woensdag 18 januari 2023

Gebedsgroep (De Herberg)

Datum: 
 woensdag 18 januari 2023
Tijdstip: 
 19.00  - 19.45
Locatie: 
 De Herberg

De afgelopen jaren kwamen er twee gebedsgroepen bijeen op twee vierplekken. Vanaf 1 januari komen de gebedsgroepen afwisselend samen in de Herberg.
We zijn dankbaar dat er in goed overleg tussen beide gebedsgroepen data en aanvangstijd op elkaar zijn afgestemd, zodat er vanaf 1 januari elke woensdagavond in de Herberg een gebedsuur zal zijn dat om 19.15 u begint. Zo versterken wij elkaar en heeft de verbinding die er al was nog meer gestalte gekregen. Dat er twee groepen zijn heeft vooral praktische redenen, onder andere vanwege de grootte van de groepen. De verwachting en het vertrouwen zijn er dat beide groepen elkaar in de toekomst meer en meer zullen vinden, zoals dat ook nu al het geval is in en door de gebeden die wekelijks voor elkaar, de kerk en de wereld klinken. U/ jij bent van harte welkom om aan te sluiten en/of om uw gebedsintenties aan ons door te geven. De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 januari in de Herberg. 

contactpersonen: Atty Jellema en Frans en Marian Bos 

terug