zondag 9 mei 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: Ykje de Vries, …
Organist: Hayo Halbersma
Pianist: Silke Tjepkema
Zang: Ankie Nieuwenhuis, Ria Rozendal, Jannie Sijtsma, Karina Tjepkema
Koster: Jan de Jong
Lector: Tina Bakker
Beamer: Gerard Sprietsma
Beeld: …

 

Zingen vóór de dienst: ‘Tienduizend redenen’

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm/Lied 108:1,2

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Psalm/Lied 51:5

Leefregel / Kindermoment: Lied ‘Ik draag de wapenrusting van God’
                                             (kan/wil de zanggroep dit lied zingen?)

Ik draag de wapenrusting
van God,
ik leef naar zijn gebod en
ik strijd de goede strijd.

Ik heb het schild van geloof,
de helm van het heil.
Mijn zwaard is Gods Woord,
ja ik strijd en overwin!
Ik heb het schild van geloof,
de helm van het heil.
Mijn zwaard is Gods Woord,
ja ik strijd en overwin!


Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest:

Zingen: Lied 680:1,4,5

1e Schriftlezing (lector): Handelingen 19:1-12

Zingen: Lied 215:1,2,4

2e Schriftlezing (lector): 2 Korintiërs 3:12-18

Zingen: Lied 215:5,7

Preek

Zingen: Lied 912:1,5,6

2 overlijdensafkondigingen (mw. Barthelt + dhr. Schregardus)
                                             + zingen: ELB, lied 189a:1 (Vaste Rots van mijn behoud)

Dankzegging en Voorbeden

Collecte-aankondiging

Slotlied: Lied 415:1,2,3

Zegen + uitgesproken ‘Amen’

Zingen: ‘Wees gezegend’

(gemeente verlaat de kerk)

Orgelspel
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

09 mei 2021 om 10.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

09 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

13 mei 2021 om 10.00

Hemelvaartsdag, Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

13 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via Omrop Fryslan vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

16 mei 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

16 mei 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy