zondag 3 oktober 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Organist: …

 

Israëlzondag

9.25 uur
Luisterlied: Kippalive – ‘We are home’- https://www.youtube.com/watch?v=p9jlTLo_bWw

Zingen vóór de dienst: Psalm 150:1,2
                                   
Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 68:5,7

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen van genade: Psalm 138:1,2

Leefregel

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de Kinderkerk + zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
      + Tienerkerk

1e Schriftlezing (lector): Ezra 1:1-6

Zingen: Psalm 84:3,4

2e Schriftlezing (lector): Ezra 3:10-13

Zingen: Psalm 122:1,2

Preek

Zingen: Psalm 136:1,3,8,9,11,13

Overlijdensafkondiging + zingen: …

Dankzegging en Voorbeden

Collecte-aankondiging

Slotlied: Psalm 134:1,2,3

Zegen + gezongen ‘Amen’
Orgelspel

Uitdeling Israëlkranten

Koffie/thee in de foyer
 

terug
 


Agenda

Israƫlavond met Tswi Herschel uit Israƫl

21 okt 2021 om 19.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 okt 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

24 okt 2021 om 9.30

Gebedsgroep

27 okt 2021 om 19.00

Cie. Eredienst Herberg

27 okt 2021 om 20.00

Catechese

28 okt 2021 om 19.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei