Adres gegevens

Predikanten

Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard. 
Tel.: 06 - 12238840 of 0519 – 571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl


Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 40111849  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld.
Mobiel:  06 - 23737233. E-mail: scribakr@pgdaw.nl


College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. 
Tel.: 0519 – 294398. E-mail:  voorzitter.cvd@pgdaw.nl 

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum.
Tel.: 0519 -  294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum.
Tel.: 0519 -  293189. Mobiel: 06 - 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. 
Mobiel: 06 - 83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 


Kosters:

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum en Sint Catharinakerk, Aalsum: 
Klaske van Dellen (coördinator). Mobiel: 06 - 46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com 
Joeke Dorhout: tel: 0519 - 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl 

Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: 
Anton Leffring (coördinator). Mobiel: 06 – 22834329. E-mail: a.leffring@outlook.com
Maaike Holwerda. Mobiel: 06 – 13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: 
Hans Smits (coördinator). tel: 0511 – 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl
Minne Boelens (coördinator beheer). Tel: 0519 - 295385. E-Mail: boelensm@hetnet.nl

 

Voor het maken van reserveringen voor alle kerken: 

Maaike Holwerda: Mobiel: 06 – 13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com

 

Kerkgebouwen

De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06 - 12412053.
De Herberg, Harddraversdyk 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
Sint Catharinakerk, Tsjerkepaad 1, 9121 CK Aalsum. Mobiel: 06 - 46581851.


Kerkelijk Bureau

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00

Bezoekadres        :     Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Telefoon               :     0519-293650
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl

 

Openingstijden

Woensdag             :      10.00 - 12.00 


Medewerker:

Hermien Struikmans - Hoekstra


Redactie Geandewei en Website

Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: Ad Plante, Brokmui 71, 9101 EW Dokkum. Mobiel: 06-43036850.


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.
 
terug

Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy