zondag 19 maart 2023

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 19 maart 2023
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 19 maart 2023. Grote Kerk Dokkum; doopdienst.
Zondag ‘Laetare’, verheugt u, vierde in de 40 dagen.
In deze dienst vieren we de doop van Frederik Johannes, zoon van Johan de Jong en Hanna Koster, en broer van Lisa Marije.
Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Medewerking door zangers van Cantorale, o.l.v. Anne de Bruijn.

Voorbereiding

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 105: 1, 2 en 3
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming, besloten met –
 • Zingen: Lied 547: 1, 4 en 5
 
 • Met de kinderen:  40-dagenproject
 • Zingen: Lied 541
Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk
 
 • Gebed van de zondag, gezongen door Cantorale

Het Woord, gelezen en gezongen
 • Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 12
 • Zingen: Lied 839: 1  en 2; bij vers 2 zingt Cantorale de eerste regels en zingen allen het refrein
 • Vervolg van de lezing: Johannes 9: 13 – 21
 • Zingen: Lied 839: 3 en 4 ; bij vers 3 zingt Cantorale de eerste regels; vers 4 zingen we allen
 • Nog een stukje: Johannes 9: 24 – 30
 • Cantorale: ‘Look at the World’, John Rutter
 • Preek
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b
De kinderen komen weer terug in de kerk

De doop
 • Woord ter inleiding
 • Zingen: Lied 357;  tijdens dit lied wordt de dopeling binnengedragen
 • Water wordt in het doopvont gedaan
 • We bidden het gebed over het water, met de woorden van Lied 356; de eerste regels worden gesproken, of gezongen door Cantorale; allen samen zingen we het refrein.
 • De doop
 • Cantorale: ‘Door het water mag je gaan’
 
 • De doopvragen aan ouders en gemeente
 • Staande zingen we Lied 348: 6, 7, 8 en 9

Gebeden en gaven
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 
 • Mededelingen
 • Slotlied: Lied 978
 • Zegen
 • Orgelspel

terug