Adres gegevens

Predikanten

Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl.

Ds. H. F. de Vries, Albertus Nautastrjitte 2, 9145 TC Ternaard. 
Tel.: 06 - 12238840 of 0519 – 571330. E-mail: ds.hfdevries@pgdaw.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 10589992. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl


Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 4011184  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: A. Meekma, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld.
Mobiel:  06 - 23737233. E-mail: scribakr@pgdaw.nl


College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. 
Tel.: 0519 – 294398. E-mail:  voorzitter.cvd@pgdaw.nl 

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum.
Tel.: 0519 -  294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum.
Tel.: 0519 -  293189. Mobiel: 06 - 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: P. Beintema, De Woudhorne 33, 9101 DE Dokkum. 
Mobiel: 06 - 83836313. E-mail: voorzitter.cvk@pgdaw.nl

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 


Kosters:

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum en Sint Catharinakerk, Aalsum: 
Klaske van Dellen (coördinator). Mobiel: 06 46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com 
Joeke Dorhout: tel: 0519 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl 

Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: 
Anton Leffring (coördinator). Mobiel: 06 – 22834329. E-mail: a.leffring@outlook.com
Maaike Holwerda. Mobiel: 06–13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: 
Hans Smits (coördinator). tel: 0511 – 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl 
Minne Boelens (coördinator beheer). Tel: 0519-295385. E-Mail: boelensm@hetnet.nl

 

Voor het maken van reserveringen voor alle kerken: 

Maaike Holwerda: Mobiel: 06–13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com

 

Kerkgebouwen

De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06 - 12412053
De Herberg, Hardraversdyk 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06 - 1306 3639.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
Sint Catharinakerk, Tsjerkepaad 1, 9121 CK Aalsum. Mobiel: 06 - 46581851.


Kerkelijk Bureau

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00

Bezoekadres        :     Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Telefoon               :     0519-293650
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl

 

Openingstijden

Woensdag             :      10.00 - 12.00 ( gesloten i.v.m. coronamaatregelen)


Medewerkers

Djoke Poutsma
Hermien Struikmans - Hoekstra


Redactie Geandewei en Website

Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: H. Kuindersma, De Woudhorne 110, 9101 NP Dokkum. Tel.: 0519 – 295471. Mobiel: 06 -55940034. 


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.
 
terug

Agenda

Kerkdienst 9.30 uur te beluisteren en later op dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

28 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

28 feb 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 11. Film: Beautiful boy

04 mrt 2021 om 19:30

OMT Quiz voor de jeugd

05 mrt 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 mrt 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en luisteren via kerkomroep vanuit De Fontein

07 mrt 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

Petrus veertigdagentijdkalender


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy