Adres gegevens

Predikanten

Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl.

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard. 
Tel.: 06 - 12238840 of 0519 – 571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl


Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 4011184  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld.
Mobiel:  06 - 23737233. E-mail: scribakr@pgdaw.nl


College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. 
Tel.: 0519 – 294398. E-mail:  voorzitter.cvd@pgdaw.nl 

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum.
Tel.: 0519 -  294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum.
Tel.: 0519 -  293189. Mobiel: 06 - 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. 
Mobiel: 06 - 83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 
 

Kosters

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum:
coördinatoren J. Dorhout. Tel. 0519 - 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl
K. van Dellen. Mobiel: 06 - 46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com


Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum:
M. Holwerda. Mobiel: 06 - 13 06 36 39. Email: maaikeholwerda1@gmail.com
Coördinator: A. Leffring: tel. 06 22834329, Email: a.leffring@outlook.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum:
A. W. Wiersma. Mobiel: 06 – 12 41 20 53. Email: awwiersma@hotmail.com
H. Smits. tel. 0511 - 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl
I. de Jong. Mobiel: 06 - 12412053. E-mail: janeniepie@knid.nl

Voor het maken van afspraken en reserveringen: Maaike Holwerda, koster-beheerder. Graag per e-mail: maaikeholwerda1@gmail.com  :Tel: 06 - 1306 3639.

Kerkgebouwen
De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06 - 12412053
De Herberg, Hardraversdyk 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06 - 1306 3639.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
Sint Catharinakerk, Mockamawei 4, 9121 CB Aalsum. Mobiel: 06 - 46581851.


Kerkelijk Bureau

Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur

Bezoekadres         :     Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum
Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Telefoon               :     0519-293650
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl

 

Openingstijden

Woensdag             :      10.00 - 12.00 (tijdelijk gesloten)


Medewerkers

Djoke Poutsma
Hermien Struikmans - Hoekstra


Redactie Geandewei en Website

Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: H. Kuindersma, De Woudhorne 110, 9101 NP Dokkum. Tel.: 0519 – 295471. Mobiel: 06 -55940034. 


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.
 
terug

Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Fontein

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Herberg

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit De Herberg

07 feb 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy