zondag 18 februari 2024

Kerkdienst vanuit de Herberg- ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 18 februari 2024
Tijdstip: 
 09:30 uur
Locatie: 
 de Herberg

Eerste zondag van de 40-dagentijd – 18 februari 2024
Invocabit: Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik (Ps. 91:15) Kleur: paars

VOORBEREIDING

Binnenkomst van de Kerkenraad               
Welkom en mededelingen
Bij het aansteken van de kaarsen klinkt (herhalend):  Lied “Licht dat terug komt”


Staande     Intochtslied   91a: 1 en 2

Bemoediging – drempelgebed
v. Ons samenzijn dragen we op aan de Leven-de,
Schepper van hemel en aarde.
Om u te ontmoeten God zijn wij hier.
En we hopen u terug te vinden in ons gewone leven.
U te herkennen in mensen, in wat zij ons laten zien.
a. Hier willen wij de rust vinden, de stilte,
de aandacht om naar ons leven
te kijken in het licht van uw Woord.
We hopen er op, God dat u het zelf bent
die ons verwelkomt en ons aanspreekt met de woorden:

Vrede voor jou. Vrede voor de wereld,
ieder verbonden met elkaar. Amen

Vervolg Intochtslied   91a: 3
Wij gaan zitten

Kyriegebed
Lied 463: 1, 2, 3, 4, 5, 6

WOORD

Gebedslied  335 (3 x)
Kinderen in het midden

Daniël 3: 1-19                          

lied 538 : 1, 2

Marcus 1: 12-15

lied 538: 3, 4

Overweging

Lied 210: 1, 2
Wij zingen: Lied 33: Joh. de Heerbundel
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Na de intenties, lied 367b het onderstaande responsStil gebed, Onze Vader

Collecten

Staande Slotlied 871

Wegzending en zegen

Gezongen Amen door allen
Naardense Bijbel > Tekstvandeweek > Marcus 1, 12-15
Marcus 1, 12-15

1:12 En meteen drijft de Geest hem uit,
de woestijn in.
1:13 Hij is in de woestijn geweest,
veertig dagen lang
beproefd door de satan;
hij is bij de (wilde) dieren geweest,
ook hebben de aankondig-engelen
hem bediend.
1:14 Nadat Johannes is overgeleverd
komt Jezus Galilea binnen,
en predikt hij de aankondiging van God.
1:15 Hij zegt: het momentum is vervuld,
en genaderd is het koningschap van God!-
bekeert u, en gelooft
in de aankondiging! 

terug