Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Tsjerke fan de Moanne

Grote Kerk en Bonifatiuskapel Dokkum en Clemenskerk Ameland

De kerkdiensten die Omrop Fryslân in nauwe samenwerking met de Wurkgroep  ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ iedere zondag uitzendt voorzien in een enorme behoefte.

'Ik zal er zijn' , op afstand en toch dichtbij

Gebouwenkwestie


Tijdens de Gemeentebijeenkomsten in augustus/september 2020, waarin het Programma van Eisen voor de keuze van de kerkgebouwen centraal stond, werd de opening steeds verzorgd door onze predikanten, ds. Oosterhoff en ds. De Vries.

Nu we in het proces een  volgende stap zetten is de toen gehouden inleiding nog uiterst actueel:
 

Pastoraat

Mededelingen van het pastoraat.

Weer naar de kerk!

De kerkdiensten van a.s. zondag zijn toegankelijk voor 30 mensen, alles natuurlijk onder de geldende coronamaatregelen.

Kerkenraad

Mededelingen van de kerkenraad.

 

Info Kerkrentmeesters

Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters

Bezinning en Verdieping

Een teken van God!

Enkele weken geleden kwam ik op bezoek bij een ouder gemeentelid, omdat ik contactpersoon ben. We kenden elkaar amper, maar hij was jarig geweest, dus had ik een bloementje voor hem meegenomen. Het was een mooie, maar koude voorjaarsmiddag met een stralende zon! Hij nodigde me uit om op de veranda, in de luwte, een plaats in de tuin te nemen.

Brei- en haakgroep Herberg

Het seizoen is voorbij, helaas zijn we maar een paar keer bij elkaar geweest met een klein groepje.
Allereerst iedereen heel erg BEDANKT voor alle spullen die we hebben kregen en die spontaan zijn gebracht, ook uit de dorpen om ons heen en van verder weg, geweldig. Maar ondanks of door de corona is er veel gebreid, gehaakt en genaaid. Vestjes, truitjes, sokjes, dekentjes en lakentjes, alles voor de baby. 64 pakketten zijn er klaar gemaakt voor verzending. Maar er is veel meer gemaakt: eenpersoonsdekens, een doos met 95 stuks gebreide sokken, lekker warm.

 

Videobellen tijdens een kerkdienst

Er zijn al verschillende groepen binnen de PGDAW die gebruik maken van (bijv.) MS Teams om toch met elkaar in contact te blijven met beeld en geluid. Dit is natuurlijk geen echte vervanging van een echt persoonlijke ontmoeting, maar komt momenteel wel het beste hierbij in de buurt.

Israelisch TV interview met Herman de Vries

Gebedsgroep in de Herberg

De Gebedsgroep Herberg onderhoudt veelvuldig contact en is actief voor de gemeente. Uw gebedsintenties zijn welkom.
 

Vorming en Toerusting, een brug te ver?

Mededelingen van de commissie.

Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy