Pastoraal Meldpunt

Lees meer 

De Gebouwenkeuze

Update: 21-06-2022
BERICHT VOOR DE GEMEENTE over de gebouwenkeuze.
De kerkenraad heeft in het proces om te komen tot een keuze voor onze vier kerkgebouwen, De Fontein, De Herberg en De Grote Kerk in Dokkum en de St. Catharinakerk in Aalsum, een aantal onderzoeken laten uitvoeren. 
Lees meer 

Kliederkerk 3 juli 2022

Stem op de Dronkenvogeltjes-Moerbeiboom

Update: 17-06-2022

 

Vanaf 1 juni kan er gestemd worden op de monumentale moerbeiboom in Dokkum. De boom doet mee aan de nationale bomen top 50, De vijf meest gekozen bomen krijgen levenslange gratis boomzorg. De actie maakt bijzondere bomen met een verhaal bekender en wil deze behouden voor de toekomstige generaties. Door te stemmen maakt de boom meer kans om te winnen, dit kan door middel van het groene ‘stem’ vakje op de website van de bomenstichting.
 

Lees meer 

Van de kerkenraad

Update:17-06-2022

Nieuws uit de kerkenraad

Lees meer 

Concept jaarrekening

De concept jaarrekening van de Diaconie en Zending is gereed. U kunt deze inzien op het gesloten deel
van de website. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u mailen naar:
penningmeester.cvd@pgdaw.nl. U kunt ook bellen: 06 22 01 25 90

Zomerconcerten 2022 Dokkum

Update:08-06-2022
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond in Dokkum twee bijzondere concerten, op carillon en orgel verzorgd door musici van faam uit binnen- en buitenland. In de Grote Kerk is om 20 uur een orgelrecital van 40 minuten. Dit inloopconcert is gratis toegankelijk.
In het hart van Dokkum aan de Zijl  bevindt zich het typische Nederlands instrument  de beiaard, carillon of klokkenspel in de koepel van  het historische stadhuis aan de Zijl bij het keerpunt van de Elfsteden route. Voorafgaande aan de orgelrecital is hier om 19 uur een bespeling.
 
 
Lees meer 

Helpende handen

Update: 03-06-2022
Omzien naar elkaar, dat is de vertaling van ‘je naaste liefhebben als jezelf’. Met  dat ‘omzien’ geven we ons geloof handen en voeten.
Wilt u voor andere gemeenteleden iets kunnen betekenen meldt u dan aan voor “Helpende handen” .

U kiest wat het beste bij u past, tevens kunt u aangeven welke dagen van de week u het beste uitkomen, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen inzetten waardoor de belasting minimaal is. 
 

Collectes

Update:  17-06-2022

Collectes
Zondag 19 juni
Zondag 26 juni
Zondag 3 juli

Lees meer 

Bezinning en Verdieping

Update: 17-06-2022

Karaktervorming in de kerk

Het thema van het ouderlingenblad april 2022 was: Karaktervorming in de kerk. In hoeverre heeft de kerk invloed op je karakter? Wat doet het meedoen in de kerk met je? Hoe vormt het je als mens? Achterliggende gedachte is dat Paulus ons in zijn brieven oproept om ‘Christus meer gestalte in ons te doen krijgen’. Met andere woorden: dat we steeds meer op Christus moeten gaan lijken, dat wil zeggen: leven vanuit de Heilige Geest. Tijdens het toerustingsmoment in de sectieteamvergaderingen hebben we het hier over gehad. In hoeverre zijn we veranderd onder invloed van ons geloof, van de kerk? Vervolgvragen waren o.a. Wat zou den we willen veranderen? Hoe zouden we elkaar als gemeente daarbij kunnen helpen? Of zeggen we: zo ben ik nu eenmaal!
 

Lees meer 

Pelgrimage Moddergat

Update: 17-06-2022

1 juli staat gepland
pelgrimstocht langs het wad
Tot rust en bezinning komen
achterdijks bij Moddergat

Thema van de pelgrimage
-met Bijbelse beeltenis-
‘Water/Aarde’, wordend tot
Hemelse getuigenis

 
Lees meer 

Fonteinkoor

Update: 17-06-2022

Wie wil er meezingen in het Fonteinkoortje?
Een tijdje geleden werd, door een aantal enthousiaste zangers en zangeressen, medewerking verleend aan een tweetal erediensten in de Fontein (Witte Donderdag en Paaszondag). Er werd toen geopperd om als Fonteinkoor vaker mee te werken aan erediensten. Het voorstel was om één keer per maand samen te komen voor het instuderen van de muziek, bijvoorbeeld op de zondagmorgen na een kerkdienst in de Fontein (maar andere momenten zijn uiteraard bespreekbaar).

