zondag 7 maart 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Deze derde zondag in de 40-dagentijd draagt de naam Oculi - ogen. Deze naam verwijst naar Psalm 25: Mijn ogen zijn op de Heer gericht. We houden ons,  het rooster volgend, bezig met een gedeelte uit het begin van het evangelie naar Johannes. Daar vertelt hij dat Jezus met een zweep de kooplui verjaagt van het tempelplein (Johannes 2 : 13-25). Misschien hadden we zoveel geweld van Hem niet verwacht, maar de hartstocht voor het huis van zijn  Vader motiveert. En dan doet Hij ook nog een uitspraak die hem tot aan zijn dood zal achtervolgen. Genoeg stof om samen over na te denken en van te zingen!
We zingen uit de psalmen 65 en 25 en de gezangen 175, 187, 825 en 422.

ORDE VAN DIENST,

Voorganger: ds. K. de Gier
Orgelspel
Cantorale: Lied 535D
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 65 : 1,2,3 (de antifoon zou hierna ook nog een keer kunnen klinken – 535D)
Bemoediging en groet
Gebed ontferming
Lied: Psalm 25a : 1,2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 122
Lied: 175 : 1,4
Schriftlezing: Johannes 2 : 13 – 25
Lied: 187 : 1,2,3,4
Verkondiging
Lied: 825 : 8,9,10
Gebeden
Cantorale: ‘Hij is de weg gegaan’
Mededelingen aangaande bloemen en collecte
Slotlied: 422 : 1,2,3
Zegen
Orgel
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy