zondag 13 juni 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie, dienst van schrift en tafel

We lezen (volgens het oecumenisch leesrooster) Marcus 4: 26 – 34, een paar kleine gelijkenissen over het Koninkrijk dat zijn verborgen weg gaat in de wereld en de levens van mensen, als een zaad dat ontkiemt en opschiet, zonder dat de zaaier weet hoe. Of als een mosterdzaadje, kleinste van alle zaden, maar moet je eens kijken wat een mooie grote plant daar uit groeit!
Voor wie erg krampachtig in het even staat en alles zelf in de greep wil krijgen zijn dit nuttige gelijkenissen. Je hebt niet alles zelf in de hand, je moet de dingen de tijd durven geven, op z’n beloop laten misschien zelfs. Gods water over Gods akker laten lopen.

Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Pieter van der Lugt
Blokfluit: Janke Woudstra
Lezer: Hinke de Vries
Zangers: Ruurd van Dellen, Klaas Woudstra, Douwe Talstra en Peter Wissmann
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: Psalm 92: 1 en 2
 
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 154b: 1, 2, 6, 7 en 8
 
 • Inleiding op de lezing
 • Zingen: Psalm 92: 7 en 8
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Schriftlezing: Marcus 4: 26 – 34
 • Zingen: Lied 923
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7
 
 • Wij gedenken Foekje Irene Mullender-Kingma
 • Zingen: Bundel Joh. de Heer Lied 13: 1
 
 • Gebeden
 
 • Mededelingen
 
 • Slotlied: 978: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy