Kerkelijk Bureau gesloten

Update: 28-01-2022
Doordat het kerkelijk bureau, locatie Herberg, voorlopig fysiek gesloten blijft is besloten om de telefonische bereikbaarheid aan te passen. Het kerkelijk bureau is telefonisch  bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur. Heeft u toch wat nodig van het kerkelijk bureau o.a. collectemunten dan kunt u contact opnemen met Hermien Struikmans-Hoekstra op nummer 0519-293650 of mailen naar kerkelijkbureau@pgdaw.nl. U kunt de munten dan na een telefonische afspraak bij haar thuis ophalen.
Het College van Kerkrentmeesters

 

Actie Kerkbalans? Kan het ook anders? Bekijk de film

Update: 09-12-2021

Een abonnement op de kerk?

Binnenkort roept de actie kerkbalans ons weer op om bij te dragen aan de kosten van de kerk. De kerk krijgt immers geen subsidie en dus moeten alle gemaakte kosten door de leden van de kerk opgebracht worden.

Maar kan dat ook anders?
Wat als je bijvoorbeeld een abonnement zou kunnen afsluiten voor de kerk?

Het afsluiten van een abonnement is nu welliswaar niet mogelijk, maar misschien helpt deze video je om op een andere manier naar je financiële bijdrage aan de kerk te kijken?

Collectes

Update: 25-01-2022

Collectes
Zondag 30 januari
Zondag 6 februari

Vorming en ToerustingUpdate: 25-01-2022

9. Film: Beautiful boy

Journalist David Sheff en zijn getalenteerde tienerzoon Nic, zijn twee handen op één buik.
Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugverslaving, stort zijn wereld in. David besluit alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden.
Maar hoe red je iemand die misschien niet gered wil worden? Is loslaten de enige mogelijkheid?
De film Beautiful boy vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. U/ jij bent van harte uitgenodigd!
Datum  : dinsdag 8 februari 2022
Tijd      :  19.30 u.
Plaats  : de Fontein

 

Ontmoetingbijeenkomsten / groothuisbezoek

Update: 25-01-2022

‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van de Protestantse kerk in Nederland. De groothuisbezoeken/ ontmoetingsbijeenkomsten sluiten hier bij aan.
In de kerk zeggen we dat de toekomst van God is. Ondertussen is er van alles aan de hand. Is er nog wel een toekomst? Hebben we er nog vertrouwen in?

Bezinning en Verdieping

Update: 25-01-2022

Onderweg

Wat leven we in een lastige tijd. Na een periode waarin we dachten het coronagebeuren achter ons te kunnen laten, stak het weer in alle hevigheid de kop op. Ik merkte aan mezelf dat ik sommige dingen op tv niet meer wil kijken, omdat ik wat “coronamoe” ben.

Bijbelstudiegroep Lectio Divina

Update: 25-01-2022

Als de omstandigheden het toelaten, komt de bijbelstudiegroep Lectio Divina weer bijeen op woensdag 9 februari om 19.30 uur in De Herberg. Wij volgen de richtlijnen en zijn afhankelijk van de actuele situatie. Dankbaar zijn wij voor de mogelijkheden om ondanks beperkingen toch verbonden te zijn en te blijven met het Woord en met elkaar.
Herman F. de Vries

Info Kerkrentmeesters

Update: 25-01-2022

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

in de Herberg

Update: 25-01-2022
De Gebedsgroep Herberg komt bijeen op 2 februari van 19.00 tot 19.45 uur. Ondanks de huidige tijd en maatregelen is er sprake van bijeenkomen; fysiek of via social media is er sprake van verbondenheid en gebed. De laatste tijd waren de bijeenkomsten online. Ondanks de beperking is de dankbaarheid groot dat ook op deze wijze gedeeld, gebeden en geleerd kan worden. Wees welkom om aan te sluiten, hopelijk op 2 februari fysiek, en/of om uw gebedsintenties aan ons door te geven.
Voor nadere info: ds. Herman F. de Vries

Van de kerkenraad

Update:10-01-2022

Nieuws uit de kerkenraad

Martinusmaal

Update: 10-01-2022


Corona…. Afgelopen herfst leken er wat versoepelingen te kunnen komen. Dus de medewerkers van het Martinusmaal kwamen bij elkaar: misschien kunnen we rond de Kerst weer samenkomen! De min of meer vaste gasten belden we op: zouden jullie weer willen… en durven? Hun reacties waren zo positief dat we afspraken gingen maken: wie verzorgen de voorgerechten, wie de hoofdgerechten, wie de desserts. Iedereen had er zin in.

