Abonnee-actie “Geandewei”

Geachte lezer,

Bent u lid van onze kerkelijke gemeente maar staat u (nog) niet ingeschreven als abonnee van Geandewei, dan is het waarschijnlijk dat u veel informatie misloopt.
We willen het gebruik van de Geandewei graag stimuleren. Wij zijn trots op dit prachtige en informatieve kerkblad en zijn van mening dat de Geandewei een grote rol verdient in de communicatie binnen onze kerkelijke gemeente.
 
Naast een aantal vaste rubrieken en het algemene nieuws van onze gemeente, wordt u middels Geandewei ook uitvoerig geïnformeerd over het reilen en zeilen van alle drie wijkgemeenten. Dit vinden wij belangrijk voor de PGDAW als geheel.
  
De kosten van een abonnement bedragen  vanaf 1 januari 2023 slechts € 30,00 per jaar. Voor uw aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. We hopen van harte u spoedig als nieuwe abonnee te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
namens de Kerkenraad
Siebregta Hoekstra-Bandstra – scriba

PS.  Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld 
      (IBAN: NL 55 RABO 0373 7010 71 o.v.v. Geandewei).

Door het invullen en versturen van onderstaand formulier meld ik mij aan als abonnee op de Geandewei en machtig ik de penningmeester van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens om 1 x per jaar in de maand januari € 30,00 abonnementsgeld tot wederopzegging van mijn rekening af te schrijven. (Eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt.)


Naam *   
Adres *   
Postcode *   
Plaats *   
Emailadres  
Rekeningnr. *   
Datum *   
Akkoord aangeven *   
Opmerkingen