zondag 22 mei 2022

Jubileum/Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

Locatie: 
 De Fontein
Tijdstip: 
 09.30

Jubileumdienst 50 jaar Fontein

Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff en ds. Herman F. de Vries
Organist: Arie Goud
M.m.v.: Joy for People Gospel Choir o.l.v. Roelof Postma
Lector: Doretta Boomsma

 

Joy for People zingt vóór de dienst (vanaf 9.10 uur)

Zingen vóór de dienst (orgel): Lied 280:1,2,3,4,5,6,7

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 84:1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet (door Joy for People + gemeente)

Gebed van inkeer

Joy for People + gemeente: Tienduizend redenen

Bijdrage over geschiedenis Fontein, met afbeeldingen

Zingen (orgel): Lied 885:1,2 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

Zingen (orgel): Lied 601:1,2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)

De kinderen gaan naar de Kinderkerk en tieners naar de Tienerkerk


Schriftlezing (lector): 1 Koningen 8:27-30 en Openbaring 21:10-12,22-27

Zingen (orgel): Lied 695:1,3,4,5 (Frysk: Reitsje my, Geast, Jo myn treaster)

Preek

Zingen (orgel): Lied 657:1,3,4 (Zolang wij ademhalen)

Dankzegging en Voorbeden – afsluiten met het zingen van ‘Us Heit’
                                                                
Collecte (ondertussen zingt Joy for People: Hosanna)

+ ondertussen komen de kinderen en tieners terug in de kerk (korte bijdragen)

Slotlied (Joy for People + gemeente): Gebed om zegen

Zegen en dankwoord

OrgelspelKoffie/thee/fris voor iedereen

Koffieconcert Joy for People (6 liederen)

Soep en broodjes
 
 

terug
 


Agenda

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 25 mei 2022 om 19.00

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

do 26 mei 2022 om 19.30

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Martinusmaal in de Grote Kerk

wo 01 jun 2022 om 17:30

Pinksterdienst vanuit de Bonifatiuskapel

zo 05 jun 2022 om 10.00

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy