zondag 29 mei 2022

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Locatie: 
 De Herberg
Tijdstip: 
 09.30

Liturgie,

Voorgangster: da Greetje Rol

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: psalm 27: 1 en 7

Bemoediging en groet

Inleiding op de zondag

Kyriëgebed

Glorialied: Hemelhoog 171: 1 en 3

Geprezen  zij de Heer die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis dat eens werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Leefregel: Hebreeën 4: 14-16

Gebed om Gods Geest

Voor de kinderen naar de Kindernevendienst luisteren we naar het you tube lied: https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4 

Inleiding op de lezing

Lezingen:
Johannes 14: 15-19
 Hebreeën 11: 8-16

We zingen: lied 803

Overdenking

We zingen: Wij zijn geen mensen van het sterkte woord,
op de melodie van: gezang 487: De Heer heeft mij gezien en onverwacht)

Wij zijn  geen mensen van het sterke woord,
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.
Maar speurend hebben wij een stem gehoord.
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven.
Uw weg met ons zet zich ook morgen voort
Als in ons hand uw Naam staat opgeschreven.

De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Hij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij Hem terecht,
Als wij ons brood met and’ren willen breken:
Hij  heeft ons leven in Zijn hand gelegd.
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.

De Geest van Hem die als het tarwegraan
Zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God, die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is, waar wij tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Als God met ons, al onze levensdagen.

In memoriam mevr. vd Meulen en mevr.Kamma

Het leggen van de gedenksteentjes

We zingen: lied 913: 1 en 4

Gebeden

Collecte

Slotlied: lied 726: 1,2 en 6

Zegen
 

terug
 


Agenda

Zomerkoffieochtend Nieuw Dockaheem

wo 29 jun 2022 om 09:45

Pelgrimage Moddergat

vr 01 jul 2022 om 19.00

Orgelconcert

vr 01 jul 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Sing-in: elke zondagmiddag van 16.15-16.45 uur in Grote Kerk

zo 03 jul 2022 om 16:15

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy