Meeleven

Pastor Hilde Karssies

Ik heb al een aantal weken niet voor deze rubriek geschreven. Door het ziek-zijn en overlijden van mijn moeder ging de afgelopen tijd veel zorg en aandacht naar haar. Daarnaast waren er voor zover ik weet geen gemeenteleden in het ziekenhuis die vermeld willen worden. Soms vind ik het jammer als gemeenteleden liever niet genoemd willen worden in deze rubriek. Als we niet van elkaar weten wat er speelt kunnen we ook moeilijk met elkaar meeleven. In het vorige kerkblad was het mijn beurt om het stukje voor de rubriek ‘Bezinning en verdieping’ te schrijven. Dit stukje schreef ik mede naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder. Het deed me goed dat een aantal gemeenteleden die dit las me een kaartje heeft gestuurd, of gebeld. Het feit dat er aan je gedacht wordt is troostend. Bij deze daarvoor dan ook mijn hartelijke dank. Als je aan elkaar denkt en je betrokken voelt is het goed om dit tastbaar, zichtbaar te maken met een kaartje, een telefoontje, een bloemetje. Zo maken we verbondenheid met elkaar zichtbaar. In deze coronatijd, waarin we elkaar zo weinig ontmoeten, is dit van nog groter belang. Nogmaals dank voor uw meeleven!
Met vriendelijke groet,

Pastor Hilde Karssies

 

Ds. Herman de Vries

Br. B. Pranger, Walddyk 30, 9101 BL, werd opgenomen in het MCL en revalideert en herstelt nu verder in Dokkum, in het Zorgpension in de Sionsberg. Vrede, vertrouwen, kracht en zegen wensen en bidden wij u toe. Geloof, hoop en liefde mogen wij vragen én dagelijks ontvangen.
Br. W. v.d. Meulen, De Schans 52, 9101 HR, werd opgenomen in het MCL en revalideert in Noorderbreedte Revalidatie, Borniastr. 40, Leeuwarden. Wij wensen en bidden hem Gods vrede, bescherming en zegen toe in een tijd van onrust. God is getrouw en Zijn belofte is een eeuwige belofte.
Br. D. Dam, Oranjewal 30, 9101 JV, kwam thuis na een nieuwe ziekenhuisopname. Een tijd vol van onrust en zorgen, maar ook van gebed, vrede en zegen. Biddend staan wij als gemeente om u heen en wensen u en uw dierbaren kracht, vertrouwen en verlichting toe.
Laten we goed, aandachtig en hartelijk denken aan onze naasten en meeleven. In deze tijd staat het gemeenschapsleven onder druk. Toch weten we vast wel van situaties om ons heen waar een extra kaart of groet gewaardeerd zal worden. Ieder die lijdt, die zorgen heeft, bidden wij vrede toe en vertrouwen, Gods kracht, troost en zegen. U mag u zelf ook uitstrekken naar de ander, opdat bekend raakt dat er zorgen zijn. Zo kan er wederzijds meegeleefd worden en met u mee gedragen worden. Zorg voor elkaar door uw noden ook met de gemeente te blijven delen. Die gemeente is bewaarder van Gods liefde en belofte. Maar de gemeente bewaart het niet voor zichzelf of voor een enkeling. De gemeente is geroepen om te delen en uit te delen, van harte en royaal. Bid elkaar vrede toe en wees elkaar tot zegen en vreugde.

Herman F. de Vries

 

In Memoriam Pieter (Piet) Vlasma

geboren: 25 augustus 1934
overleden: 22 april 2021

In Jistrum namen wij vanuit de Doarpstsjerke en gebouw Markant afscheid van Piet, in een dienst vol van beelden, liederen en betekenisvolle woorden. Bijdragen van kinderen en kleinkinderen maakten de dienst persoonlijk, warm en liefdevol. Klanken van het euphonium bij het graf jubelden het Evangelie van de Verrezen Heer. Alle kinderen hadden een lied uitgezocht voor de dienst. Het lied van Piet klonk ook: ‘Heer, ik kom tot U. Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet’ en daarnaast het lied van zijn Sjoukje: ‘Groot is Uw trouw’. Bijbellezingen en teksten had Piet zelf aangedragen voor zijn afscheid. In zijn Bijbel werd veel gevonden. Wij herinneren hem ook zo. Een boer in hart en nieren, maar daarnaast nog zoveel meer. Ondernemend en geïnteresseerd. Heel sociaal en plichtsgetrouw. Hij bekleedde allerlei bestuurlijke en andere functies in de kerk en maatschappij. Al heel jong had hij verdriet gevoeld, toen zijn broertje overleed. Maar toen al had hij de liefde van God en de hemelse zegen ervaren. Dat gebeurde vaker. Bijvoorbeeld bij een ziekenzalving en bij operaties die hij moest ondergaan. Er was een groot verlangen in hem dat allen om hem heen ook zouden geloven om het eeuwige leven te kunnen verwerven. Dit werd uitgedragen door de bijbelteksten uit Romeinen 10:11 en 1 Johannes 5:1-13 in de dienst voorafgaande aan zijn begrafenis. Wat hield hij van zingen! Na een operatie kon hij niet meer zingen. Dat was een groot offer voor hem, maar hij ging er goed mee om. Hij verborg zich niet, maar was juist dankbaar voor wat heel wonderlijk nog steeds mogelijk was. Wij zijn als gemeente en samenleving Piet dank verschuldigd. Laten we zijn verlangen en wens nooit vergeten en de God zoeken die ook hij zocht én vond, opdat ook wij eens daar zullen zijn waar hij nu is. Trooste de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus, nu en in de toekomst zijn Sjoukje, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en verdere familie. Bid nu en zorg voor elkaar, zoals ons is geleerd en voorgeleefd.

Herman F. de Vries

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is)
11 mei mw. J. Mooibroek-Broersma, Dongeradyk 39-2, 9101 GB
12 mei mw. A. Hiemstra-Dijkstra, Lisdodde 15, 9103 RS
13 mei mw. Tj. Huisman-Kloosterman, Mearsloatswal 87, 9101 DR
15 mei mw. R. Adema-Meinema, Dongeradyk 67-K205, 9101 GC
16 mei mw. E.W. Wolters-Ronda, Birdaarderstraatweg 123-26, 9101 CZ
15 mei mw. W. Meinema-Vanger, Mearsloatswal 31, 9101 DP
19 mei dhr. H. Reitsma, Dongeradyk 7-1, 9101 GA
19 mei dhr. J.E. Ronda, De Woudhorne 79, 9101 NT
20 mei mw. S. Kempenaar-Hofstra, Woudweg 99, 9101 VK
21 mei mw. T. Aartsma-Noordhuis, Birdaarderstraatweg 29/4, 9101 CW
21 mei mw. Tj. Hoekstra-Tilkema, De Schans 69, 9101 HR
22 mei dhr. J.J. Boeijenga, Dongeradyk 37-1, 9101 GB
23 mei mw. J. Kingma-Jorna, Birdaarderstraatweg 123/27, 9101 CZ
23 mei mw. J.E. Witteveen-Meinders, Iepenlaan 66, 9103 RK
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.
 

Huwelijksjubileum

12 mei 55 jaar getrouwd, dhr. en mw. I. en J. van der Bij-Schaafsma, Birdaarderstraatweg 43, 9101 CW
12 mei 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. H. en J. Geerligs-Hooiveld, J. Wiemersstraat 9, 9103 NJ
20 mei zijn 45 jaar getrouwd, dhr en mw W en A. Teitsma-Veendorp, Standermûne 9, 9102 EJ
24 mei 25 jaar getrouwd, dhr. en mw. A.W. en L.F. Hanemaaijer-Jilderda, Einekoer 16, 9103 PG
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en we wensen u een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Bedankt

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen die wij hebben
gekregen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Dat heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijke groet van

Foppo en Afke Feenstra

 

Lieve mensen,

Bedankt voor alle aandacht en lieve woorden, zowel gesproken als geschreven, na het overlijden van onze broer en zwager Reinder Agema. Ook dank voor alle aandacht die hij kreeg in de afgelopen, soms moeilijke jaren. Dat heeft hem en ons erg goed gedaan.

Familie Agema

 

Dank

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk danken voor alle felicitaties met ons 55-jarig huwelijk. Het waren stuk voor stuk lichtpuntjes in deze stille coronatijd. 

Thom en Gerda Procee-Lammens 
 

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen die we hebben gekregen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Het was overweldigend en hartverwarmend. Samen met onze kinderen en kleinkinderen hebben we een geweldige dag gehad.

Jan en Janny de Jong en kinderen

terug

Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy