Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 2 augustus 2020

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

Tijdstip: 
 09.30

Dienst Grote Kerk Dokkum, 2 augustus 2020

Orgelspel

Cantorale:         Dear Lord and Father – Hymn-anthem – Chambers / Parry

Stilte

Bemoediging
v          Onze hulp is de Naam van de Heer,
            die hemel en aarde gemaakt heeft,
            die dorstigen levenswater geeft
            en hongerigen levensbrood,
            die vermoeide, uitgebluste mensen
            de sjalom geeft van een samenkomst.

Lied 221           Zo vriendelijk en veilig als het licht

Gebed om ontferming -  afgewisseld met refrein Lied 63b -
                                                                       God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,
                                                                       mijn ziel dorst van verlangen naar U.
v          Een dorstig land…
            Niet alleen vanwege de diepte van het grondwater…
            Het grondwater van vertrouwen,
            hoop, geloof, liefde,
            lijkt in onze samenleving steeds dieper weggezakt,
            verdampt, verspild en schaars geworden…
            Heer, ontferm U!

Cantorale:         God, mijn God, naar U blijf ik dorsten,
                        mijn hart brandt van verlangen naar U.

v          Dorstige mensen…
            Wij dorsten naar vrijheid,
            naar aanraking, knuffelen,
            er lijfelijk zijn naast de ander…
            Wij dorsten naar aanraking door Gods goede Geest
            die uitzicht biedt, openheid, móed.
            Christus, ontferm U!

Cantorale:         God, mijn God, naar U blijf ik dorsten,
                        mijn hart brandt van verlangen naar U

v          Het dorstige ‘ik’,
            dat nooit genoeg heeft,
            dat zich laat voortjagen
            van hier naar ginder,
            van alles wat zo nodig móet
            tot de volgende snelle bevrediging van verlangens.
            Zo vermoeid, uitgeput, opgebrand al onze idealen…
            O, geef Heer, de vrede van een moment rust!
            Heer, ontferm U

Cantorale:         God, mijn God, naar U blijf ik dorsten,
                        mijn hart brandt van verlangen naar U.

v          Heer, wij wijken uit
            naar een plaats
            waar wij U dichtbij weten,
            wij zoeken stilte
            om uw stem te horen
            en elkaars gemoed te verstaan.
            Wij zoeken een rustpunt
            waar we de wereld
            en al wat daarin wentelt en woelt
            even van een afstand kunnen overzien,
            van uw afstand af,
            en kunnen nadenken
            wat U met dit alles bedoelt.
            Zend ons uw Geest en geef ons die rust:
            vrede, die alle verstand te boven gaat,
            Door Jezus Christus, onze Heer.
            Amen.
           
Cantorale:         God, mijn God, naar U blijf ik dorsten,
                        mijn hart brandt van verlangen naar U.

Profetenlezing: Jesaja 55: 1 – 3b.

Lied 382           O alle gij dorstigen…

Evangelielezing: Mattheüs 14: 13-21

Lied 392  Wie kent de eenvoud van het breken...

Overdenking

Cantorale: How beautiful upon the mountains…John Stainer

Gedenken (dit voor het geval een gemeentelid is overleden): Lied van nabestaanden / of Cantorale:
                        ~ Steen (van Vasalis), of
                        ~ Dit ene (van H. oosterhuis)

Voorbeden – acclamatie Lied 368h         Vervul ons met uw Geest,
                                                           geef adem en kracht aan mensen...

Collecte, onderwijl zingt Cantorale:          Voor onderweg...Anne de Bruijn

Slotzang 1014.

Zegen
            Amen, amen, amen.

Orgelspel
Eventueel bij ‘Gedenken’:


Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen.
Mijn hele wezen wordt materie,
een ondoordringbaar star mysterie,
o sla de rots, opdat ik ween.

M. Vasalis
In: Vergezichten en gezichten (1954)


Dit ene (bij psalm 27)

Dit ene heb ik jou gevraagd
Dat ik mag zijn met jou

Als jij mijn licht bent
Vrees ik niemand –
Als jij mijn rots bent
Sta ik sterk.

Dit ene heb ik jou gevraagd
Dat ik mag zijn van jou.

Uit: ‘Ogen die mij zoeken’ (2005) - H. Oosterhuis

Zondag 2 aug 

terug
 


 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.