zondag 8 augustus 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: ds. D. Kruyt, Arnhem

Orgelspel vooraf
Woord van welkom en Afkondigingen
Moment van stilte
VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 67: 1 en 2.

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming
            Als Kyrië zie ik het volgende:
            enkele gebedsintenties,
            steeds uitlopend op de bede: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
            Waarna in wisselzang voorganger – gemeente gezongen wordt: Lied 295.
            (gemeente zingt dus 5x het refrein: Wek uw kracht en kom….
 
Gloria: Psalm 65: 2.

DIENST VAN HET WOORD

Eventueel gesprek met de kinderen

Gebed

1e Schriftlezing: Jesaja 49: 1 – 6.

Wij zingen: Lied 315: 1 en 3.

2e Schriftlezing: Marcus 7: 24 – 30.

Wij zingen: Lied 130c: 1, 3 en 4.

Verkondiging

Orgelspel

Wij zingen: Lied 647 “Voor mensen die naamloos…”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotzang Lied 1005: 1 eng, 2 ned, 3 eng, 4 ned, 5 eng.

Wegzending en Zegen
a. AMEN.
 

terug
 


Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei