Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
meeleven meeleven

Pastor Hilde Karssies
We leven in de donkere dagen voor Kerst. We verlangen naar licht en bidden dat God met zijn Geest ons hart mag verlichten. Dat we moed en kracht krijgen om de weg te gaan die voor ons ligt. Een weg die soms zwaar en haast niet te doen is. We bidden God dat Hij nabij de zieken en rouwenden wil zijn. Dat Hij hen moed en kracht geeft. We bidden voor allen die lijden onder corona, onder de eenzaamheid en alle beperkingen. We bidden elkaar vrede en alle goeds toe. Ook als het herstel langzaam gaat zoals bij dhr. Stienstra, Altenastreek 34A, die nog steeds voor revalidatie verblijft in de Waadwente. Het adres van de Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA.
Pastor Hilde Karssies

Ds. Herman de Vries
Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, verblijft in De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA. Moge Gods zegen ook in de komende weken u gegeven worden om vanuit te leven. U en uw man wensen en bidden wij kracht toe, iedere dag weer, en het vertrouwen dat God zal blijven zorgen.
Zr. S. Miedema-van der Ferf, Epo Sjuck fan Burmaniastrjitte 16, verblijft in De Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA.  Wij wensen u en uw dierbaren Gods zegen toe in deze tijd van wachten en onzekerheid. Het is echter ook een tijd van verzorging, hemelse bescherming en zegen. Wij danken met u mee en bidden ook voor u.
Br. J. Visser, Wylster 18, werd opgenomen in het UMCG en revalideert nu in Beatrixoord te Haren, Dilgtweg 5, 9751 ND Haren. Wij zijn dankbaar dat het naar omstandigheden goed gaat, al beseffen wij dat er een lange weg is te gaan. Op die weg vergezellen wij u als kerkelijke gemeente biddend. Vertrouwen, vrede en Gods zegen bidden wij u en de uwen toe.
Br. A van der Meer, Eewal 3, 9101 PD, werd enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis MCL te Leeuwarden. Hij is nu thuis. Dankbaar voor de goede berichten, vertelde hij. Dankbaar zijn wij ook als gemeente; biddend ook om de zegen vanuit Sion voor jou en al jouw dierbaren.
Br. G. Kloosterman, Kweekschoolstr. 7, is vanuit het MCL nu naar Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD, Leeuwarden (afd.7, k.C20), gegaan voor verdere revalidatie. Wij bidden hem daar en zijn dierbaren thuis Gods zegen toe over de weken die voor hen liggen. Dankbaar mogen wij zijn voor tekenen van herstel, al is de zorg nog groot en de weg nog lang. Biddend vervolgen wij onze levensweg.
Br. Tj. van der Zee, D.R. Camphuysenstr. 76, 9101 HW, werd enige tijd geleden in het ziekenhuis MCL opgenomen en is nu thuis. De zorgen zijn nog niet voorbij. Toch danken wij God onze Vader voor de zegen die Hij schenkt. Biddend staan wij om jullie heen, br. en zr. van der Zee, en leven ons leven in verbondenheid met elkaar en met onze Schepper en Bewaarder.
Anderen worden nu niet genoemd, terwijl er wel in verschillende huizen zorgen zijn of verdriet. De tijd waarin wij leven raakt ons allemaal. Vanuit de diepte en de pijn kan echter ook iets moois ontstaan. Er wordt getuigd van veel warmte, troost en zegen. Onverwachtse momenten van naastenliefde en aandacht van broeders en zusters. Het wordt ervaren als een gebedsverhoring en zegen van Boven. Zo gaan wij biddend verder, zorgend voor elkaar, dankbaar ook, omdat onze Vader de Eeuwige is en deze tijd en ons heden omvat.
Herman F. de Vries

Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis
Hij woont al enige tijd in Sint Nicolaasga maar voelt zich nog steeds verbonden met Dokkum. 2 december hoopt de heer Andries Roukema 82 jaar te worden. Een kaartje uit Dokkum zal hem zeker goed doen. Zijn adres is: De heer A. Roukema, Doniahiem , Stationsstraat 1, 8521 JT Sint Nicolaasga
Ds. Liesbeth Muilwijk - Huis

Verjaardagen en jubilea
Voor vermelding in de lijstjes met verjaardagen zoeken we naar toestemming van iedereen.
en maken we ook gebruik van de vermeldingen in 2019.
Het duurt dus even voor deze rubriek op peil is.

11 nov. vierde dhr. B. Noordhuis, Birdaarderstraatweg 25-7, 9101 CW zijn verjaardag.
Alsnog de hartelijke felicitaties vanuit onze gemeente en een gezond levensjaar toegewenst.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
22 nov. mw. M. de Graaf-Hoekstra, Grimma Herna 15C, 9101 CV
24 nov. mw. N. Grijpstra-Wieringa, Birdaarderstraatweg 68, Punter 21, 9101 DA
27 nov. dhr. H. de Jager, Schapedijkje 8, 9101 ET
28 nov. mw. A. Crans-de Vries, Voorstreek 7, 9101 BC
30 nov. dhr. J. Krol, Bonifatiuspolder 50, 9101 ES
 1 dec.  dhr. A. de Boer, Mûnedyk 22, 9101 BR
 2 dec. dhr. A. Roukema, Stationsstraat 1 K48, 8521 JT Sint Nicolaasga
 3 dec.  dhr. D. Sijens, Rondweg-West 144, 9101 BG
 3 dec. mw. T. Zeilinga-Braaksma, Op de Keppels 37, 9101 DG
 4 dec.  dhr. F. Bakker, Harddraversdijk 17, 9101 XA
 4 dec.  mw. R. Bijland-Turkstra, Dongeradyk 51-1, 9101 GB
 6 dec.  mw. A. Grevink-Koopmans, Dongeradyk 67-K311, 9101 GC
 7 dec.  mw. J. Fokkema-Beima, Dongeradyk 67-K017, 9101 GC
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea
23 okt. waren 50 jaar getrouwd dhr. R.H. Jelgerhuis en mw. G.J. Jelgerhuis-van der Poel,
Woudweg 96, 9101 VN
Alsnog de hartelijke felicitaties vanuit onze gemeente en hopen dat u een mooie dag hebt gehad.

25 nov. zijn 50 jaar getrouwd dhr. M. Bult en mw. D. Bult-Wijma, Gen. J.P. Gauthierlaan 17, 9103 NM
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en wij wensen u een fijne dag toe.
Afke Oosterhuis-Ferwerda

Afscheid in coronatijd
Toen er in 2005 een vacature kwam waarin een koster werd gevraagd voor de Oosterkerk, heb ik gesolliciteerd, aanvankelijk  niet geselecteerd, maar toch aangenomen op nul urencontract ,als hulpje voor Maaike Holwerda in de Fontein. Bijna vier jaar later, hoe kan het lopen, toch koster geworden in de Oosterkerk, met als eindstation KC de Herberg in voormalig wijk 1.
Toen koster Tjerk Smit, van de Catharinakerk te Aalsum, stopte kreeg ik deze monumentale, prachtige kerk er ook bij. Ik heb een geweldige tijd gehad, en ik heb genoten van het mooie, zinvolle werk, koster te mogen zijn.
Ik wil daarom, langs deze weg, iedereen bedanken, vooral de gemeenteleden van voormalig wijk 1. U hebt mij het gevoel gegeven waardevol te zijn.
Dat de kerken niet zonder vrijwilligers kunnen is mij meer dan duidelijk geworden, daarom heel hartelijk bedankt voor alle hulp en het feit dat ik, nooit tevergeefs, een beroep op jullie mocht doen.
Hopelijk komt er snel een einde aan deze zware, moeilijke coronatijd, en kunnen we weer allemaal samen kerk zijn, met volle zalen, en zingen tot Gods eer.
Met warme groet, Klaske van Dellen-Stienstra

Dank!
Op 12 augustus is overleden onze lieve Wietse Wolters.
Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven in de vorm van kaarten en telefoontjes.
Het heeft ons goed gedaan.
Familie Wolters

Tank
Hertlik tank foar safolle kaarten en felisitaasjes dy't wy ûntfange mochten by ús sechstichjierrig troujubileum.
Gelf en Tryntsje Groen

terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.