zondag 1 augustus 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorgangster: da G. Rol, Zuidhorn

Lied voor de dienst: Zoekend naar licht lied 1005:
You tube: Nederland zingt, opname 17 juli 2018 (3.06 minuten)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 118: 1 en 8

Bemoediging en groet

Inleiding op het Kyriegebed

Kyrie gebed zingen: lied 1005: 1,2,4 en 5

Leefregel: Jeremia 9: 22-23 

Glorialied: lied 150a: 1, 2 en 4

Intro op de dienst

Gebed om Gods Geest

Lezing: 1 Petrus 1:22-2:10

We zingen: lied 971

Overdenking

We zingen: Evangelische liedbundel 213

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij er ook voor mij zult zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt
Ik zal jou van vrede spreken, waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan
als Christus’ weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

Gebeden

Collecte

Als slotlied zingen wij:  Hear wês mei ús, Friese versie van lied 416

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje.
Lit gjin kwea ús rigen reitsje.
 Hear, wes mei ús oant in oare kear.

 Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
 stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús sljochtsje,
 ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear wês mei ús oant in oare kear,
 as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne, Hear,
wês mei ús oant in oare kear

Zegen
 

terug
 


Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei