zondag 17 oktober 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,


Voorganger:     Pieter Visser
Lector:              Caroline Visser
Organist:          ……………………..

 

 • Orgelspel
 • Lied vóór de dienst:   ‘Dit huis, een herberg onderweg’   ( Melodie: Psalm 84 )
 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkomstwoord en mededelingen
 • Zingen intochtslied:       NLB 283 : 1, 2, 3 en 5  ‘In de veelheid van geluiden’ 
 • Stil gebed
 • Votum en Groet, aansluitend het Klein Gloria
 • Gebed/Lied van verootmoediging:   ‘Ik zoek U’  
 
 • Genadeverkondiging en Leefregel der dankbaarheid
 • Zingen: NLB/Psalm 51 : 5         ‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht’
 • Gebed om Gods Heilige Geest bij de opening van de schrift
 • Kinderen gaan naar de Kinderkerk + zingen lied:   ‘We gaan voor even uit elkaar’
 • Schriftlezing:                1 Kon. 19 : 8 - 13    
 • Zingen: NLB 892 : 1, 2, 3 en 4   ‘Niet in ’t geweldige geluid’    ( Melodie: NLB 243 )
 • Schriftlezing:                 Psalm 65 : 1 - 6       
Evangelielezing:           Mattheüs 6 : 6-8   
 
 • Zingen: NLB/Psalm 65 : 1         De stilte zingt U toe, o Here’     
 • Preek
 • Lied:  ‘Stilte, ook al is de nacht nog zo donker, God zegt: “Ik ben bij je”
 
 • Overlijdensafkondigingen: (Mevr. Hansma en Mevr. Sijtsma)
te zingen lied: 121 : 1
 
 • Dankzegging en Voorbeden
 • Collecte-aankondiging
 • Slotlied SOW 105 / Opw. 42: 1 en 2   ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’  
 • Heenzending  Zegen 
Na de zegen Lied:         ‘U geeft rust’
 

terug
 


Agenda

Israƫlavond met Tswi Herschel uit Israƫl

21 okt 2021 om 19.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 okt 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

24 okt 2021 om 9.30

Gebedsgroep

27 okt 2021 om 19.00

Cie. Eredienst Herberg

27 okt 2021 om 20.00

Catechese

28 okt 2021 om 19.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei