zondag 19 maart 2023

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 19 maart 2023
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

Zingen vóór de dienst: Gezang 192 “O kostbaar kruis, o wonder Gods” 1,2 5 en 6
Binnenkomst kerkenraad
Woord van welkom en Mededelingen
Intochtspsalm: Psalm 42 het 1e vers
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 43 het 3e en 4e vers
Leefregel: Psalm 22
Zingen: ELB  241  “Wees stil voor het aangezicht van God”

Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de Kinderkerk + zingen: … (lied wordt uitgezocht door de Kinderkerk)

Schriftlezing (lector):  Hebreeën 11 vers 1 en 2, Hebreeën 11 vers 13 t/m 16

Zingen: ELB 410  “Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad” 1e en 2e couplet
Schriftlezing (lector): Hebreeën 13 vers 8 t/m 14
Zingen: ELB 410  “Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad” 3e en 4e couplet
Preek
Zingen: “Een toekomst vol van hoop” (Sela)
Bericht van overlijden
Zingen: "Lied 416 vers 1"
Dankzegging en Voorbeden – Onze Vader
Collecte-aankondiging – kinderen komen terug van de Kinderkerk
Slotlied: ELB 413 “Lichtstad met uw paarlen poorten”
Zegen + gezongen Amen
 

terug