zondag 27 juni 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Wij vieren de doop van Jetze, zoon van Sietske en Pieter Prins-Braaksma, en broertje van Johanna. Zij wonen aan de Hoedemakersweg 96. Jetze werd op 20 april geboren.
We lezen Marcus 4: 35 – 41, het verhaal van de storm op het meer. Een verhaal over angst en verlatenheid, en aangesproken worden op je geloof en vertrouwen.
Voorganger is ds. Hans Oosterhoff; Auke de Boer is organist en zangers van Cantorale werken mee.

** Bij deze liturgie hebt u wel uw Liedboek nodig, voor gasten liggen exemplaren bij de ingang **
** Vanaf deze zondag mag de gemeente de liederen weer meezingen!**
                                                                                             

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 107: 10, 12 en 13
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: Lied 413
 
 • Gebed van de zondag
 • Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41
 • Zingen: Lied 352; in wisselzang: zanggroep: 1, 3 en 5;  allen: 2, 4, 6 en 7
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 344
 
 • Inleidende woorden op de doop
 • Zingen: Lied 354: 1, 2 en 3; de zanggroep zingt de coupletten, allen het refrein
Onder dit lied wordt de dopeling binnengedragen
 
 • Water wordt in het doopvont gedaan
 • We bidden het doopgebed
 • Doopbediening en aansteken van de doopkaars
 • Zingen: Lied 354: 4
 
 • De doopvragen aan ouders en gemeente
 • Zingen (staande): Lied 354: 5
 
 • De gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
 • Mededelingen
 • Slotlied: Lied 704
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

25 jul 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

30 jul 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

01 aug 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

06 aug 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

08 aug 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

08 aug 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy