zondag 12 februari 2023

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Locatie: 
 De Grote Kerk
Tijdstip: 
 09:30

Liturgie 12 februari 2023. Grote Kerk Dokkum.
Zesde zondag na Epifanie.
Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Auke de Boer
 

 • Orgelspel: Toccata in G, Heinrich Scheidemann
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 119: 1, 4 en 6
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 304
 
 • De kinderen gaan naar de kinderkerk
 • Kinderlied: 335
 
 • Gebed van de zondag
 
 • Eerste lezing: Deuteronomium 30: 15 – 20
 • Zingen: Lied 843
 • Evangelielezing: Mattheüs 5: 17 – 26
 • Zingen: Lied 311, in beurtzang, zoals aangegeven in Liedboek
 
 • Preek
 • Orgelspel: Bruchstück uit Trio Sonate II, deel 3 (BWV 526), Joh. Seb. Bach
 • Zingen: Lied 316
 
 • (Gedenken)
 • Gebeden
 
 • Mededelingen; de kinderen komen terug
 • Slotlied: 315
 • Zegen
 • Orgelspel: Toccata Dorica, BWV 538, Joh. Seb. Bach
 

terug