zondag 19 mei 2024

Pinksterdienst vanuit de Bonifatiuskapel

Datum: 
 zondag 19 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 de Bonifatiuskapel

Bij de dienst op 1e Pinksterdag
Zondag 19 mei is er om 10:00 uur de oecumenische Pinksterdienst in de Bonifatiuskapel. Een dienst voor alle leeftijden. Het thema is ‘De geest is dichterbij” …. Voorgangers zijn ds. T. van der Wekken, mw. G. Krol, drs. J. Kerkhof en de kindernevendienst. Er is medewerking van Muziekvereniging Oranje en Gospelkoor de Regenboog. De collecte is bestemd voor de voedselbank en voor de onkosten van deze dienst. Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar en wordt er genoten van de traktatie die de kerkgangers voor elkaar hebben meegenomen. Dan is er alle tijd voor ontmoeting.
 

terug