zondag 20 juni 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 09.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Ambtsdragers: …
Lector: …
Organist: Arie Goud
Zanggroep: Bert en Riekje Muller, Josje Hanemaaijer, Douwe Talstra
Beamer: …
Koster: …

 

Orgelspel

Vóór de dienst: Lied 574:2,3

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm/Lied 6:1,3,4,6

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Lied: Lied 859:1,3,4

Leefregel/Kindermoment:
‘Kleuren, kleuren’- https://www.youtube.com/watch?v=PmjVbKDOIlA

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

1e schriftlezing (lector): Numeri 16:1-11

Lied: Lied 836:1

2e schriftlezing (lector): Numeri 16:12-19

Lied: Lied 836:4

3e schriftlezing (lector): Numeri 16:20-35

Lied: Lied 836:5

Preek

Lied: Lied 837:1,2,3,4

Overlijdensafkondiging + Lied ….

Dankzegging en Voorbeden – Onze Vader

Collecte-aankondiging

Slotlied: Lied 834:1,2,3

Zegen + uitgesproken Amen

Orgelspel
 

terug
 


Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy