Adres gegevens

Update: 06-02-2023
Ds. J.P. Oosterhoff, Balthasar Bekkerstrjitte 5, 9123 JV Metslawier.
Tel. 0519 - 346420 E-mail: ds.jpoosterhoff@pgdaw.nl


Kerkelijk werkers

G.M. Jelsma – de Jong, Dwarssingel 11, 9216 WL Oudega (Sm.).
Tel.: 06 – 16690651. E-mail: pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

H. Karssies – Kaptein, Foarwei 42, 9104 BX Damwoude.
Tel.: 0511 – 401536. E-mail: pastor.hkarssies@pgdaw.nl

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Jeugdwerker

R. Jansma – Hiemstra, Rietgans 7, 9101 XJ Dokkum.
Mobiel: 06 - 14830021 E-mail: jeugdwerkerdokkum@gmail.com


Kerkenraad

Voorzitter: R. Zijlstra – Ytsma, Wettermûne 23, 9102 EA Dokkum. Tel.: 0519 – 295738.
Mobiel: 06 - 40111849  voorzitter.kr@pgdaw.nl

Waarnemend voorzitter: Grytsje Woudstra, F.Hommiusstraat 56, 9101 WT.
Tel.: 0519 - 297186. E-mail: kgwoudstra@hotmail.com

Scriba: S. Hoekstra-Bandstra, De Woudhorne 142, 9101 NR Dokkum.
Tel.: 0519-292203. Mobiel:  06 - 11211372. E-mail: scribakr@pgdaw.nl


College van Diakenen

Voorzitter: J. Schaap, Verzetsstrijder 6, 9102 DN Dokkum. 
Tel.: 0519 – 294398. E-mail: j.schaap@hccnet.nl

Secretaris: W. de Vries, Olivier van Keulenlaan 10, 9101 VR Dokkum.
Tel.: 0519 -  294804. E-mail: secretariaat.cvd@pgdaw.nl

Penningmeester: J. de Boer, Swanneblomstrjitte 32, 9101 EK Dokkum.
Tel.: 0519 -  293189. Mobiel: 06 - 22012590. E-mail: penningmeester.cvd@pgdaw.nl


College van kerkrentmeesters: 

Voorzitter: Vacant

Secretaris: J. Benedictus, Het Golden Cruys 16, 9102 DA Dokkum.
Tel.: 0519 – 296642 secretariaat.cvk@pgdaw.nl

Penningmeester: J. van der Velde, Kouwe 18, 9103 PE Dokkum. 
Tel.: 0519 - 701296. Email: Jacob_velde@hotmail.com 


Kosters:

Kosterbeheerder: Maaike Holwerda. Mobiel: 06-13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com 
Koster: Loes de Graaf. Mobiel: 06-12412053. E-mail: Loes1408@hotmail.com

Voor het maken van reserveringen (tijdelijke situatie):

Kerkelijk Centrum De Herberg, Dokkum:
Klaske van Dellen. Mobiel: 06-46581851. E-mail: klaske.vandellen@outlook.com
Joeke Dorhout (coördinator) tel: 0519 - 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl 

Kerkelijk Centrum De Fontein, Dokkum: 
Maaike Holwerda Mobiel: 06 – 13063639. E-mail: maaikeholwerda1@gmail.com
Anton Leffring (coördinator). Mobiel: 06 – 22834329. E-mail: a.leffring@outlook.com

Kerkelijk Centrum Grote – of Sint Martinuskerk, Dokkum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-51813929. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Hans Smits (coördinator). tel: 0511 – 422127. E-mail: j.smits01@knid.nl
Minne Boelens (coördinator beheer). Tel: 0519 - 295385. E-Mail: boelensm@hetnet.nl

Sint Catharinakerk, Aalsum: 
Loes de Graaf. Mobiel: 06-51813929. E-mail: Loes1408@hotmail.com
Joeke Dorhout (coördinator) tel: 0519 - 295507. E-mail: h.dorhout@knid.nl 

Kerkgebouwen

De Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2, 9101 LS Dokkum. Mobiel: 06 - 12412053.
De Herberg, Harddraversdyk 1, 9101 XA Dokkum. Mobiel: 06 - 46581851.
De Fontein, Op de Keppels 3, 9101 DG Dokkum. Mobiel: 06 - 13063639.
Sint Catharinakerk, Tsjerkepaad 1, 9121 CK Aalsum. Mobiel: 06 - 46581851.


Kerkelijk Bureau

Bezoekadres        :     Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Postadres             :     Postbus 36, 9100 AA DOKKUM
Openingstijden     :     Elke woensdagochtend van 09.45 uur tot 11.45 uur
Telefoon               :     0519-293650 - van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar
E-mail                  :      kerkelijkbureau@pgdaw.nl
 

Medewerker:

Hermien Struikmans - Hoekstra. Bevrijdingslaan 47. 9102 DC Dokkum. Mobiel: 06-46565009.

Vaste vergaderavonden:
Door het College van Kerkrentmeesters is, in overleg met de koster-beheerder en coördinatoren, besloten uit oogpunt van energiebesparing en efficiëntie om te komen tot een vaste vergaderavond per gebouw. Dit betekent:

Vergaderavond                                               Welke kerk
Maandagavond en woensdagavond                  de Herberg
Dinsdagavond en donderdagavond                   de Grote Kerk

Wilt u hier in uw planning alvast rekening mee houden?


Redactie Geandewei en Website
Email: pr.algemeen@pgdaw.nl
Contactpersoon: Ad Plante, Brokmui 71, 9101 EW Dokkum. Mobiel: 06-43036850.


Rubriek verjaardagen en jubilea 

Email: verjaardagen-jubilea@pgdaw.nl
Contactpersoon: Afke Oosterhuis-Ferwerda, Drs. S. Van Tuinenleane 59, 9101 PS Dokkum, Tel.: 0519-220975.
 
terug

Agenda

Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2022-2023

wo 08 feb 2023 om 09:45

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 08 feb 2023 om 19:15

Brei- en haakgroep

do 09 feb 2023 om 09:45

Leeskring

do 09 feb 2023 om 10:00

V&T 10: Spiritualiteit en gezondheid - De Herberg

do 09 feb 2023 om 20:00

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

zo 12 feb 2023 om 09:30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy