Nieuw: Inloop pastoraal spreekuur

Update: 05-12-2023

vanaf   : iedere dinsdag van 10:00-11:00 uur
Locatie: De Herberg 

Predikanten en pastores zijn bij toerbeurt aanwezig

Dinsdag 12 december - pastor Hilde Karssies
Dinsdag 19 december - pastor Grietje Jelsma
 

Profiel predikant en beschrijving PGDAW

Update: 04-09-2023
Hierbij de links naar het profiel van de predikant en de beschrijving van de PGDAW.

Profiel van de predikant

Beschrijving van de PGDAW 

Diverse kerstconcerten

Update: 07-12-2023

Klik op de link voor de de verschillende kerstconcerten

Kerstconcert Pro Rege op 10 december 2023

Kerstconcert Oranje op 16 december

Kerstconcert op 2e kerstdag in Wetsens 

Vorming en Toerusting

Update: 05-12-2023
Workshop liturgisch bloemschikken voor kerst

Datum : donderdag 14 december
Tijd      : 14:30 uur – 16:30 uur
Plaats: de Herberg

Onder liturgisch bloemschikken verstaan we het maken van een bloemstuk dat een onderdeel van de eredienst kan vormen.
Lees meer 

Glory Night

Update: 30-11-2023


Klik hier voor de poster in PDF

Krystkuier op 23 december

Update: 08-12-2023


Klik hier voor de poster in PDF

Nieuwsbrief Classis voor Kerkenraad en Gemeente

Update: 07-12-2023

In de link de nieuwsbrief van Classis Fryslân

Nieuwsbrief in het Fries

Nieuwsbrief in het Nederlands
 

Kinderkerk en kinderoppas tijdens de Kerstvakantie

Update: 05-12-2023
Op zondag 31 december is er geen kinderkerk en kinderoppas in beide gebouwen. De rest van de Kerstvakantie wel! Zijn er nog vragen of suggesties, mail gerust naar kinderkerk-pgdaw@outlook.com. Groetjes,
leiding van de kinderoppas en de kinderkerk

Nieuws van de beroepingscommissie

Update: 29-11-2023
Wij van de beroepingscommissie willen graag melden dat wij druk bezig zijn, met de door u  ingebrachte namen van predikanten  en beroepbare predikanten die we via de PKN hebben doorgekregen. Ook hebben wij een advertentie opgesteld, waar predikanten op kunnen reageren. Vanwege de geheimhoudingsplicht kunnen we u verder niets mededelen, zodra wij iets te melden hebben laten we dit natuurlijk weten. Wanneer u nog namen weet van predikanten dan kunt u ze aan ons doorgeven; beroepingscommissiepgdaw@gmail.com
Met vriendelijke groet. 
De beroepingscommissie 

Hulp bij inloggen

Lees meer 

Van de kerkenraad

Update: 05-12-2023
Lees meer 

Van de diaconie

Update: 05-12-2023
Lees meer 

Mededelingen van het pastoraat

Update: 05-12-2023

 

Lees meer 

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Update: 05-12-2023

 

 

Lees meer 

Terugblik eeuwigheidszondag in de Grote kerk

Update: 05-12-2023
In veel scholen, kerkelijke gemeenten maar ook thuis is met veel inzet en enthousiasme van volwassenen en kinderen hard gewerkt om ook dit jaar weer zoveel mogelijk dozen te versieren en te voorzien van schoolspullen, hygiëne producten en speelgoed.
Lees meer 

Weer 940 kinderen heel blij door de Schoenendoosactie

Update: 05-12-2023
In veel scholen, kerkelijke gemeenten maar ook thuis is met veel inzet en enthousiasme van volwassenen en kinderen hard gewerkt om ook dit jaar weer zoveel mogelijk dozen te versieren en te voorzien van schoolspullen, hygiëne producten en speelgoed.
Lees meer 

Inzage begroting diaconie 2024

Update: 24-11-2023

De volledige begroting van de diaconie ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau op de woensdagochtenden van 09:45 tot 11:45 uur. Ook kunt u de begroting vinden op het besloten deel van de website. Als kerklid nog geen toegang tot het besloten deel? geef links onder pastoraal meldpunt je mailadres op. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar: penningmeester.cvd@pgdaw.nl.
 

Verslag gemeentevergadering 19 oktober 2023

Update: 09-11-2023
Het verslag van de gemeentevergadering van 19 oktober en de bijbehorende presentatie kunt u bekijken op het besloten deel van onze site.
Heeft u hiervoor nog geen toegang? Dan kunt u een mail sturen naar kerkelijkbureau@pgdaw.nl
Lees meer 

Nieuwsbrief Classis voor Kerkenraad en Gemeente

Update: 09-11-2023

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de classispredikant.

Nieuwsbrief van de classispredikant

Scipio App

Update: 27-10-2023

Er is een nieuwe update. Het is nu ook mogelijk om zonder tegoed of opwaarderen saldo een duit in het digitale zakje te doen. Nieuwsgierig geworden? Kijk onderstaand filmpje:

Klik hier voor het filmpje
 

Beroepingswerk

Update: 28-09-2023

De beroepingscommissie

In een extra kerkeraadsvergadering op 20 september is de beroepingscommissie geïnstalleerd, en heeft deze van de kerkeraad de opdracht gekregen om voor onze gemeente een nieuwe predikant te gaan zoeken in de vacature die is ontstaan door het vertrek van dominee Herman F. de Vries aan het begin van dit jaar. 

 
Lees meer