Herinnering Eindejaarscollecte 2021

Update:21-12-2021
Via deze weg willen we nog een keer aandacht vragen voor de eindejaarscollecte. Met uw en jullie bijdrage kunnen we als een enthousiaste gemeente ook in het nieuwe jaar ons mooie en belangrijke werk weer blijven voortzetten en uitbouwen. In het bijzonder vragen we dit jaar uw aandacht voor het uitzenden van kerkdiensten via beeld en geluid: in de afgelopen jaren is dit al mogelijk geworden, maar graag willen we deze mogelijkheden nog verder optimaliseren en toekomstbestendig maken.

Abonnementsgeld Geandewei

Update: 07-12-2021

Al jaren lang is het abonnementsgeld voor de Geandewei (van € 22,50 per jaar) niet verhoogd. Door de steeds stijgende kosten is met ingang van 1 januari 2022 het abonnementsgeld nu vastgesteld op
€ 25,- per jaar.
Het College van Kerkrentmeesters
 

Vragen & antwoorden proces gebouwen

8 november 2021

Kanselbericht 7 november 2021

In oktober hebben we u meegedeeld dat er meer tijd nodig is om te komen tot een voorgenomen besluit over de gebouwen. De kerkenraad kan nu melden dat er zich een mogelijk alternatief heeft aangediend: de verkoop van alle drie grote kerkgebouwen en de bouw van één nieuw gebouw. De Grote Kerk blijft daarbij beschikbaar voor gebruik door onze gemeente. Ook nu is zorgvuldigheid belangrijk, daarom heeft de kerkenraad ermee ingestemd om dit alternatief te onderzoeken. Hiervoor zal ongeveer 4 maanden tijd nodig zijn.

 Inmiddels liggen er nog steeds de vele vragen naar aanleiding van het adviesrapport van Kerkelijk Waardebeheer. De vragen, met de door de kerkenraad vastgestelde antwoorden,  staan op het besloten deel van de website. 

Nog geen toegang? Als u lid bent van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens kunt u dat


 

Wat er letterlijk van de kansel verkondigd is


Vorming en Toerusting, toen alles anders werd...

Update: 19-08-2021

Ons mooie programma voor het seizoen 2020 – 2021 met de titel “Bruggen slaan”, bleek een brug te ver en het zo langzamerhand vertrouwde programmaboekje kon de prullenbak in. Ook nu weer voelen we de spanning voor het nieuwe seizoen.....

BOEKJE WINTERWERK 2021-2022

Wilt U zich zo spoedig mogelijk aanmelden via MEEVIEREN zodat wij zicht hebben op het totaal aantal bezoekers, i.v.m. zaalgrootte en tijdig afzeggen bij te weinig deelname.

Een groene kerk

Update: 16-08-2021
Klimaatverandering, we merken de gevolgen. De toenemende bezorgdheid om de natuur en het milieu houdt ons bezig. Hoe kunnen wij als kerkgemeenschap ons aandeel leveren en onze verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de schepping. Voor mens, dier en natuur? 
Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 
Veel kerken zijn daar al mee bezig. De Diaconie wil hierbij aansluiten en een werkgroep ‘Groene Kerk’ opstarten. 
Wij hopen dat het na de zomer mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen en er over in gesprek te gaan. 
U hoort er dan meer van.
De Diaconie

Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

zo 30 jan 2022 om 9.30

Kerkdienst (H. A.) via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

zo 06 feb 2022 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit De Herberg

zo 06 feb 2022 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

zo 13 feb 2022 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

zo 13 feb 2022 om 9.30

Tienerkerk in Grote kerk

zo 13 feb 2022 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy