zondag 28 februari 2021

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,
Voorganger, dhr. P. Knijff
Lied voor de dienst Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon.  Elisa Mannah https://www.youtube.com/watch?v=CHokvyw4Ovs
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 25: 1, 2 en 9 Heer ik hef mijn hart en handen 
Stilte moment
Bemoediging en groet
Aankondiging/ thema: Judas één van de twaalf discipelen.   
Zingen: Liedboek voor kerken 449 God enkel licht (Als er een mogelijkheid bestaat dan zou het mooi zijn dat iemand dit lied ook meeleest bijv. door lector of ouderling van dienst)
Verootmoedigingsgebed 
Woord ten leven: Spreuken 3:1 t/m 7
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment: “Zonde” ABC geloven  https://www.youtube.com/watch?v=SdOaSNEEZNU&list=PLfClGWFBetg44bSVb_3fF8Hxh3V08c_eV&index=18
Lezingen 1: Matheus 26:1-15 en 26: 46-49 (Door lector)
Zingen na eerste lezing: Lied 558: 1,3 en 5 Jezus om uw lijden groot
Lezing 2: Matheus 27:3-10 (Door lector)
Zingen na tweede lezing Lied 578: 1, 2, 4 en 5 O kostbaar kruis, O wonder Gods (Ook dit lied zou gelezen kunnen worden bij het orgel)
Overdenking
Orgelspel?
Zingen na de overdenking: Liedboek voor kerken 78 Laat mij in U blijven, groeien bloeien.  
Voorbede en dankgebeden
Collecte moment en oproep tot barmhartigheid 
Zegenlied Lied 293 Wat de toekomst brenge moge. Reisgenoten  https://www.youtube.com/watch?v=wZP0RQdE2RA 
Zegen
Orgelspel  
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy