Pastoraal Meldpunt

Lees meer 

Zomerkoffieochtenden Nieuw Dockaheem

Update: 28-07-2022
Inmiddels hebben we drie goed bezochte zomerkoffieochtend gehad. De volgende onderwerpen staan nog op het programma.
Lees meer 

Info Kerkrentmeesters

Update:28-07-2022

Giften voor de kerk

Via ds. H.F.de Vries is er in juli van een gemeentelid een gift van € 100,00 voor de kerk binnen gekomen. Ook via bankoverschrijvingen komen er van gemeenteleden giften voor de kerk binnen. Alle gevers heel hartelijk dank daarvoor.                                          

Het College van Kerkrentmeesters

Lees meer 

Pastoraat

Update: 28-07-2022

Geboren

Op 2 juli werd Ruben Lieuwe van der Kooi geboren. Zijn ouders zijn Lieuwe Tjerk en Lisanne. Ruben verblijft voorlopig nog in het ziekenhuis MCL te Leeuwarden. Het adres van het gezin van der Kooi is: Rhoderterp 1, 9101 SR. Wij feliciteren Lieuwe Tjerk en Lisanne met de geboorte van hun zoon, zijn dankbaar dat het goed gaat met hem, en bidden met zijn ouders en familie om Gods bescherming en zegen in deze weken en in heel zijn leven. Wij hopen Ruben binnenkort in Dokkum te mogen verwelkomen! Verbonden met de hemel zijn wij veilig en worden wij voor elkaar bewaard. Eeuwig zelfs!

Herman F. de Vries

Lieve broers en zussen

Vorig jaar, 1 september mocht ik beginnen met mijn werk in uw gemeente. Het begon met een mooie bevestigingsdienst waarbij ik mij erg welkom in de gemeente voelde.
Lees meer 

Collectes

Update:  28-07-2022

Collectes
Zondag 31 juli
Zondag   7 augustus
Zondag 14 augustus

Lees meer 

Zomerconcert Urker Mans Formatie

Update: 28-07-2022
 
Op zaterdag 27 augustus 2022 zingt de Urker MANS Formatie in de Grote Kerk in Dokkum. 
Lees meer 

Werkgroep Laage

Update: 28-07-2022
 
Op zondag 26 juni heeft Pastor AnneBarbara Kretschmann afscheid genomen van de Christophorus-Kirchengemeinde Laage. 
Lees meer 

Moerbeiboom

Update: 25-07-2022
Meer dan 900 stemmen voor onze prachtige moerbeiboom in de Stiltetuin van de Grote kerk.

Daarmee eindigde de boom nog net niet in de top 5 van mooiste monumentale bomen van Nederland.  Het hangt nu af van het oordeel van de vakjury of we toch nog hoger uitkomen.   Dat de boom vitaal is en dat tot op heden de besjes worden gebruikt in toetjes en bier leverde extra punten op.  In de holtes van de boom werd gezocht naar vleermuizen.  Die zijn er vast, hebben we de jury verzekerd. “Misschien zijn ze even niet thuis”.    In oktober volgt de einduitslag.  We wachten vol spanning af! 

 

Zomer expositie Drieluik

Update: 02-05-2022
 

In de Grote kerk van Dokkum is deze zomer een expositie met als thema drieluik.
Wij nodigen u uit om eens te bladeren door de site, de afbeeldingen staan bij de rubrieken,

Lees meer 

Gemeentevergadering 30 juni terugkijken

Update: 05-07-2022
Afgelopen donderdag 30 juni was er een gemeentevergadering in de Grote Kerk. Het kan zijn dat u verhinderd was of het nog een keer wilt lezen: hieronder staat de inleiding van de voorzitter bij het voorgenomen besluit gebouwen.

De achterliggende stukken bij de vergadering staan nog steeds op het besloten deel van de website. Per abuis stond daar de nog niet aangepaste versie van onze Plaatselijke Regeling. De juiste versie is inmiddels geplaatst.
De gemeentevergadering is ook terug te kijken op Kerkomroep.nl.
 
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba
 
Lees meer 

Bezinning en Verdieping

Update: 05-07-2022


Nostalgisch

Onlangs was er in de serie ‘Nederland op Film’ van Omroep Max ook een aflevering over kerkelijk Nederland, voor zover dat op oude filmpjes was vastgelegd. Als de Kerk op TV komt, dan is dat meestal in een negatieve sfeer. Ik had me dus al schrap gezet tegen smalende opmerkingen over bekrompenheid en geloofsdwang, maar werd aangenaam verrast. Uit de filmpjes kwam een heel positief beeld van de Kerk naar voren: blije kindertjes die hun eerste communie deden; vrolijke nonnen die een rondje dansten met hun schoolkinderen; een enthousiaste dominee met een leuke actie voor de restauratie van zijn kerk. En zo nog veel meer.
 

Lees meer 

Column van Wim Beekman, classisdominee

Update: 05-07-2022

Onderstaand een column van onze classisdominee Wim Beekman. Deze column is reeds eerder in de Leeuwarder Courant verschenen.

Lees meer 

Naar Dachau vanwege moedige preek

Update: 05-07-2022


Als u klikt op de onderstaande link dan vindt u daar een artikel over ds. Cohen van Klaas de Jong wat gepubliceerd  was in het Reformatorisch Dagblad van 30 juni 2022

/uploads/klant608/files/Naar Dachau vanwege moedige preek.pdf

Van de kerkenraad

Update:05-07-2022

Nieuws uit de kerkenraad

Lees meer 

Kerkelijk Bureau

Update:05-07-2022

Nieuws vanuit het Kerkelijk Bureau                    

Lees meer 

Zomerconcerten 2022 Dokkum

Update:08-06-2022
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond in Dokkum twee bijzondere concerten, op carillon en orgel verzorgd door musici van faam uit binnen- en buitenland. In de Grote Kerk is om 20 uur een orgelrecital van 40 minuten. Dit inloopconcert is gratis toegankelijk.
In het hart van Dokkum aan de Zijl  bevindt zich het typische Nederlands instrument  de beiaard, carillon of klokkenspel in de koepel van  het historische stadhuis aan de Zijl bij het keerpunt van de Elfsteden route. Voorafgaande aan de orgelrecital is hier om 19 uur een bespeling.
 
 
Lees meer 

Helpende handen

Update: 03-06-2022
Omzien naar elkaar, dat is de vertaling van ‘je naaste liefhebben als jezelf’. Met  dat ‘omzien’ geven we ons geloof handen en voeten.
Wilt u voor andere gemeenteleden iets kunnen betekenen meldt u dan aan voor “Helpende handen” .

U kiest wat het beste bij u past, tevens kunt u aangeven welke dagen van de week u het beste uitkomen, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen inzetten waardoor de belasting minimaal is. 
 

Open kerk en Sing-in

Update: 05-07-2022
Ook op zondagmiddag staat de Grote Kerk op de Markt open. Groot en klein loopt binnen. De tentoonstelling Drieluik trekt de aandacht en wordt zorgvuldig bekeken. Mensen gaan er bij zitten en luisteren naar het orgelspel. Er ontstaan mooie gesprekken. Kinderen kijken hun ogen uit. Toeristen komen later op de middag terug om mee te doen met de Sing-in. Gemeenteleden ontmoeten elkaar en zingen mee. Iedereen is van harte welkom!
Uit het gastenboek:
‘Mooi initiatief om kerk te openen voor iedereen. De organist speelt mooie liederen. Tentoonstelling gemaakt door de jeugd zeer de moeite waard’
‘Met veel plezier gekeken naar de drie-luiken. Verrassende diversiteit!!’
‘Wat skitterende wurkstikken! Wat ha wy genoaten!’
‘Heerlijk meegezongen met de Sing-in’

Datum: iedere zondagmiddag
Tijd: 14.00-17.00 uur
Sing-in: 16.15-16.45 uur
Werkgroep Open Kerk op Zondag

in de Herberg

Update: 28-07-2022
De Gebedsgroep Herberg komt tweewekelijks bijeen op de woensdagavond van 19.00 tot 19.45 uur. U/jij bent van harte welkom om aan te sluiten en/of om uw gebedsintenties aan ons door te geven. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 3 en 17 augustus in de Herberg.
Voor nadere info: ds. Herman F. de Vries
 

Fonteinkoor

Update: 17-06-2022

Wie wil er meezingen in het Fonteinkoortje?
Een tijdje geleden werd, door een aantal enthousiaste zangers en zangeressen, medewerking verleend aan een tweetal erediensten in de Fontein (Witte Donderdag en Paaszondag). Er werd toen geopperd om als Fonteinkoor vaker mee te werken aan erediensten. Het voorstel was om één keer per maand samen te komen voor het instuderen van de muziek, bijvoorbeeld op de zondagmorgen na een kerkdienst in de Fontein (maar andere momenten zijn uiteraard bespreekbaar).

Lees meer 

Dokkumer kerken bieden Oekraïense vluchtelingen ontspanningsmiddag aan

Update: 11-04-2022


Vier Dokkumer kerken (de Chr. Gereformeerde, Doopsgezind/Remonstrantse, Protestantse en de Roomse Kerk) hebben samen met de Steungroep Oekraïne de afgelopen maanden hun hulp aan- geboden aan de Oekraïense vluchtelingen.
Er werden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, mensen met elkaar in contact gebracht en er staat verder nog, samen met de burgerlijke gemeente, scholing op het programma.
Na een eerdere ontmoetingsbijeenkomst in april werd er afgelopen zondag 29 mei een middag verzorgd door het Leeuwarder Accordeonensemble in de Herberg. Dit laatste was vooral bedoeld om, na alle spanningen die men te verwerken krijgt, een middag met vooral muziek aan te bieden.
De middag begon en eindigde met het Oekraïense volkslied. Het ensemble had hierop geoefend en dit viel zeker bij de ongeveer dertig vluchtelingen in de smaak. Bij de eerste klanken stonden ze meteen op, zongen mee en hier en daar werd een traan weggepinkt.
 

Lees meer 

Detachering ds. H.F. de Vries

 
Update: 10-03-2022

De Gereformeerde Kerk van Morra-Lioessens heeft aan ds. Herman de Vries gevraagd om de komende jaren kerkenraad en gemeente bij te staan als predikant. De kerkenraad van de PGDAW heeft afgelopen maandag ingestemd met het verzoek vanuit Morra-Lioessens. Concreet betekent dit dat ds. de Vries voor 0,1 fte gedetacheerd zal worden naar Morra-Lioessens (4 uur per week). De PGDAW ontvangt hiervoor een vergoeding. In nauw overleg met ds. de Vries is en wordt bekeken wat deze 4 uren voor het gemeentewerk in de PGDAW zal inhouden. Vijf keer per jaar zal ds. de Vries minder voorgaan in diensten in onze gemeente. Het pastoraat zal zoveel mogelijk worden ontzien. Vermindering van werkzaamheden zal meer in toerustende en beleidsmatige activiteiten plaatsvinden. Er zal een regelmatige evaluatie van de detachering plaatsvinden. De detachering gaat per 1 mei in.
Namens de kerkenraad
Attje Meekma, scriba

Iedereen is welkom!

Update: 22-03-2022
Om iedereen in de fonteinkerk weer een warm welkom te geven willen we graag het welkomstcomité weer opstarten. Tijdens de dienst zal er dan weer bij elke ingang een gastheer/vrouw staan om u een warm welkom te geven. Mocht u graag ook 1 van de gastheren of vrouwen willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij:
Klasina de Wilde,
klasinadewilde@hotmail.com

Inloophuis Grote Kerk weer open

Update: 22-03-2022
Vanaf woensdagmiddag 9 maart 2022 is het Inloophuis in de Grote Kerk weer open voor ontmoeting. Iedereen is dan weer van harte welkom onder het genot van een kopje koffie of thee voor een gesprekje over van alles en nog wat.
Wanneer          : iedere woensdagmiddag
Hoe laat           : van 14.30-16.30 uur
Waar               : in het Martinushuis op de Markt.

U allen van harte welkom. Kom wanneer u wilt. Neem een kennis/buurman/familielid mee. De gastdames en gastheren staan voor u klaar. Locatie op de markt is te herkennen aan het bord met Open Kerk en de vlag hangt uit.
Namens de werkgroep Inloophuis : Minne Boelens tel. 0519-295385

Vrijwilligers gevraagd!

In de Grote Kerkcommissie denken we al weer na over de zomeropenstelling van de Grote Kerk. Al vele jaren komen er Dokkumers en vele anderen tussen twee en vijf langs voor een korter of langer bezoek aan onze kerk. Op woensdag- en zaterdagmiddag is er vaak orgelspel. Op zondagmiddag vaak een Sing Inn om 16.00 uur.
Nu het weer kan willen we op woensdag- vrijdag, zaterdag en zondagmiddag de deuren opendoen.
Dat lukt alleen met voldoende vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren dan ben je van harte welkom om onze groep te versterken. Dat voorkomt dat we (te) vaak een beroep op anderen gaan doen.
Inlichtingen bij Jan de Boer (boer.jde@kpnmail.nl) of Dirk Osinga (d.s.osinga@gmail.com). Gewoon even aanspreken mag ook!
 

De Gebouwenkeuze

Update: 21-06-2022
BERICHT VOOR DE GEMEENTE over de gebouwenkeuze.
De kerkenraad heeft in het proces om te komen tot een keuze voor onze vier kerkgebouwen, De Fontein, De Herberg en De Grote Kerk in Dokkum en de St. Catharinakerk in Aalsum, een aantal onderzoeken laten uitvoeren. 
Lees meer 

Vragen & antwoorden proces gebouwen

8 november 2021

Kanselbericht 7 november 2021

In oktober hebben we u meegedeeld dat er meer tijd nodig is om te komen tot een voorgenomen besluit over de gebouwen. De kerkenraad kan nu melden dat er zich een mogelijk alternatief heeft aangediend: de verkoop van alle drie grote kerkgebouwen en de bouw van één nieuw gebouw. De Grote Kerk blijft daarbij beschikbaar voor gebruik door onze gemeente. Ook nu is zorgvuldigheid belangrijk, daarom heeft de kerkenraad ermee ingestemd om dit alternatief te onderzoeken. Hiervoor zal ongeveer 4 maanden tijd nodig zijn.

 Inmiddels liggen er nog steeds de vele vragen naar aanleiding van het adviesrapport van Kerkelijk Waardebeheer. De vragen, met de door de kerkenraad vastgestelde antwoorden,  staan op het besloten deel van de website. 

Nog geen toegang? Als u lid bent van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens kunt u dat


 

Wat er letterlijk van de kansel verkondigd is


Agenda

Orgelconcert

vr 12 aug 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 14 aug 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 14 aug 2022 om 09.30

Sing-in: elke zondagmiddag van 16.15-16.45 uur in Grote Kerk

zo 14 aug 2022 om 16:15

Orgelconcert

vr 19 aug 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 21 aug 2022 om 09.30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy