donderdag 15 april 2021

Vorming en Toerusting 13. Met het oog op het einde....

Locatie: 
 De Herberg
Tijdstip: 
 20:00

De dood ligt steeds op de loer. Dat  ervaren we heel duidelijk in de tijd
van de coronacrisis. Mensen worden ziek en de kans op overlijden is groot, zeker voor kwetsbare ouderen. Maar toch…. De betere levensomstandigheden en de toenemende medische mogelijkheden zorgen er voor dat we steeds ouder worden. Ook bij de corona-infecties sterven minder mensen dan 100 jaar leden bij de Spaanse griep. Dat ouder worden gaat wel gepaard met veel meer chronische ziekten en vaak ook een langere, soms pijnlijke weg met veel lijden naar het einde. Er komt dan ook een hele nieuwe discussie op gang. Sommigen menen dat mensen het recht hebben om als ze het gevoel van een voltooid leven hebben te vragen om stervenshulp. Maar ook de vraag wie er dan uiteindelijk beslist, dringt zich op. Wie beslist over een behandeling als er een dodelijke ziekte gaat
optreden? Kan men weigeren om allerlei ingewikkelde behandelingen toe te passen? Wanneer stoppen we de behandeling omdat die zinloos is geworden? Maar hoe neem je een beslissing? Zeker in deze tijd met de druk op verpleeghuizen, ziekenhuizen en IC’s moet deze discussie worden gevoerd. Zou je in elk geval daarover in gezonde dagen niet moeten praten en zou je niet iets op papier moeten zetten, een levenstestament, een wilsverklaring of -beschikking? Maar wat te doen als mensen de mogelijkheid verliezen om zelf te beslissen, als ze in coma raken of dement worden? Zou er dan niet iemand moeten zijn die als gevolmachtigde optreedt en je geschreven wilsbeschikking gaat uitvoeren? En onder al deze
vragen ligt de ultieme vraag van: “Wat is zinvol leven? Wat is waardig leven en wat is ook waardig sterven?”

Op dit moment is er een aantal discussies aan de gang die in de komende tijd steeds actueler zullen worden. De discussie is aangezwengeld door de actiegroep "Uit vrije wil". Men wil het recht hebben om boven de 70 jaar hulp bij zelfdoding te krijgen als men het idee heeft dat het leven is voltooid en dat verder leven geen zin meer heeft.
Levenseindeklinieken en ambulante euthanasieteams spelen in deze discussie een rol. Een andere discussie is die over de  demente patiënten, oftewel de wilsonbekwame patiënten.
Moeten er geen mogelijkheden komen om het leven te beëindigen als er sprake is van een onwaardig bestaan?
Moet er niet een legale wilsverklaring komen met een vertrouwenspersoon, vaak een van de kinderen die in plaats
treedt van de demente patiënt? Maar geldt dit ook niet voor comapatiënten of voor mensen met ernstige hersenletsels die ook niet meer zelf kunnen beslissen? En ook de discussie over levensbeëindiging bij psychiatrische patiënten moet worden gevoerd.
Bij al deze discussies ligt een basale vraag aan de orde en dat is hoe we aankijken tegen het levenseinde. Accepteren we de dood als behorend bij het leven?
In zijn lezing over dit onderwerp stelt Prof. Dr. Doeke Post, hoogleraar sociale geneeskunde, al de hierboven gestelde vragen aan de orde. Hoe kijken we daar vanuit de medische ethiek tegenaan?
 

terug
 


Agenda

Vorming en Toerusting 13. Met het oog op het einde....

15 apr 2021 om 20:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

18 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

18 apr 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 14. Excursie Jorwert / Kleasterochtend

21 apr 2021 om 08:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

25 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

25 apr 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy