Open introductieavond videosystemen in de kerken

In drie kerken zijn inmiddels vaste video-installaties geplaatst.

Deze kunnen gebruikt worden voor o.a. video-opnames van kerkdiensten.
Ondertussen zijn we als videoteam aardig thuis in de systemen, en willen dit graag aan iedereen laten zien die hier interesse in heeft en dit wel eens van dichtbij zou willen bekijken.
 

Info toekomst gebouwen

Informatieve gemeentevergaderingen over de toekomst van de gebouwen

Zoals wellicht bekend is er een adviesrapport gemaakt over de toekomst van onze kerkgebouwen. De kerkenraad wil de gemeente nu horen over het advies. 

 

Weer naar de kerk!

Update: 24-06-2021
De kerkdiensten op zondag zijn toegankelijk voor 80 mensen in de Herberg en de Fontein en 100 mensen in de Grote Kerk, alles natuurlijk onder de geldende coronamaatregelen.

Een mooi artikel over ons in de verdieping van de landelijke protestanse kerk

Collectes

Collectes zondag 20 juni, 27 juni en 4 juli

Kerkelijk Bureau weer open!!!

Update: 02-06-2021

Vanaf woensdag 9 juni is het kerkelijk bureau weer geopend voor bezoek: elke week op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
                                                                                              Het College van Kerkrentmeesters

Solidariteitscollecte

Update: 28-05-2021

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.”

 

Hebreeën 13: 16

Bezinning en Verdieping

Update: 15-06-2021

Wie is nou mijn pastor???

Deze vraag klinkt na de eenwording van onze gemeente regelmatig. Het makkelijke antwoord is: wie u wilt. U mag zelf kiezen wie u als uw pastor wenst. Maar blijkbaar vinden veel gemeenteleden dit veel te onduidelijk. Daarom stellen we het volgende voor. In onderstaand schema ziet u welke pastor aanspreekpunt is voor welke sectie. Als u geen voorkeur voor een van de pastores heeft kunt u contact opnemen met de pastor die uw sectie begeleidt.

 

Pastoraat

Update: 15-06-2021
Mededelingen van het pastoraat.

Info Kerkrentmeesters

Update  15-06-2021
Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Update: 15-06-2021

Mededelingen van de kerkenraad.

 

Grote Kerk in Dokkum open voor bezoek!

Update: 15-06-2021

De  Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum is op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur weer open voor bezoek.  Thema is:  Grote Kerk 600 jaar! De openstelling is tot en met zaterdag 11 september.  Op vrijwel alle dagen is er tijdens de openstelling een organist aanwezig die op gezette tijden het orgel zal bespelen.  In juli en augustus zijn er op vrijdagavond vanaf 20.00 uur gratis inloop orgelconcerten.

Fietspelgrimage 9 juli

Update: 15-06-2021

De EredienstCie. Herberg organiseert op vrijdag 9 juli a.s. de 2e pelgrimage rondom het thema: ‘Van waar komt mijn hulp?’ (Psalm 121). Wij fietsen langs plekken waar u wellicht vaker voorbij bent gefietst en verbinden deze nu o.a. aan bijbelteksten. De start is om 18.45 uur bij de Fontein. Opgave en/of info kan via een mail naar eredienstcie7@gmail.com voor 3 juli.
 

Zomerconcerten weer van start vanaf vrijdag 25 juni

Update: 15-06-2021

Al bijna dertig jaar worden er in de zomermaanden orgelconcerten in de Grote – of Martinuskerk in Dokkum gehouden. De kerk beschikt over twee fraaie orgels, het hoofdorgel in een kas uit 1688 is een reconstructie van het voormalige Helman orgel gemaakt door de orgelbouwer Flentrop in 1979 en geldt als specimen voor de uitvoering van Barokmuziek.

Zanggroep in De Herberg

Update: 15-06-2021

Een groep enthousiaste zangers verzorgt in de zondagse eredienst de samenzang in de Herberg. In de week voorafgaand aan de dienst wordt er een keer geoefend. Ook is er altijd ruimte voor de zanggroep om zelf liederen aan te dragen om in de dienst te zingen.
 

Gebedsgroep in de Herberg

Update: 15-06-2021

De Gebedsgroep Herberg komt weer fysiek bijeen en wel op 23 juni en 7 juli van 19.00 tot 19.45 uur in De Herberg.
 
 

Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Vorming en Toerusting, een brug te ver?

Update: 25-02-2021
Mededelingen van de commissie.

Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy