zondag 26 juni 2022

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

Locatie: 
 De Grote Kerk
Tijdstip: 
 09.30

Zondagmorgen 26 juni 2022, Grote Kerk Dokkum, 9.30 uur
Voorganger: ds. Herman de Vries
Organist: Auke de Boer
Lector: Baukje Keijzer

 

Orgelspel

Aria in A moll           Johann Christoph Bach (1642-1703)

Binnenkomst kerkenraad

Woord van welkom en Mededelingen (ambtsdrager van dienst)

Aanvangslied: Psalm 87:- (Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Zingen: Psalm 18:2,5 (Met banden van de dood was ik omgeven)

Leefregel

Zingen: Psalm 119:34,35 (In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht)

Gebed om de Verlichting van de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

Schriftlezing (lector): Psalm 104

Zingen: Psalm 8:- (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)

Preek

Muzikaal intermezzo (orgel)

Largo uit de triosonate in C     Johann Seb. Bach (1685-1750)

Zingen: Psalm 99:1,3,4,5 (God is koning, Hij sticht zijn heerschappij)


Overlijdensafkondiging + zingen: …

Dankzegging en Voorbeden – gezamenlijk Onze Vader

De kinderen komen terug van de Kinderkerk

Collecte

Slotlied: Psalm 150:- (Loof God, loof Hem overal)

Zegen + gezongen ‘Amen’

Orgelspel

Concerto IV BWV 595       Johann Seb. Bach (1685-1750)    

 

terug
 


Agenda

Zomerkoffieochtend Nieuw Dockaheem

wo 29 jun 2022 om 09:45

Pelgrimage Moddergat

vr 01 jul 2022 om 19.00

Orgelconcert

vr 01 jul 2022 om 20:00

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

zo 03 jul 2022 om 09.30

Sing-in: elke zondagmiddag van 16.15-16.45 uur in Grote Kerk

zo 03 jul 2022 om 16:15

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy