zondag 26 mei 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 26 mei 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 26 mei 2024. Grote Kerk Dokkum.
Zondag ‘Trinitatis’, van de Heilige Drievuldigheid.
Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Medewerking door zangers van Cantorale o.l.v. Anne de Bruijn
Organist: Auke de Boer
 

 • Orgelspel: Partita over ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ (Lied 302) van Joh. G. Walther
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 8: 1 en 2
 • Bemoediging en Groet
 • Lezen: Psalm 8 uit ‘Woord voor Woord’
 • Zingen: Psalm 8: 6
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 304
 
 • Gebed van de zondag
 • Cantorale en gemeente: Lied 681
 
 • Schriftlezing: Johannes 2: 23 – 3: 13
 • Cantorale: ‘I will sing with the spirit’, John Rutter. Naar I Corinthiërs 14: 15  Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. 
 • Vervolg van de lezing: Johannes 3: 14 – 21
 • Zingen: Lied 706, in wisselzang
Cantorale: 1 en 3;  allen: 2 en 4
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 701, in wisselzang
Cantorale: 1 en 3;  allen: 2 en 4
 
 • Ontheffing Marjan Dreves uit het ambt van ouderling
 • Zingen: Psalm 150
 
 • Wij gedenken Klaske Woudstra en zingen daarbij Lied 247: 1
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 705
 • Zegen
 • Orgelspel: ‘Festivities’, van Phil Lehenbauer


 

terug