Lees meer 

1965-2022 Credo Vrouwencontactgroep

Update: 17-06-2022

 

Het viel niet mee om na 2 jaar afwezigheid door Corona weer van start te gaan. Maar er waren Jubilea te vieren en dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan.

Lees meer 

Pinksterviering Dokkum

Update: 17-06-2022
 

Begroet door feestelijke klanken kwamen meer dan 1000 mensen uit verschillende kerkelijke tradities in de prachtige Bonifatiuskapel samen om het Pinksterfeest te vieren.

Lees meer 

Martinusmaal juni

Update: 17-06-2022
 

Afgelopen woensdag 1 juni hadden we opnieuw een bijeenkomst van het Martinusmaal. Deze keer konden we 18 gasten ontvangen, waaronder twee nieuwe gasten. Het eten had een Italiaans karakter. Zowel het voorgerecht als de beide hoofdgerechten werden in de kleur van de Italiaanse vlag opgediend. Als toetje hadden we een heerlijke coupe ijs met zelfgemaakte bramensaus. We besloten met een kopje thee of koffie.
 

Lees meer 

Bericht van de werkgroep Laage

Update: 17-06-2022


Op zondag 26 juni neemt pastor AnneBarbara Kretschmann afscheid van de Christophorus Kirchengemeinde in Laage. Ze doet dit in de kerk van Recknitz, waar ze in 1984 als jonge predikant werd bevestigd. Ze zal gemist worden in Laage en in alle kerken die bij haar gemeente horen, maar ook door ons.
 

Lees meer 

in de Herberg

Update: 17-06-2022
De Gebedsgroep Herberg komt tweewekelijks bijeen op de woensdagavond van 19.00 tot 19.45 uur. U/jij bent van harte welkom om aan te sluiten en/of om uw gebedsintenties aan ons door te geven. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 22 juni en 6 juli in de Herberg.
Voor nadere info: ds. Herman F. de Vries
 

Dokkumer kerken bieden Oekraïense vluchtelingen ontspanningsmiddag aan

Update: 11-04-2022


Vier Dokkumer kerken (de Chr. Gereformeerde, Doopsgezind/Remonstrantse, Protestantse en de Roomse Kerk) hebben samen met de Steungroep Oekraïne de afgelopen maanden hun hulp aan- geboden aan de Oekraïense vluchtelingen.
Er werden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, mensen met elkaar in contact gebracht en er staat verder nog, samen met de burgerlijke gemeente, scholing op het programma.
Na een eerdere ontmoetingsbijeenkomst in april werd er afgelopen zondag 29 mei een middag verzorgd door het Leeuwarder Accordeonensemble in de Herberg. Dit laatste was vooral bedoeld om, na alle spanningen die men te verwerken krijgt, een middag met vooral muziek aan te bieden.
De middag begon en eindigde met het Oekraïense volkslied. Het ensemble had hierop geoefend en dit viel zeker bij de ongeveer dertig vluchtelingen in de smaak. Bij de eerste klanken stonden ze meteen op, zongen mee en hier en daar werd een traan weggepinkt.
 

Lees meer 

Zomerkoffieochtenden Nieuw Dockaheem

 
Update: 02-06-2022
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat we deze zomer weer de zogenoemde zomerkoffieochtenden willen organiseren voor alle ouderen uit de gemeente. Inmiddels is het programma rond. Het is gelukt om een mix van serieuze onderwerpen en ontspannende gezelligheid te vinden.
Op 29 juni komt ds. Herman de Vries ons vertellen over Titus Brandsma en zijn heiligverklaring op 15 mei j.l. Als protestanten kijken we daar wat vreemd tegen aan. Wat betekent zo’n heiligverklaring? Hoe kunnen we hier mee om gaan? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen.
Op 13 juli komt Marjan-Dreves-Veer ons iets vertellen over Suriname en het slavernijverleden van dat land. Marjan is opgegroeid in Suriname en heeft daar van dichtbij gezien hoe het slavernijverleden nog steeds een rol speelt. Het is een actueel thema omdat discriminatie nog steeds zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is in onze samenleving.
 
Lees meer 

Gemeentevergadering terugkijken

Update: 25-04-2022

Donderdagavond 21 april heeft u tijdens een informatieve gemeentevergadering in de Fontein van de kerkenraad kunnen horen wat de stand van zaken is in het proces gebouwen en hoe we ervoor staat met de financiën.

Ook was er een presentatie van de pionierswerkgroep Catharinakerk, die zich buigt over een plan om van de kerk in Aalsum een pioniersplek te maken.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om er bij te zijn? Of wilt u de informatie nog een keer ontvangen? Dat is mogelijk, via Kerkomroep kunt u de vergadering terugkijken.
 
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba
 

Zomer expositie Drieluik

Update: 02-05-2022
 

In de Grote kerk van Dokkum is deze zomer een expositie met als thema drieluik.

Lees meer 

Info Kerkrentmeesters

Update:17-06-2022

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Lees meer 

Detachering ds. H.F. de Vries

 
Update: 10-03-2022

De Gereformeerde Kerk van Morra-Lioessens heeft aan ds. Herman de Vries gevraagd om de komende jaren kerkenraad en gemeente bij te staan als predikant. De kerkenraad van de PGDAW heeft afgelopen maandag ingestemd met het verzoek vanuit Morra-Lioessens. Concreet betekent dit dat ds. de Vries voor 0,1 fte gedetacheerd zal worden naar Morra-Lioessens (4 uur per week). De PGDAW ontvangt hiervoor een vergoeding. In nauw overleg met ds. de Vries is en wordt bekeken wat deze 4 uren voor het gemeentewerk in de PGDAW zal inhouden. Vijf keer per jaar zal ds. de Vries minder voorgaan in diensten in onze gemeente. Het pastoraat zal zoveel mogelijk worden ontzien. Vermindering van werkzaamheden zal meer in toerustende en beleidsmatige activiteiten plaatsvinden. Er zal een regelmatige evaluatie van de detachering plaatsvinden. De detachering gaat per 1 mei in.
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba

Iedereen is welkom!

Update: 22-03-2022
Om iedereen in de fonteinkerk weer een warm welkom te geven willen we graag het welkomstcomité weer opstarten. Tijdens de dienst zal er dan weer bij elke ingang een gastheer/vrouw staan om u een warm welkom te geven. Mocht u graag ook 1 van de gastheren of vrouwen willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij:
Klasina de Wilde,
klasinadewilde@hotmail.com

Inloophuis Grote Kerk weer open

Update: 22-03-2022
Vanaf woensdagmiddag 9 maart 2022 is het Inloophuis in de Grote Kerk weer open voor ontmoeting. Iedereen is dan weer van harte welkom onder het genot van een kopje koffie of thee voor een gesprekje over van alles en nog wat.
Wanneer          : iedere woensdagmiddag
Hoe laat           : van 14.30-16.30 uur
Waar               : in het Martinushuis op de Markt.

U allen van harte welkom. Kom wanneer u wilt. Neem een kennis/buurman/familielid mee. De gastdames en gastheren staan voor u klaar. Locatie op de markt is te herkennen aan het bord met Open Kerk en de vlag hangt uit.
Namens de werkgroep Inloophuis : Minne Boelens tel. 0519-295385

Vrijwilligers gevraagd!

In de Grote Kerkcommissie denken we al weer na over de zomeropenstelling van de Grote Kerk. Al vele jaren komen er Dokkumers en vele anderen tussen twee en vijf langs voor een korter of langer bezoek aan onze kerk. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er vaak orgelspel. Op zondagmiddag vaak een Sing Inn om 16.00 uur.
Nu het weer kan willen we op woensdag- vrijdag, zaterdag en zondagmiddag de deuren opendoen.
Dat lukt alleen met voldoende vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren dan ben je van harte welkom om onze groep te versterken. Dat voorkomt dat we (te) vaak een beroep op anderen gaan doen.
Inlichtingen bij Jan de Boer (boer.jde@kpnmail.nl) of Dirk Osinga (d.s.osinga@gmail.com). Gewoon even aanspreken mag ook!
 

Wie helpt mij? Ik ben een vluchteling!

Gelukkig zijn er al heel veel mensen die begrijpen dat hulp nu nodig is en dat we niet kunnen wachten om voorbereidingen te treffen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne en hun de helpende hand toe te steken. 
Natuurlijk is er al geld overgemaakt en bestemmen we de collecte van deze zondag voor dit doel. Ook wordt er op 13 maart een gebedsdienst in de Doopsgezinde kerk gehouden, samen met de andere kerken van Dokkum. We zullen ook in onze persoonlijke gebeden het dappere Oekraïense volk moeten blijven steunen.
Inmiddels gaat het al om een miljoen vluchtelingen en de verwachting is dat we te maken kunnen krijgen met een stroom vluchtelingen die nog nooit eerder is voorgekomen.
We willen het niet laten bij wat we al deden en in de kerkenraad van aanstaande maandag wordt er aandacht besteed aan wat we kunnen bieden aan mogelijke opvang. 

Wilt u alvast nadenken over de mogelijkheden die uzelf misschien kunt bieden?

Uw kerkenraad zal u uiteraard op de hoogte houden via Geandewei, website en mail.
 

Wie helpt mij? Ik ben een vluchteling!(vervolg) 

Inmiddels werd er ook contact gezocht met de volgende kerken in Dokkum: De Christelijk Gereformeerde Kerk, De Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk.
Aanstaande zondagmiddag(14.00u) houden we samen een gebedsdienst.


Eerder lazen we al dat hulp nu nodig is  en dat hebben we laten merken in de geweldige opbrengst van de collecte van afgelopen zondag(ruim € 10.000). Dit bedrag is al overgemaakt.
 
Lees meer 

Vragen & antwoorden proces gebouwen

8 november 2021

Kanselbericht 7 november 2021

In oktober hebben we u meegedeeld dat er meer tijd nodig is om te komen tot een voorgenomen besluit over de gebouwen. De kerkenraad kan nu melden dat er zich een mogelijk alternatief heeft aangediend: de verkoop van alle drie grote kerkgebouwen en de bouw van één nieuw gebouw. De Grote Kerk blijft daarbij beschikbaar voor gebruik door onze gemeente. Ook nu is zorgvuldigheid belangrijk, daarom heeft de kerkenraad ermee ingestemd om dit alternatief te onderzoeken. Hiervoor zal ongeveer 4 maanden tijd nodig zijn.

 Inmiddels liggen er nog steeds de vele vragen naar aanleiding van het adviesrapport van Kerkelijk Waardebeheer. De vragen, met de door de kerkenraad vastgestelde antwoorden,  staan op het besloten deel van de website. 

Nog geen toegang? Als u lid bent van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens kunt u dat


 

Wat er letterlijk van de kansel verkondigd is


Vorming en Toerusting, toen alles anders werd...

Update: 19-08-2021

Ons mooie programma voor het seizoen 2020 – 2021 met de titel “Bruggen slaan”, bleek een brug te ver en het zo langzamerhand vertrouwde programmaboekje kon de prullenbak in. Ook nu weer voelen we de spanning voor het nieuwe seizoen.....

BOEKJE WINTERWERK 2021-2022

Wilt U zich zo spoedig mogelijk aanmelden via MEEVIEREN zodat wij zicht hebben op het totaal aantal bezoekers, i.v.m. zaalgrootte en tijdig afzeggen bij te weinig deelname.

Lees meer 

Kerkbalans 2022
Klik hier om opmerkingen te lezen in de folder

Mocht u toch nog problemen hebben met het invullen van het antwoordstrookje op het akb-formulier dan kunt u via onderstaande knop alsnog zelf uw akb regelen.


 
Lees meer 

Actie Kerkbalans? Kan het ook anders? Bekijk de film

Update: 09-12-2021

Een abonnement op de kerk?

Binnenkort roept de actie kerkbalans ons weer op om bij te dragen aan de kosten van de kerk. De kerk krijgt immers geen subsidie en dus moeten alle gemaakte kosten door de leden van de kerk opgebracht worden.

Maar kan dat ook anders?
Wat als je bijvoorbeeld een abonnement zou kunnen afsluiten voor de kerk?

Het afsluiten van een abonnement is nu welliswaar niet mogelijk, maar misschien helpt deze video je om op een andere manier naar je financiële bijdrage aan de kerk te kijken?

Lees meer 

Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Lees meer 

Website Gereformeerde kerken

Update: 02-06-2022
 
Op onze website GereformeerdeKerken.info staat een verslag van de jubileumdienst die zondag 22 mei ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Fontein gehouden werd. Bijgaand sturen we u de link naar het verslag toe. We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen.
Met een hartelijke groet,
namens het redactieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok - Groningen
 

Agenda

Zomerkoffieochtend Nieuw Dockaheem

wo 29 jun 2022 om 09:45

Pelgrimage Moddergat

vr 01 jul 2022 om 19.00

Orgelconcert

vr 01 jul 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Sing-in: elke zondagmiddag van 16.15-16.45 uur in Grote Kerk

zo 03 jul 2022 om 16:15

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy