zondag 18 april 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 9.30

Orde van dienst,

Voorganger: ds. Marije Mazereeuw

Muziek:
Lied voor de dienst: In de veelheid van geluiden (Lied 283: 1,2,3,4)
Afkondigingen
Intochtslied: Samen in de Naam van Jezus (Hemelhoog 399/Evangelische Liedbundel 218)
Stilgebed
Bemoediging en groet
Openingsgebed, uitlopend in het gezongen kyrie:


Gloria: Zonne en maan (Lied 303)
Gebed voor de opening van de heilige Schrift
De kinderen in het midden
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
Schriftlied: Voor mensen die naamloos (Lied 647: 1,2,4)
Verkondiging
We luisteren naar: Wie zich door God alleen laat leiden (Lied 905: 1,3,4)
In Memoriam zr. Van der Hoek-Bolhuis
We luisteren naar: Zing, mijn ziel, voor God uw Here (Psalm 146: 1 en 3)
Dank- en voorbeden, afgesloten met stilgebed en het Onze Vader
Aandacht voor de collecten
Slotlied: Ga met God (Lied 416)
Zegen
Gezongen ‘Amen’
Muziek:
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy