zondag 13 juni 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Orde van dienst,

Voorganger: ds. B. P. de Boer, Westergeest/Oudwoude

Consistoriegebed
binnenkomst
afkondigingen
stil gebed

lied van aanvang: Psalm 42: 1.

Groet: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.

Bemoediging:                                                  Onze hulp is in de Naam van de Heer
                                                                       die hemel en aarde gemaakt heeft.
                                                                       die trouw houdt tot in eeuwigheid
                                                                       En niet laat varen de werken van zijn handen.

Lied om ontferming: Lied 695.

Gebed (drempel – ontferming – opening van de Schrift).
Woord van vertrouwen Micha 4: 1 – 7 (NBV).

Loflied: Lied 305.

Lezing Nieuwe Testament Johannes 4: 1 – 15 (NBV) (eventueel voorlezer?)
Lied: 802: 1, 2 en 3.
Lezing Nieuwe Testament Johannes 4: 16 – 30 (NBV) (eventueel voorlezer?)
Lied: 802: 4, 5 en 6.

Verkondiging.
Lied: 653: 1, 3!, 2 en 5. (ik draai het om, 3 gaat over water, sluit mooi aan bij de preek, 2 en 5 gaan over brood en wijn, gaat naar het avondmaal toe)

Inzameling van de gaven.

                                               Dienst van Tafel

Voorbereiding: De tafel wordt gereed gemaakt – zingen lied 378 of het lied dat de cantorij zelf aandraagt.

Gebeden: voorbeden – stil gebed – Tafelgebed.
Nodiging en ronddelen van brood en wijn.
Dankgebed en Onze Vader (gezongen door de cantorij, kan evt. ook het het Friese ‘’God fan fier en hait ús heit’’ zijn?).

Slotlied: 700.

Zegen:
De Heer zegene en behoede ons
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.

(als de cantorij nog de moed heeft mag het afgesloten worden met lied 425, maar hoeft niet hoor).
 

terug
 


Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy