Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kinderkerstfeest: Geen Stille Nacht! Kinderkerstfeest: Geen Stille Nacht!
Carrousel kinderkerstfeest
Fotocarrousel kinderkerstfeest

Op zondag 22 december was er kinderkerstfeest in de Fontein. Kinderen van de kinderkerk en kindernevendienst speelden het rollenspel ‘Geen stille nacht’. Het rollenspel was een bewerking van het prentenboek ‘Geen Stille Nacht’ van schrijver Nicholas Allen. Het bestond uit spel wat afgewisseld werd met het zingen van liederen. Deze werden begeleidt door Marian op de piano en kinderen van kinderkerk en kindernevendienst.
Herbergier Matthias heeft aan de rand van Bethlehem een herberg. Er zijn veel gasten die net als Jozef en Maria zich moeten laten inschrijven op bevel van de Romeinse keizer. Als iedereen in de Herberg slaapt, wordt de rust wreed verstoord door Jozef en zijn zwangere vrouw Maria. Omdat alle kamers bezet zijn, krijgen ze de stal toegewezen. Midden in de nacht is het weer allemaal lawaai. De herbergier pikt dat niet en gaat naar de stal. Daar ziet  hij Jozef en Maria en het Kind Jezus. En om hen heen herders met hun schapen en andere dieren, de wijzen en heel veel mensen; oftewel allen die in de kerk aanwezig zijn.
 Het was een groot succes! Fijn dat er ook zoveel mensen waren.
Iedereen die meegewerkt heeft BEDANKT!!
 
Eritia, Hilde, Irma, Jeanette, Kristina, Martha, Tineke en Renetta
 
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.
lees meer »
 
Sectie indeling en Pastoraal meldpunt Sectie indeling en Pastoraal meldpunt
Update 31-12-2019
Klik op Eénwording hier links en dan op het nieuwe tapje met sectie indeling.
U kunt dan weer op de het plaatje in uw sectie klikken voor meer informatie.
 
Musical in 1 dag Musical in 1 dag
 
Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg

Op de vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 2 december 2019 werd besloten, na grondige overweging en de gemeenteleden en wijkkerkenraden gehoord te hebben, de drie wijkkerkenraden per 6 januari 2020 op te heffen en over te gaan tot het vormen van één gemeente PGDAW met als uitgangspunt het besluit van de Algemene Kerkenraad d.d. 7 oktober 2019.

Klik op onderstaande link voor het verslag van de vergadering.

lees meer »
 
Eénwording Eénwording
update 10-12-2019
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 
Winterwerk

Winterwerk

Nee, dat is geen sneeuwruimen of autoruit krabben. Het heeft niets te
maken met koude klussen in een bevroren achtertuin. Winterwerk is een
verwarmende activiteit van de PKN in Dokkum.
lees meer »
 
Weten wat je gelooft

Weten wat je gelooft
In het najaar zijn we met een aantal mensen begonnen met Dogmatiek voor iedereen ofwel “weten wat je gelooft”.

We hebben de eerste avond de betekenis van dogmatiek nader omschreven: 
Dogmatiek zou je ook kunnen omschrijven als “werk in uitvoering”. Al spittend en gravend (nadenkend) kun je op nieuwe vondsten komen. Of op harde stenen stuiten.

Dogmatiek is dan ook niet voor mensen die alles al weten maar juist voor nieuwsgierige mensen die veel vragen hebben.

Dogmatiek:” is niet anders dan een poging een beetje fatsoenlijk na te denken en te praten over de verhouding God, mens en wereld. “Cees van der Kooi.

Vele leuke gesprekken hebben we met elkaar gevoerd.

Omdat het heel goed mogelijk is om in te stappen in(de) avonden in het nieuwe jaar zonder dat u de eerste avonden hebt meegedaan wil ik u bij deze van harte uitnodigen om (alsnog) mee te gaan doen!

Alle bijeenkomsten zullen in de Fontein gehouden worden.

8 januari: jij als Gods schepsel en zijn leiding (hoofdstuk 6)
22 januari: God de Zoon en jouw redding (hoofdstuk 7)
5 februari: God de Heilige Geest en jouw leven (hoofdstuk 8)
19 februari: Gods verkiezing en jouw keuze (hoofdstuk 9)
4 maart:  De kerk en andere hulpmiddelen *hoofdstuk 10)
18 maart: Wat komen gaat (hoofdstuk 12)

‘s middags van 14.00-16.00 uur
's avonds van 19.30-21.30 uur

Het hoofdstuk over het gebed (hoofdstuk 11) sla ik over; dat kan ik niet in één avond proppen. Voor de liefhebbers heb ik daar op nader te bepalen tijdstippen nog 4 bijeenkomsten voor. 

Opgave liefst via e-mail of opgaveformulier op de balies in “de Fontein”
Bij opgave van minimaal 5 mensen kunnen de samenkomsten op de middag ook doorgaan!
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 22-01-2020 om 14.30 uur
meer details

Week van gebed
datum en tijdstip 22-01-2020 om 19.00
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09.30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 05-02-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.