zondag 13 juni 2021

Kerkdienst in de Sint Catharinakerk te Aalsum

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: ds. H. F. de Vries

Zanggroep: Wouter Dijk, Renske Prins, Karina Tjepkema

 

Zingen vóór de dienst: Lied 653:1,4

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 67:1,3

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Lied 381:1

Leefregel

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing: Matteüs 7:15-21

Zingen: Lied 841:1,2

2e Schriftlezing: Lucas 13:6-9

Zingen: Lied 841:3,4

Preek

Zingen: Lied 978:1,3,4

Dankzegging en Voorbeden

Collecte-aankondiging

Slotlied: Lied 422:1,2,3

Zegen + uitgesproken ‘Amen’

Collecte bij de uitgang
 

terug
 


Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy