Weer naar de kerk!

26 februari 2021
Donderdag op de namiddag kwam er ineens een mooi bericht van de Classis Fryslân van de PKN. Ook voor onze kerkdiensten zijn er versoepelingen van het Coronabeleid.

Lopend Vuur Wake

op dinsdag 2 maart in Dokkum

In het kader van het diaconaal werk van de kerk vragen we aandacht voor de actie Lopend Vuur in Dokkum.

Uit het moderamen 

In januari en februari waren er geen kerkenraadsvergaderingen. Toch staat het werk niet stil. 

Pastoraat

Mededelingen van het pastoraat.

Wandelend naar Pasen?

In deze coronatijd staan ook de gemeente-activiteiten op een laag pitje. Mis jij die contacten ook zo? Dan is dit echt iets voor jou. In de weken naar Pasen kun je iedere week met iemand anders een wandeling maken. Als je je alleen opgeeft zoeken we in overleg een wandelmaatje voor je.

Info Kerkrentmeesters

Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters

Veertig dagen

We zijn de zondagen alweer aan het tellen naar Pasen toe. Soms noemen we dat nog de ‘lijdenstijd’, maar tegenwoordig spreken we liever van 40-dagentijd, want we leven niet enkel naar de Goede Vrijdag toe, maar naar Pasen.
In de evangeliën neemt het lijdensverhaal een grote plaats in, maar over alle verhalen schijnt ook het licht van Pasen. Je kunt zelfs zeggen: het zijn allemaal opstandingsverhalen.

Winterpelgrimage

Zondag 14 maart vanuit De Herberg, 14.00 uur.


U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een Winterpelgrimage op zondag 14 maart.

Pastorale brief in de 40-dagentijd

Onlangs waren wij als pastores weer eens bijeen, op gepaste afstand van elkaar uiteraard! Ons werk wordt door de corona-maatregelen steeds meer ingeperkt, en voelt soms onwerkelijk aan. ’s Zondags gaan wij voor in lege kerken, en te vaak moeten wij dan ook nog horen dat het u niet lukte om de dienst via internet te volgen, of dat de uitzending halverwege wegviel. En nu er niet meer gezongen mag worden door koortjes of zanggroepen wordt de liturgie nog verder uitgekleed. Wat het bezoekwerk betreft moeten wij erg voorzichtig zijn, en inmiddels zijn de verzorgingshuizen voor ons alweer gesloten. Wat kunnen wij nog doen? – behalve de virtuele diensten, de uitvaarten en het pastoraat via telefoon, mail of app?
 

Vorming en Toerusting, een brug te ver?

Mededelingen van de commissie.

Gebedsgroep in de Herberg

De gebedsgroep onderhoudt in deze weken contact via de groepsapp. Via Teams hebben we ook contact, ook met andere gemeenteleden. Gemeenteleden doen ondertussen een beroep op de gebedsgroep en dat stemt ons dankbaar. Voor nadere info, ook over Teams en online-ontmoetingen:
ds. Herman F. de Vries.

Lectio Divina (Bijbelstudie) in de Herberg

Door de coronamaatregelen kunnen wij als Lectiogroep nog niet bij elkaar komen. De contacten zijn er dagelijks via de appgroep. Het delen van bijbelteksten en wat die voor ons betekenen blijft centraal staan. Als bemoediging in de 40-dagentijd brachten wij de Petrus 40-dagenkalender langs, om zo de verbondenheid in stilte te vieren. God is ook in de stilte.
Lectio Divina Herberg

Alpha-cursus

 
De Werkgroep Gemeenteopbouw start in het voorjaar met een Alpha-cursus. Enkele jaren geleden werd de cursus in onze gemeente ook georganiseerd. Er is al belangstelling getoond en middels dit bericht willen we als werkgroep ieder de gelegenheid bieden om aan te sluiten als cursist.

Agenda

Kerkdienst 9.30 uur te beluisteren en later op dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

28 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

28 feb 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 11. Film: Beautiful boy

04 mrt 2021 om 19:30

OMT Quiz voor de jeugd

05 mrt 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 mrt 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en luisteren via kerkomroep vanuit De Fontein

07 mrt 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

Petrus veertigdagentijdkalender


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy