zondag 28 februari 2021

Kerkdienst 9.30 uur te beluisteren en later op dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie, van dienst met zang

Tweede zondag in de 40 dagen, zondag Reminiscere, - Gedenk uw barmhartigheid (Psalm 25)
Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn

Op de zondagen in de tijd naar Pasen toe lezen we gedeelten uit het lijdensverhaal van Marcus. Deze zondag is dat Marcus 14: 32 – 42, over het gebed van Jezus in de olijfgaard Gethsemane, en de drie beste vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die slapen.
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Kyrië-lied: 547: 1, 2 en 3
 
 • Schriftlezing: Marcus 9: 2 – 8
 • Lied 538: 1 en 3
 • Schriftlezing: Marcus 14: 32 – 42
 • Lied 899: 1 en 2 
 
 • Preek
 • Lied 582 
 
 • Wij gedenken Riekje Andringa en Meindert Hoekstra;
daarbij klinkt het lied ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’
Lied I/30, vers 1 en 4 uit de bundel ‘Alles wordt Nieuw’ van Hanna Lam
 
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 543
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


Agenda

Kerkdienst 9.30 uur te beluisteren en later op dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

28 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

28 feb 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 11. Film: Beautiful boy

04 mrt 2021 om 19:30

OMT Quiz voor de jeugd

05 mrt 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 mrt 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en luisteren via kerkomroep vanuit De Fontein

07 mrt 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

Petrus veertigdagentijdkalender


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy