zondag 26 november 2023

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 26 november 2023
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

Zondag 26 nov. 2023, Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Dokkum (Herberg), 9.30 uur
Voorgangers: Reinie Van Akker en Grietje Jelsma
Organist: Hayo Halbersma
Met medewerking van het gelegenheidskoortje

aandacht schenken aan het liturgisch bloemstuk

Bij binnenkomst is er de mogelijkheid om een kaarsje te ontsteken voor een overleden dierbare/overleden dierbaren.

Orgelspel

Het gelegenheidskoor zingt voor de dienst  Lied 900 (Taizé-lied: Nada te turbe)

Binnenkomst kerkenraad en woord van welkom

Intochtslied: Psalm 68: 2,7 (God zij geprezen met ontzag)

Stil Gebed, Bemoediging en Groet, Klein Gloria

Toelichting liturgische bloemschikking (door Grietje Jelsma)

Zingen Psalm 43:3,4 (O Here God, kom mij bevrijden)

Gebed (door Grietje Jelsma)
Kinderen gaan naar de Kinderkerk + zingen: kinderlied?
‘Hoger dan de blauwe luchten’ (Evangelische Liedbundel, lied 439:1,2)

(Met de kinderen kaarsen ontsteken)

Schriftlezing (lector Grietje Jelsma): Openbaring 7 vers 1 t/m 17

Zingen: Lied 1005:1,2,4 (Zoekend naar licht hier in het duister)

Preek

Zingen: Muzikaal meditatief moment met aansluitend het zingen van “Ik zal er zijn” Ester Tims Als een vriend.wmv - YouTube

Kinderen komen terug van de Kinderkerk


Wij gedenken…..


Gedicht (door Grietje Jelsma-de Jong)

“Als je van iemand houdt”
Dietrich Bonhoeffer


Lied 961 'Niemand leeft voor zichzelf' 2x (dit zijn 4 regels) gezongen door het koor


Wij noemen de namen. Jan Rietberg en Grietje Jelsma zullen de gedenkkaarsen ontsteken en na de dienst kunt u de kaars met de gedenksteen hier voor in de kerk in ontvangst nemen.


(Gemeente blijft zitten terwijl predikant/pastor de namen noemt van hen die wij herdenken.)


We gedenken in liefde en noemen nog een keer hun naam…

Dieuwke Catharina (Joke) Terpstra-Faber, 75 jaar
Minke Wesseling-Folkertsma, 89 jaar
Beitske Kloosterman-van der Weide, 61 jaar
Tine Leijstra-Bijlstra, 91 jaar
Sjoukje Nutma-Algra, 95 jaar
Douwe Sijens, 92 jaar
Gerrit Talstra, 84 jaar
Neeltje Jongeling-Eelkema, 94 jaar
Ettje Edens-Sikkema, 96 jaar
Janna (Janneke) de Vries-Schilstra, 79 jaar
Eeltje Pieter Boersma, 76 jaar
Romke Hoeksma, 57 jaar
Klaas van der Hoek, 96 jaar
Johanna Wendelaar Bonga-Koree, 79 jaar
Harke Iedema, 82 jaar
Leny Stellingwerf, 90 jaar


Halverwege het noemen van de namen lied 598 “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur” 2x spelen door de pianist, 2x gezongen door het koor, 2x gezongen door de gemeente
Willem Sipke Dijkstra, 71 jaar
Joeke Dorhout, 76 jaar
Luitzen Steegstra, 87 jaar
Jelske van der Meulen-Mullender, 92 jaar
Henk Tolsma, 91 jaar
Trijntje (Tine) Braaksma-de Vries, 88 jaar
Foekje Brouwer-Kingma, 92 jaar
Pieter Bartel Tijsma, 75 jaar
Gretha Hoogterp-Doornbos, 94 jaar
IJmkje Nicolai-van der Wal, 88 jaar
Harmen van der Bij, 87 jaar
Renske Kingma-de Graaf, 88 jaar
Harmke (Hanny) Iepema, 74 jaar
Trientje Hoekstra-Holwerda, 93 jaar
Ate Minne Feenstra. 85 jaar
Sjoerdje Groen-van der Meulen, 86 jaarZingen Lied 695: 1,2,3,4,5  (Heer, raak mij aan met uw adem…)


Overlijdensafkondiging + zingen: …..

Dankzegging en Voorbeden – gezamenlijk ‘Onze Vader’

Collecte-aankondiging
 
Slotlied: Lied 413: 1,2,4 Evangelische Liedbundel

Zegen   

Collecte bij de uitgang

Pastor Grietje Jelsma en Jan Rietberg blijven bij de kaarsen en stenen staan en overhandigen deze aan de familie.

Na de dienst is ieder welkom voor koffie, thee, fris in de foyer.


 

terug