voor onze gemeente. De ontmoetingsdiensten werden door veel mensen gewaardeerd. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat de behoefte aan verbinding, samen gemeente zijn groot is. Een manier om die verbinding te zoeken is het samen organiseren van een ouderwetse bazaar.

Lees meer 

Van de kerkenraad

Update: 13-06-2024
Lees meer 

Van de diaconie

Update: 13-06-2024
Lees meer 

Mededelingen van het pastoraat

Update: 13-06-2024

 

Lees meer 

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Update: 30-05-2024

 

Lees meer 

Van de communicatie commissie

Update: 30-05-2024

Nieuws van de communicatie commissie

Lees meer 

Kinderkerk en kinderoppas tijdens bijzondere diensten

Update: 30-05-2024

In een eerdere Geandewei hebben we uitgelegd dat er tijdens bijzondere diensten een aangepaste planning van de kinderkerk en kinderoppas gehanteerd wordt. Hierbij een bijgewerkt overzicht.
 

Lees meer 

Er zit muziek in de kerk

Update: 16-05-2024

Op vrijdagmiddag 17 mei openen we de Zomerexpositie ‘Er zit muziek in de Kerk’. Dit jaar is een lustrumjaar vanwege 30 jaar orgelconcerten in de Grote Kerk en 25 jaar beiaardconcerten op het carillon van het stadhuis. We vieren dit door op allerlei manieren met muziek bezig te zijn.
Op woensdagmiddag 12 juni is er gelegenheid om zelf een oefen-orgel of oefen-beiaard in elkaar te zetten. In die week komen ‘s morgens diverse schoolklassen langs.

Lees meer 

Biografie familie Cohen

Update: 16-05-2024

Er is een nieuwe uitgave van de biografie van ds. Joop Cohen. Bijzonder is dat er een biografie aan is toegevoegd van zijn vrouw, Tine Cohen-Schuurman, geschreven door zijn kleinkinderen Saskia en Joop Cohen.

Lees meer 

Concept- Jaarrekening 2023

Update: 31-05-2024
De concept-jaarrekening 2023 van de gemeente, met daarbij de jaarrekening 2023 van de begraafplaatsen die daarvan onderdeel uitmaakt, is ter inzage beschikbaar op het besloten deel van de website van de PGDAW. Het College van Kerkrentmeesters heeft de rekening voorgelegd aan de kerkenraad.
 
Lees meer 

Concept jaarrekening 2023 Diaconie

Update: 14-05-2024
De concept jaarrekening 2023 van de Diaconie ligt vanaf woensdag 15 mei ter inzage op het kerkelijk bureau.
U kunt deze ook inzien op het besloten deel van de website. De goedkeuring van de jaarrekening staat gepland voor de diaconie-vergadering op 29 mei en de vaststelling ervan op de kerkenraadsvergadering op 3 juni.
De Diaconie

Profiel predikant en beschrijving PGDAW

Update: 04-09-2023
Hierbij de links naar het profiel van de predikant en de beschrijving van de PGDAW.

Profiel van de predikant

Beschrijving van de PGDAW 

kerkbalans 2024

Update: 15-01-2024

Via onderstaande link kunt u uw kerkelijke bijdrage voor 2024 doorgeven. Klik hier voor de folder

Hulp bij inloggen

Lees meer 

Verkoop Fontein

Update: 28-05-2024

Op 18 april heeft de kerkenraad, in een extra vergadering, besloten om de Fontein te gunnen aan Eric Kooistra, die van plan is op deze plaats starterswoningen te bouwen. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken heeft de verkoop goedgekeurd..
Meer informatie vindt u op het beveiligde deel van de website. Gemeenteleden zonder computer kunnen de informatie op papier telefonisch of via de mail opvragen bij het kerkelijk bureau.