zondag 25 april 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie, Zondag ‘Jubilate’

Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn
Zangers van ‘Cantorale’

Op deze zondag lezen we uit Johannes 10, waarin het gaat over de goede herder. In deze tijd is een herder met zijn schapen op de hei een bezienswaardigheid. Het is een romantisch beeld, dat dierbare gevoelens bij ons oproept. In de bijbel is het echter vaak een kritisch begrip, dat evenveel met politiek als met pastoraat te maken heeft. Dat blijkt al als we de profetie uit Ezechiël 34 erbij nemen, waarop de teksten uit Johannes zijn gebaseerd. Ezechiël levert harde kritiek op het wanbeleid van de leiders van Israël, waardoor het recht van de sterkste heerst en de sterke schapen de zwakken verdrukken. In Johannes 10 richt Jezus zich met zijn kritiek op de geestelijke leiders van Israël, waarbij Hij er niet voor terugdeinst hen ‘dieven en rovers’ te noemen.
 

 • Orgelspel
 • Cantorale: ‘Jubilate’ (canon)
 • Welkom
 • Aanvangslied: 216 
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 652
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Eerste lezing: Ezechiël 34: 11 – 22
 • Zingen: Lied 994
 
 • Evangelielezing: Johannes 10: 1 – 10
 • Cantorale: ‘Genoeg’ (een tekst bij Psalm 23, zie p. 75 Liedboek)
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7
 
 • Gebeden
 • Cantorale: Psalm 23, John Rutter
 
 • Mededelingen
 • Slotlied: 977: 1, 2, 3 en 5
 • Zegen
 • Orgelspel: Lied 708

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy