donderdag 15 februari 2024

Leeskring

Datum: 
 donderdag 15 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 De Grote Kerk - Martinushuis

We waren dit seizoen nog niet begonnen met de leeskring. Dat komt doordat er nog steeds allerlei extra vergaderingen zijn. En ook het overlijden van mijn moeder heeft in het afgelopen najaar mijn aandacht gevraagd. Maar hopelijk kunnen we in januari weer beginnen. Met ook een nieuw boek: ik stel voor dat we het boek ‘De Toekomst van de Kerk’ van Aarnout van der Deijl gaan lezen. Dat boek geeft een heel mooi overzicht van alle pogingen die er in de afgelopen dertig jaar zijn ondernomen om de Kerk te ‘redden’. De geloofsopvattingen moderniseren, bijvoorbeeld. Of de kerkdiensten opleuken. Of beleidsplannen schrijven over de ‘open en gastvrije gemeente’ die we zo graag willen zijn. De wat deprimerende conclusie is dat al die pogingen niet zoveel hebben opgeleverd en dat de ontkerkelijking ondanks al die mooie plannen gewoon door is gegaan. Daarmee zou het boek dan kunnen eindigen, maar er komt nog een verrassend deel achteraan. Daarin bevraagt van der Deijl een aantal ‘kritische vrienden’, mensen die ‘kerkloos’ waren, maar kerkelijk werden of de christelijke cultuur van groot belang achten. Wat is voor hen de waarde van Kerk, en wat zouden ze missen als de Kerk er niet meer was?                                                                                   
Voor mij was dit boek een feest der herkenning; af en toe treurig, maar ook nuchter en hoopvol. En genoeg dingen om over door te praten, zoals we dat in de leeskring gewend zijn.
Ik hoop dat de deelnemers van eerder jaren er weer zin in hebben, en nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. We lezen (stukken uit) het boek, en praten er dan over door; je kunt dus altijd instappen.
We blijven maar op de donderdagochtend, 10:00 uur in het Martinushuis. De data: 18 januari, 1 en 15 februari; 7 en 21 maart; 4 en 18 april.
Het zou fijn zijn als u het boekje zelf aanschaft: Het is uitgegeven bij Skandalon, en gewoon in de boekhandel verkrijgbaar.
Ds. Hans Oosterhoff
 

terug