zondag 19 september 2021

Startzondag in Bonifatiuskapel

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,     "Startdienst"

Protestantse Gemeente te Dokkum, Aalsum en Wetsens

Voorgangers: ds. Herman de Vries en ds. Hans Oosterhoff,  kerkelijk werker Reinder de Roos en jeugdwerker Renetta Jansma

Muzikale medewerking door blazers van Muziekvereniging Oranje
 

 • Muziek voor de dienst: Peter Holwerda en Machiel Keekstra
 
 • Welkom (Herman)
 
 • Aanvangslied: Sjongend op Wei 90, ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ (korps)
 
 • Bemoediging en Groet (Herman)
 
 • Inleiding op het thema van de dienst, het jaarthema van de PKN: ‘Van U is de toekomst’ (Hans)
 
 • Gebed om ontferming/gebed van toenadering, uitlopend in Lied 756: 1, 4 en 5, ‘Laat komen, Heer, uw Rijk’ (Herman)
 
 • Gloria-lied: 871, ‘Jezus zal heersen waar de zon’
 
 • Kindermoment Renetta Jansma
 
 • Lied Opwekking 436  ( Onze Vader) Fam. Holwerda en Machiel Keekstra
 
 • Gebed bij de opening van de Schrift (Herman)
 
 • Eerste lezing: Mattheüs 6: 5 – 13 NBV (Reinder)
 
 • Liederen gezongen door Peter Holwerda en Machiel Keekstra
* opwekking 488: de kracht van uw liefde
* You raise me up/
 
 • Tweede lezing: Lucas 11: 1 – 4 NBV (Reinder)
 
 • Zingen: Sjongend op Wei 23 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (canon?)
 
 • Overdenking(Hans)
 
 • Zingen: Sjongend op Wei 188, ‘Waar je woont op deze wereld’
 
 • Gebeden (Herman)
 
 • Mededelingen (Herman)
 
 • Slotlied: 425
 
 • Zegen (Herman)
 
 • Muziek (korps, zelf in te vullen)                                    
 
 •  koffie en ontmoeting

terug
 


Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei