zondag 8 augustus 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30


Liturgie,

Voorganger: dhr. J. Y. van der Wal, Morra

Lied voor de dienst:   Lied 216
Welkom en mededelingen
Lied van intocht: Lied 213 vers 1, 2 en 5   ‘Morgenglans der eeuwigheid’
Stil gebed
Woord van verwachting & Groet
Zingen: Psalm 42 vers 1, 3   ‘Hart, onrustig, vol van zorgen’
Tien Woorden
Zingen: Psalm 119 vers 64   ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon”
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 15 : 21-28  ‘De Kananese vrouw’
Zingen: Psalm 130 vers 1, 2 en 3   ‘Uit diepten’
Verkondiging
Zingen: Psalm 118 vers 2
Dank- en voorbeden
Zegen / Amenlied: Lied 103 c vers 1, 3 en 5   ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’
 

terug
 


Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei