Kerkbalans 2023


Via onderstaande link kunt u uw kerkelijke bijdrage voor 2023 doorgeven. Klik hier voor de folder

 

Info film over de kerkbalans 

Lees meer 

uitnodiging concert Vocaal Ensemble Bonifatius Dokkum

Update: 10-03-2023
Lees meer 

Vorming en Toerusting

Update: 06-03-2023

14. Jezus ga ons voor. Verhalen bij de veertigdagentijd

Datum : donderdag 30 maart
Tijd      : 20:00 uur
Plaats  : de Herberg

Het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen raakt mensen steeds weer. Zij ontdekten dat het niet alleen om gebeurtenissen van vroeger gaat, maar om gebeurtenissen die ook voor ons eigen leven gevolgen hebben. Maar wie begrijpt het? Kunnen we de betekenis van kruis en opstanding bevatten? Er zijn diepzinnige theologische boeken over geschreven.

Lees meer 

Passievesper Palmzondag 2023

Update: 21-03-2023
Op zondagmiddag 2 april, Palmzondag, kunt u een bijzondere vesper meemaken en beleven, die geheel in het teken staat van de stille week voor Pasen.

Waar                           : Grote of Sint Martinuskerk, Dokkum
Tijd                              : 16.30 uur
Lees meer 

Uitnodiging Palm paastakken maken

Update: 06-03-2023
Wanneer          : Zondag 2 April
Waar                : In de Grote Kerk
Voor wie           : Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd
Tijd                  : Vanaf 9:15 uur

We beginnen gelijk, de kinderen komen eerst niet in de kerk. Als je thuis nog stokken hebt van vorig jaar graag mee nemen.
 
 
Lees meer 

Stille weekvespers in de Herberg

Update: 21-03-2023
Net als in andere jaren zijn er in de Stille Week op maandag 3 april, dinsdag  4 april en woensdag 5 april Lijdensvespers, die telkens om 19.00 uur beginnen en niet langer dan een half uur duren.
Lees meer 

The Passion

Update: 21-03-2023

Op donderdag 6 april is de Passion in Harlingen. Hier willen we met jongeren naar toe gaan. Na overleg met de werkgroep gemeenteopbouw is er besloten om het gemeente breed aan te pakken. Dus niet alleen voor jongeren maar voor iedereen.

Lees meer 

uitnodiging voor alle vrijwilligers van de PGDAW op 15 april

Update: 20-03-2023

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde door hun “steentje’ bij te dragen aan het samen gemeente zijn. Het college van Kerkrentmeesters wil als blijk van waardering en dank alle vrijwilligers een gezellige middag aanbieden met als kern: “Samenzijn en ontmoeting”. Het middagprogramma biedt ruimte om deel te nemen aan verschillende activiteiten naar eigen keuze. Voor een aantal onderdelen is opgave noodzakelijk.

Waar       : De Bonifatiuskapel
Wanneer : Zaterdag 15 april 2023 (inloop tussen 13.00 u -13.30 u + opgave activiteiten)

Lees meer 

Koffieochtend woensdag 19 april 9.30 – 11.15 uur in De Herberg

Update: 21-03-2023
‘Waar overwinteren ooievaars eigenlijk? Waarom worden ooievaars geringd? …ooievaars eten alle weidevogels op…’ Op deze opmerking en vragen, en vele andere, hopen we op 19 april een antwoord te krijgen van Haye Folkertsma, onze gastspreker tijdens de koffieochtend in de foyer van De Herberg. Hieronder volgt zijn inleiding op de presentatie. U allen, gemeenteleden, gasten en belangstellenden, van harte welkom! Inloop en ontvangst met koffie vanaf 9.30 uur, aanvang 9.45 uur.
Lees meer 

Walking Dinner

Update: 21-03-2023

Zondag 23 april a.s. organiseert de werkgroep Gemeente-opbouw een “Walking Dinner”.
We zoeken als gemeenteleden, jong en oud, verbinding door samen aan tafel te gaan.
We starten het “Walking Dinner “aan het eind van de middag in één van onze kerken. Vervolgens bezoekt u als eter drie verschillende adressen om daar achtereenvolgens een voor-, hoofd- en nagerecht te nuttigen en samen in gesprek te gaan.

Lees meer 

De Heilige TRIverstiteit – Vitus, Catharina en Bonifatius

Update: 21-03-2023

Onvergetelijk en uniek project in onze PGDAW kerkende Heilige TRIverstiteit!
Met de kerken in Dokkum, Aalsum en Wetsens vormen we samen één kerkelijke gemeente van de PKN. Een kerkgemeente met drie kerken in drie plaatsen, waar drie heiligen onlosmakelijk mee verbonden zijn: St. Bonifatius in Dokkum, St. Catharina in Aalsum en St. Vitus in Wetsens. 

Lees meer 

Collectes

Update: 21-03-2023

Collectes
Zondag 26 maart
Zondag 2 april
Donderdag 6 april - witte donderdag
 

Lees meer 

Van de kerkenraad

Update: 21-03-2023

Nieuws uit de kerkenraad

Lees meer 

Info Kerkrentmeesters

Update: 21-03-2023

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

 

Lees meer 

Verslag Martinusmaal 1 maart

Update: 21-03-2023

Woensdag 1 maart was het weer tijd voor het Martinusmaal. 18 gasten schoven aan voor de maaltijd. Als voorgerecht werd er lentesoep geserveerd! Met doperwten en munt. Zoals gebruikelijk waren er twee hoofdgerechten, een pasta gerecht met vleessaus, geraspte kaas en basilicum. Hierbij een frisse witlofsalade.

Lees meer 

Ferslach fan de gearkomste “Aan tafel” yn “Nij Dockaheem” op 8 maart 2023

Update: 21-03-2023

Yn de sfeerfolle klaaide seal fan “Nij Dockaheem” bleaun nei de iepening troch pastor Hilde Karssies dizze moarn it bibelboek “Daniël ticht, want yn it ramt fan it P.K.N. tema fan dit jier gie de sa’n 20-tal tellende groep oan tafel om de kofje mei sels ynbrochte traktaasje har goed smeitsje te litten.

Lees meer 

Stichting hope4ukraine

Update: 21-03-2023


Het blijft nog steeds hard nodig om de bevolking in Oekraïne te helpen met hulpgoederen.
Voor Dokkum en omgeving hebben wij een inzamelpunt op Hogedijken 21, tijdens kantooruren bij bouwbedrijf Jellema en bij afwezigheid bij de woning achter ons bedrijf.

Lees meer 

Aan tafel

Update: 16-03-2023

Als u dit leest zitten we als gemeente midden in de weken waarin we elkaar tegenkomen bij de ontmoetingsbijeenkomsten/groothuisbezoeken. Een verbindende activiteit waarbij mensen uit alle hoeken van de gemeente bij elkaar aan de gesprekstafel zitten.

Lees meer 

Inloophuis Grote Kerk open

Update: 01-02-2023
Het inloophuis in de Grote Kerk is open voor ontmoeting. Iedereen is dan van harte welkom onder het genot van een kopje koffie of thee voor een gesprekje over van alles en nog wat.

Wanneer : iedere woensdagmiddag
Hoe laat  : van 14.30-16.30 uur
Waar       : in het Martinushuis op de Markt.

U allen van harte welkom. Kom wanneer u wilt. Neem een kennis/buurman/familielid mee. De gastdames en gastheren staan voor u klaar. Locatie op de markt is te herkennen aan het bord met Open Kerk en de vlag hangt uit.
Namens de werkgroep Inloophuis : Minne Boelens tel. 0519-295385

Hoger beroep

Update: 23-01-2023

De gemeenteleden die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit van de kerkenraad van 12 september 2022 om de Fontein te sluiten bij het CCBG,  hebben bij het Generaal College van Bezwaren en Geschillen te Utrecht, hoger beroep ingesteld. Het kan nog enige tijd duren voor er duidelijkheid komt
 

Uitspraak van het CCBG

Update: 13-12-2022

De kerkenraad heeft de gemeente geïnformeerd dat tegen het besluit van de kerkenraad van 12 september 2022 om De Fontein te sluiten bezwaar is gemaakt door enkele gemeenteleden. Inmiddels heeft de kerkenraad de uitspraak van het Classicale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen ontvangen. Door het college zijn de bezwaren ongegrond verklaard. Bezwaarden kunnen tegen deze uitspraak binnen 30 dagen na de uitspraak beroep instellen bij het landelijk Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen te Utrecht.
 

SLUITING DE FONTEIN per 1 januari 2023

Update: 02-12-2022

n de vergadering van 12 september 2022 heeft de kerkenraad besloten om de Fontein per 1 januari 2023 te onttrekken aan de eredienst en in de tweede helft van 2022 het verkooptraject van de Fontein op te starten.
Lees meer