zondag 7 februari 2021

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdrager: Christina Haakma
Organist: Joop de Jong
Koster: …
Beamer: Dolf Wissmann

 

Voorbereiding
 • Zingen vóór de dienst: ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’ – EO downloadlijst
 • Binnenkomst kerkenraad
 • Woord van welkom en Mededelingen
 • Intochtspsalm: Psalm 116:1,2 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Psalm 116:6 (Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan)

Het Woord, gelezen en gezongen
 • Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment – ‘De Here zegent jou’ - https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow
 • Schriftlezing (lector): Genesis 45:16-28
 • Zingen: Lied 566:1,3,4,5,6 (Midden in de dood)
 • Preek
 • Meditatief orgelspel

Gaven en gebeden, vieren van de maaltijd van de Heer
 • Overlijdensafkondiging en zingen: …
 • Voorbeden en stil gebed (mededeling bestemming bloemen)
 • Collecteaankondiging
 • Nodiging

Dienstboek Tafelgebed 32 'Naar U zijn wij op weg'
Vader,
naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht.
U zegent ons met uw goddelijke onrust.
U houdt ons af van valse tevredenheid.
U laat ons wegen gaan door donkere diepten,
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.
U ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden,
die ons sterk maken als wij zwak zijn,
die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.

Wij danken U voor allen
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe:
voor Abraham en Sara,
voor Miriam en Mozes,
voor David en Ester.

Maar wij danken U vooral voor Hem
die zo hartstochtelijk met ons op weg is:
Jezus Christus.
Hij is een licht op ons pad.
Hij opent ons de ogen
en sterkt ons met zijn gaven,
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

In de nacht voordat Hij stierf,
nam Jezus brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden
als voedsel voor onderweg
en Hij zei:
     Neemt en eet, jullie allen.
     Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.

Daarop nam Hij een beker wijn
en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden
als drank voor onderweg
en Hij zei:
     Neemt en deelt hem met elkaar.
     Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
     dat voor u en alle mensen is vergoten,
     opdat de schuld vergeven wordt.
     Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.

Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het vleesgeworden Woord: Jezus,
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U
en de pelgrimstocht van het leven te wagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer alles ons ontvalt.
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend,
uw liefde die allen vernieuwt.

Vader,
zend ons uw Geest,
opdat wij op uw weg
licht voor onze ogen hebben,
kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Geef dat wij U zoeken,
U ontmoeten en U kennen,
als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die onze weg is naar U toe.
Amen.
 
 • Uitdelingswoorden en gemeenschap van brood en wijn, de gemeenteleden vieren thuis mee
(ondertussen orgel- of pianospel)
 • Tot besluit van de tafelviering bidden wij het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Lied 913 (Wat de toekomst brengen moge) – EO-downloadlijst
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


Agenda

Kerkdienst 9.30 uur te bluisteren en later op de dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

28 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

28 feb 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 11. Film: Beautiful boy

04 mrt 2021 om 19:30

OMT Quiz voor de jeugd

05 mrt 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 mrt 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en luisteren via kerkomroep vanuit De Fontein

07 mrt 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

Petrus veertigdagentijdkalender


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy