Actie Kerkbalans 16-30 januari 2021

Actie Kerkbalans 16-30 januari 2021 Online

Online: 16-12-2020
Elk jaar in januari vragen de kerken in Nederland  via de Actie Kerkbalans aandacht voor de vrijwillige bijdrage. Om te kunnen bestaan heeft de kerk financiële steun nodig.

Organogram

Klik op pijltje om het organogram te zien

Kerkenraad

Dank

De laatste weken van dit jaar zijn aangebroken. Een tijd om terug te blikken en dit bizarre jaar af te sluiten.  Terugkijken doen we vaak met een zekere weemoed.

Diaconie

Begroting en collecterooster Diaconie 2021
 

De begroting en het collecterooster van de Diaconie voor 2021 zijn besproken en goedgekeurd in de vergadering van het College van Diakenen van 20 oktober en zijn ter vaststelling ingediend bij de kerkenraad.

College van Kerkrentmeesters

Solidariteitsfonds
De Protestantse kerk in Nederland heeft een fonds, waarop plaatselijke gemeenten een beroep kunnen doen. Onze eigen gemeente heeft financiële hulp gekregen voor de werkzaamheden van gemeenteadviseur Louis Bakker bij de reorganisatie van de gemeente.

Jeugdwerk

De afgelopen tijd was het vakantie. In mijn vorige blog had ik een afbeelding gedeeld met de tekst: Sta stil en heb oog voor Gods wonderen. En heb jij/u dat gedaan? 
In de vakantie zijn we naar de Veluwe geweest en dan ontdek je hoe mooi Nederland ook is. We vergeten het misschien wel eens. Maar zo zijn we de laatste tijd wel vaker gewezen op dingen die soms zo vanzelfsprekend zijn. Ik denk dan aan de vrijheid die we hebben en gezondheid. De afgelopen tijd is dat allemaal niet meer zo vanzelfsprekend en dat vinden we best lastig. En ook in de kerk merk je dat het lastig is om nu te bedenken om wat wel en niet kan. Maar laten we vooral kijken naar wat wel kan. Welke activiteiten zijn wel mogelijk en hoe moeten we het aanpassen zodat we het wel mogelijk kunnen maken. De werkgroep jeugd en jongeren is hier ook mee bezig. Welke activiteiten kunnen wel starten en waar moeten we mee wachten. Ook is deze bezig met het voorbereiden van een dienst op 27 september in de Bonifatiuskapel om 15.00. Ik kan hier nu nog weinig over zeggen maar houd de website in de gaten!!! 
Laten we proberen naar elkaar om te zien en ons te richten op de dingen die wel kunnen en zo samen gemeente zijn!
Renetta Jansma Hiemstra
 

Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Fontein

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Herberg

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit De Herberg

07 feb 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy