zondag 25 juli 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: da. G. Rol, Zuidhorn

Voor de dienst: Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 107: 1 en 7

Bemoediging en groet

We zingen lied 906: 1

Kyrie gebed 

Glorialied: lied 906: 2

Intro op de dienst

Zingen: lied 754: 1

Gebed om Gods Geest

Lezing: 1 Petrus 1:1-9 en 13-17

We zingen: lied 754: 3.

Overdenking

We zingen lied 885

Gebeden

Collecte

Als slotlied zingen wij: lied 425

Zegen
 

terug
 


Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

25 jul 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

30 jul 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

01 aug 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

06 aug 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

08 aug 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

08 aug 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy