zondag 17 oktober 2021

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie,

Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Thema van de dienst: De gemeentevergadering in Jeruzalem
Orde van dienst:
Voorbereiding

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 133
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 969
 
 • De kinderen gaan naar de kinderkerk
 
 • Gebed van de zondag

Het Woord, gelezen, gezongen en uitgelegd
 
 • Schriftlezing: Handelingen 15: 1 – 12
 • Zingen: Lied 974: 1 en 2
 • Vervolg van de lezing: Handelingen 15: 13 – 21
 • Zingen: Lied 974: 3 en 5
 • Slot van de lezing: Handelingen 15: 22 – 29
 • Zingen: Lied 816
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 966: 1, 2,  3 en 5

Gebeden en gaven
 
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 838: 1, 3 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


Agenda

Israƫlavond met Tswi Herschel uit Israƫl

21 okt 2021 om 19.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 okt 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

24 okt 2021 om 9.30

Gebedsgroep

27 okt 2021 om 19.00

Cie. Eredienst Herberg

27 okt 2021 om 20.00

Catechese

28 okt 2021 om 19.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei