zondag 18 april 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: Christine Haakma, Joop Zwaagstra (OvD), …
Organist: Joop de Jong
Zang: Karina Tjepkema, …
Koster: Tiny de Ruiter
Lector: Lilian Jansma
Beamer: Dolf Wissmann
Beeld: Harke Doede Douma

 

+ interactief moment m.b.v. Teams

Zingen vóór de dienst: …

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm/Lied 95:1,3,5

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Lied 374:2,4

Leefregel / Kindermoment: Marcel en Lydia Zimmer, Er is er maar Eén –
                                             https://www.youtube.com/watch?v=GJ7dp4ChOWw
                                             (n.a.v. thema/lezing Bijbel Basics KND:
                                             Jesaja 2 – ‘Zwaarden worden gereedschap)

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing (lector): Johannes 20:19-31

Zingen: Lied 636:1,2,3

Preek (+ interactief moment m.b.v. Teams)

Zingen: Lied 690:1,2,3,4

Overlijdensafkondiging
+ zingen: ‘Eens als de bazuinen klinken’- https://www.youtube.com/watch?v=U_htcBggabw

Dankzegging en Voorbeden

Collecte-aankondiging

Slotlied: Lied 1016:1,2,3,4

Zegen + uitgesproken ‘Amen’

Zingen: ….
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy