Startzondag 19 september

Nog even een herinnering.

Aanstaande zondag is het een bijzondere dag, het is namelijk de Startzondag van onze kerkelijke activiteiten. Zoals we gewend waren om dat samen te vieren in een startdienst, kan dat nu gelukkig ook weer:

Startdienst op 19 september 2021
in de Bonifatiuskapel

om 9.30 uur

voorgangers: ds. Herman de Vries, ds. Hans Oosterhoff,  
kerkelijk werker Reinder de Roos en jeugdwerker Renetta Jansma
muziek: Peter Holwerda, Machiel Keekstra, brassband Oranje
 

Gelukkig kunnen we met velen bij elkaar komen om samen inspiratie op te doen: er mogen 400 mensen in de Bonifatiuskapel aanwezig zijn. In tegenstelling tot een eerder bericht is aanmelden niet meer verplicht, maar vol = vol. Zo kunnen we samenzijn en elkaar toch de ruimte geven.

We hopen op jouw/uw komst. Neem je kinderen gerust mee, ook de allerkleinsten. Er is kinderkerk met leuke activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar en voor iedereen is er koffie/thee/fris na afloop. 


Van harte welkom!


aanmelden is niet meer verplicht, maar vol = vol.

Vorming en Toerusting

Update: 09-09-2021

2. Als kinderen andere wegen gaan …......

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk; kerkenraden, gemeenteleden en (groot)ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan, of anders hadden kunnen doen, en nu kunnen doen. Valt er met de (klein)-kinderen nog te praten over het geloof?

Vorming en Toerusting, toen alles anders werd...

Update: 19-08-2021

Ons mooie programma voor het seizoen 2020 – 2021 met de titel “Bruggen slaan”, bleek een brug te ver en het zo langzamerhand vertrouwde programmaboekje kon de prullenbak in. Ook nu weer voelen we de spanning voor het nieuwe seizoen.....

BOEKJE WINTERWERK 2021-2022

Wilt U zich zo spoedig mogelijk aanmelden via MEEVIEREN zodat wij zicht hebben op het totaal aantal bezoekers, i.v.m. zaalgrootte en tijdig afzeggen bij te weinig deelname.

Bezinning en Verdieping

Update: 08-09-2021

Keuzes

De komende tijd staan we binnen onze gemeente voor keuzes. Keuzes die gemaakt moeten worden over de gebouwen, wel of niet naar de kerk, wel of niet naar TOPAZ, catechese en andere activiteiten die aangeboden worden binnen onze gemeente.

 

Pastoraat

Update: 08-09-2021
Mededelingen van het pastoraat.

Collectes

Update: 08-09-2021

 

Collectes
zondag 12 september
zondag 19 september
zondag 26 september

Leeskring

Update: 08-09-2021


“Wanneer beginnen we weer met de leeskring?” vragen mensen mij soms. Wat mij betreft zou het wel weer kunnen. En ook onder de huidige coronaregels zou het wel weer kunnen, in de achterzaal van het Martinushuis is het goed mogelijk om de anderhalve-meter-regel in acht te nemen.

Friese Kerkendag 2021

Uit het programma va de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken. 
 

Inloophuis Grote Kerk weer open

Update: 08-09-2021

Vanaf woensdagmiddag 22 september is het inloophuis in de Grote Kerk weer open voor ontmoeting. Iedereen is dan weer van harte welkom onder het genot van een kopje koffie of thee voor een gesprekje over van alles en nog wat.
 

Muziek in de kerk

Update: 08-09-2021
De zomeropenstelling van de Grote Kerk zorgt vaak voor verrassende ontmoetingen. Dat gold zeker voor de eerste september. Normaal is er die middagen orgelspel, wat veel bezoekers uitnodigt om even te gaan zitten om de muziek op zich in te laten werken. Maar deze woensdagmiddag was er een duo aan het spelen: een organist (op het hoofdorgel, het koororgel en de vleugel) en een fluitiste.

Een groene kerk

Update: 16-08-2021
Klimaatverandering, we merken de gevolgen. De toenemende bezorgdheid om de natuur en het milieu houdt ons bezig. Hoe kunnen wij als kerkgemeenschap ons aandeel leveren en onze verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor de schepping. Voor mens, dier en natuur? 
Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken actief aan de slag gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 
Veel kerken zijn daar al mee bezig. De Diaconie wil hierbij aansluiten en een werkgroep ‘Groene Kerk’ opstarten. 
Wij hopen dat het na de zomer mogelijk zal zijn om bij elkaar te komen en er over in gesprek te gaan. 
U hoort er dan meer van.
De Diaconie

Wandelpelgrimage Ballastplaat

Update: 08-09-2021

Wandelpelgrimage Ballastplaat
De Cie. Eredienst Herberg organiseerde op vrijdag 27 augustus een wandelpelgrimage op de Ballastplaat (Lauwersmeergebied). Met een grote groep pelgrims beleefden wij een mooie, zegenrijke avond, met verhalen, liederen, Bijbelteksten, en heerlijke warme soep. Psalm 121 stond centraal en vandaaruit het vertrouwen om als gezegende kinderen van God in voorspoed en in tegenspoed op weg te gaan. Klik voor foto's
Cie. Eredienst Herberg

30+ gespreksgroep

Update: 08-09-2021


Wij gaan weer van start! Onze startdatum is zondag 26 september van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Topaz-zaal in de Herberg. Het onderwerp zal zijn hoe we komend kerkelijk jaar vorm gaan geven aan deze gespreksgroep. Dit doen we door met elkaar te gaan eten en zo de verbinding te zoeken.

Open kerk

Update: 08-09-2021

 

De openstelling in de afgelopen zomer van de Grote Kerk wordt door de bezoekers zeer op prijs gesteld. Het orgelspel trekt veel mensen naar binnen en wordt erg gewaardeerd. Kinderen zijn vaak nieuwsgierig naar het orgel en vinden het interessant als ze even onder begeleiding bij de organist(e) mogen kijken.
 

in de Herberg

Update: 08-09-2021
De Gebedsgroep Herberg komt bijeen op 15 en 29 september van 19.00 tot 19.45 uur in De Herberg. U/jij bent welkom om eens langs te komen om kennis te maken of aan te sluiten en/of om uw gebedsintenties en verzoek om voorbeden aan ons door te geven. Voor nadere info:
Voor nadere info: ds. Herman F. de Vries
 
 

In de Fontein

Update: 17-08-2021

In september a.s. hopen wij weer samen te komen als gebedsgroep in De Fontein. Gelukkig konden wij ook in de maanden juni en juli enkele keren bij elkaar komen. Wij hebben dat als zeer troostrijk en bemoedigend ervaren. In september beginnen wij weer als vanouds de tweede woensdag van de maand. En vervolgens de vierde woensdag. Dat zijn dan woensdag 8 september en woensdag 22 september.
Aanvang 19.30 uur in de Fontein (Fuldakant). Een ieder van harte welkom.
Inlichtingen: Atty Jellema (06-53926136)
Fam. D. Keekstra (06-12179192)
 

Wilt u graag zingen? Dat kan bij Chr. Mannenkoor Pro Rege

Update: 08-09-2021


Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o. is, na meer dan anderhalf jaar, weer begonnen met de repetities. Voor dit jaar staat een aantal kerstoptredens op het programma, waarvan we hopen dat die door mogen gaan en waarvoor druk geoefend moet worden. Het koor bestaat uit zo'n 80 leden en staat onder leiding van dirigent Jan Hibma.

Jaarrekening Diaconie

Update: 08-07-2021
De jaarrekening 2020 van de Diaconie is goedgekeurd door de accountant en goedgekeurd en vastgesteld door de Diaconie en de kerkenraad. 
U kunt de hele jaarrekening lezen op het besloten deel van de website, dus na inloggen.
 
Het college van diakenen

Van de kerkenraad

Update: 06-07-2021

Terugblik gemeentevergaderingen

In juni zijn er vier gemeentevergaderingen gehouden waarin het uitgebrachte advies van Kerkelijk Waardebeheer over de keuze voor de twee over te houden vierplekken, centraal stond.

 

Met meer naar de kerk, wel aanmelden!

Update: 11-07-2021
De kerkdiensten op zondag zijn toegankelijk voor 80 mensen in de Herberg en de Fontein en 100 mensen in de Grote Kerk, alles natuurlijk onder de geldende coronamaatregelen.
AANMELDEN is NOG STEEDS verplicht, via het reserveringssysteem op onze website.

Advies aan PGDAW: ga verder met de Herberg en de Grote Kerk

De Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens (PGDAW) heeft zich de afgelopen jaren bezonnen op welke wijze zij kerk wil zijn. Het leidde ertoe dat men meer één gemeente aan het worden is, waarbinnen ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Er resteert echter nog een stap.

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei