Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.
lees meer »
 
Eénwording Eénwording
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 
 
Grote kerklezing Grote kerklezing
 
Uitnodiging Gemeenteavond 28 november 2019 Uitnodiging Gemeenteavond 28 november 2019
Update 30-10-2019

Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens

Geachte gemeenteleden,
De Algemene Kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeentebijeenkomst, te houden op donderdag 28 november 2019, om 19.30 uur in De Herberg.
Onderwerp van deze bijeenkomst is het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad, om per 6 januari 2020 de drie wijkgemeenten op te heffen en als één Protestantse Gemeente te Dokkum, Aalsum en Wetsens verder te gaan.
Er wordt informatie gegeven over wat dit betekent voor het bestuur en de organisatie, het pastoraat, de kerkdiensten en de inzet van de voorgangers en pastores. Ook zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten en suggesties.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om tot dit voorgenomen besluit van éénwording te komen. Diverse werkgroepen kregen de opdracht om het rapport ‘Wij beginnen opnieuw’ uit 2017 uit te werken en concreet te maken.
De Werkgroep Bestuur & Organisatie bracht de structuur van de gemeente in kaart: één gemeente met één kerkenraad en daaromheen werkgroepen voor diverse taken. 
De Werkgroep Pastoraat maakte een nieuwe pastorale indeling van de gemeente in twaalf secties en bedacht oplossingen om bij een grootschalige organisatie toch de onderlinge betrokkenheid te waarborgen.
De Werkgroep Eredienst moest nadenken over één gemeente met twee vierplekken; hoe je daarin recht doet aan de veelkleurigheid, zonder dat de gemeente in groepen uiteen valt.
De werkgroep Diaconaat zette de nieuwe diaconale organisatie op poten en de Werkgroep Fundamenten van Geloofsleven bedacht een aantal gespreksthema’s.
De Werkgroep Gebouwen leverde een schat aan gegevens aan, waarmee in 2020 een onafhankelijke commissie verder kan werken aan een advies over de gebouwenkeuze.
De predikanten en kerkelijk werkers werden een team, om er straks samen voor de ene gemeente te kunnen zijn.

Alle werkgroepen waren samengesteld uit leden van de drie wijkgemeenten. Het is verheugend en bemoedigend dat die er samen in goede harmonie zijn uitgekomen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Nog niet alles is geregeld, het jaar 2020 zal in menig opzicht nog als overgangsjaar worden gebruikt. Zo kunnen we wennen aan de nieuwe situatie en gaandeweg de ene gemeente verder vormgeven.
De rapporten van de werkgroepen zijn voor alle gemeenteleden beschikbaar. U kunt ze vinden onder deze brief. De rapporten liggen ook ter inzage op het kerkelijk bureau. Schriftelijke reacties kunt u vóór 25 november sturen naar het Kerkelijk Bureau, Postbus 36, 9100 AA Dokkum of mailen naar .

De gemeentevergadering, waarin de leden van de gemeente worden gehoord, is een belangrijke stap naar de eenwording van de gemeente. Wij hopen dat velen van u deze avond gaan bezoeken, zodat we deze stap gezamenlijk en in saamhorigheid kunnen zetten.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Jacob Appelhof, voorzitter
Siebregta Hoekstra, wnd. scriba

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
 
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma  

 
 
Winterwerk

Winterwerk

Nee, dat is geen sneeuwruimen of autoruit krabben. Het heeft niets te
maken met koude klussen in een bevroren achtertuin. Winterwerk is een
verwarmende activiteit van de PKN in Dokkum.
lees meer »
 
Viering 25 jaar Geandewei Viering 25 jaar Geandewei


HIER KUNT U ZICH AANMELDEN
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 13-11-2019 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 17-11-2019 om 09.30
meer details

Grote Kerklezing
datum en tijdstip 17-11-2019 om 15.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09.30
meer details

Eeuwigheidszondag Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 24-11-2019 om 09:30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-12-2019 om 09.30
meer details

1ste advent Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
datum en tijdstip 01-12-2019 om 09:30
meer details

Grote Kerk op de Markt open
datum en tijdstip 01-12-2019 om 14:00
meer details

Orgelvesper rond de Adventsliederen Nun komm' der Heiden Heiland en Von Gott will ich nicht lassen
datum en tijdstip 01-12-2019 om 19.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 08-12-2019 om 09.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.