Adres gegevens

Update: 05-07-2022

Predikanten

Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard. 
Tel.: 06 - 12238840 of 0519 – 571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

R. de Roos, Compagnonsweg 9, 8434 NV Waskemeer.
Tel 06-28968993. E-mail: reinderderoos@pgdaw.nl


Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 40111849  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld.
Mobiel:  06 - 23737233. E-mail: scribakr@pgdaw.nl


College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. 
Tel.: 0519 – 294398. E-mail: j.schaap@hccnet.nl

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum.
Tel.: 0519 -  294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum.
Tel.: 0519 -  293189. Mobiel: 06 - 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. 
Mobiel: 06 - 83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 


Kosters:

Kosterbeheerder: Maaike Holwerda. Mobiel: 06-13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com
Koster: Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com

Voor het maken van reserveringen:
Maaike Holwerda 06-13063639. Email: maaikeholwerda1@gmail.com

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum en Sint Catharinakerk, Aalsum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Joeke Dorhout (coördinator) tel: 0519 - 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl 

Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: 
Maaike Holwerda. Mobiel: 06 – 13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com
Anton Leffring (coördinator). Mobiel: 06 – 22834329. E-mail: a.leffring@outlook.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Hans Smits (coördinator). tel: 0511 – 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl
Minne Boelens (coördinator beheer). Tel: 0519 - 295385. E-Mail: boelensm@hetnet.nl

Kerkgebouwen

De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06 - 12412053.
De Herberg, Harddraversdyk 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06 - 46581851.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
Sint Catharinakerk, Tsjerkepaad 1, 9121 CK Aalsum. Mobiel: 06 - 46581851.


Kerkelijk Bureau

Bezoekadres        :     Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Openingstijden     :     Elke woensdagochtend van 09.45 uur tot 11.45 uur
Telefoon               :     0519-293650 - van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl
 

Medewerker:

Hermien Struikmans - Hoekstra. Bevrijdingslaan 47. 9102 DC Dokkum.

Vaste vergaderavonden:
Door het College van Kerkrentmeesters is, in overleg met de koster-beheerder en coördinatoren, besloten uit oogpunt van energiebesparing en efficiëntie om te komen tot een vaste vergaderavond per gebouw. Dit betekent:

Vergaderlocatie                      Welke kerk
Maandagavond                        Fontein
Dinsdagavond                          Grote Kerk
Woensdagavond                      De Herberg

Donderdagavond geldt als overloopavond, waarbij de locatie door de koster-beheer wordt aangewezen. Wilt u hier in uw planning rekening mee houden?


Redactie Geandewei en Website
Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: Ad Plante, Brokmui 71, 9101 EW Dokkum. Mobiel: 06-43036850.


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.
 
terug

Agenda

Orgelconcert

vr 12 aug 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 14 aug 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 14 aug 2022 om 09.30

Sing-in: elke zondagmiddag van 16.15-16.45 uur in Grote Kerk

zo 14 aug 2022 om 16:15

Orgelconcert

vr 19 aug 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 21 aug 2022 om 09.30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy